Előadás anyaga

Report
Készenléti Rendőrség
Nemzeti Nyomozó Iroda
Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály
Csúcstechnológiai Bűnözés Elleni Osztály
A kétarcú szolgáltató
(esettanulmány))
Dr. Gazdag Tibor
A nyomozás - egyszerűsített – folyamatábrái
„hagyományos” és „számítógépes” ügyekben
Bűnelkövetés
Bűnelkövetés
Nyomozás megkezdése
-adatok összegyűjtése
(személyi, tárgyi
bizonyítékok )
Nyomozás megkezdése
-adatok összegyűjtése
(személyi, tárgyi
bizonyítékok)
Elkövető elfogása
IP cím megállapítása
Szolgáltató megkeresése
Elkövető elfogása
Dr. Gazdag Tibor
Jogszabályi háttér
2003. évi C törvény az elektronikus
hírközlésről (IX. fejezet, 92. § (6.) pont)
- „Együttműködés a titkos információgyűjtés,
titkos adatszerzés érdekében, illetőleg minősített
időszakban és honvédelmi érdekből” - adatátadás
- Adatmegőrzési irányelv (Data retention directive
2006/24/EC)
2001. évi CVIII törvény az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások … egyes kérdéseiről
- fentiekhez hasonló kötelezettség nincs nevesítve
- nincs naplózási kötelezettség
- rendkívül korlátozott felelősségi alakzat
Dr. Gazdag Tibor
Megbízhatóság (Trustiness)
Regisztrátorok-regisztrálók
- ellenőrzés „terjedelme”-„mélysége”
- visszaélésszerű regisztrációk
Internet-szolgáltatók / közvetítő szolgáltatók
- megbízhatóság
Szerverhosting / szerverüzemeltetők
- megbízhatóság
Igazságügyi szakértők
- megbízhatóság
Dr. Gazdag Tibor
Visszaélés-formák (Kind of abuses)
Regisztrátorok-regisztrálók
- domain-bejegyzés hamis adatokkal
Internet-szolgáltatók / közvetítő szolgáltatók
- szerződések hamis adatokkal
- naplóállomány hiánya – „műszaki hiba”
Szerverhosting / szerverüzemeltetők
- szerződések hamis adatokkal
- szerverek „eltüntetése”-”anonymizálása”
- jogsértő virtuális szerverek futtatása
Igazságügyi/eseti szakértők
- hamis szakvélemény adása
Dr. Gazdag Tibor
A ColdFusion (CFM) bűnszervezet feladatmegosztása
(a nyomozó szervek álláspontja)
1
.
Kovács Balázs
„Baja”
Bűnszervezet
vezetője
2
.
1. Kiss Csaba
„Netware”
2. Halmai
Ferenc
„Fereee”
3. Wellinger
Norbert
„Norbika”
4. Besenyi Béla
5. Malincsák
János
6. Rapala
Tamás
7. Szemán
Ádám
„Szemi”
8. Blaskó
Árpád
9. Ivanchyk
Viktoriya
„Didi”
10. Krámli
Gábor
„COWA”
11. Fatér
Balázs
„Fbites Balázs”
12. Lajos Péter
„Pumucklee”
13. Raska
Gábor
„Metalman”
2 w. szerver
14. Sipos
Csaba
„Chabby”
15. Varga
Ádám
„Szemin”
19. Kovács
Béla
20. Kovács
Erzsébet
21. Baksa
Tímea
22. Dani Szilvia
Bűnszervezet belső-önálló
tagja
3
.
Bűnszervezetben speciális tevékenységükkel
vettek részt
4
.
16. Vári Róbert
5
.
24. Valentyik
Zsolt
25. Baros
Károly
29. Gál László
18. Puhl Dániel
„Niel Dani”
alapbűncselekmény
elkövetői
pénzmosás elkövetői
27. Dr.
Facsády Gábor
23. Oszlik
Csaba
17. Németh
Gábor
„Cassano”
26. Sebestyén
Lívia
30. Mészáros Máté
ügyvéd
28. Daian
Viktóriya
pénzfelvev
ő
beszámlázók
Bűnpártolók, akik segítségével a bűnszervezet – a realizálást követően szökésben levő – vezetője a bűncselekményekből
származó, az IKO NEW Media Kft-től még meg nem szerzett pénzeket megkísérelte kivonni.
Regisztrátorok-regisztrálók
Tömeges domain-bejegyzések
Közel ezres nagyságrendű
- Ezek egy része legális, harmadik fél
megrendelése alapján (legális szerverhosting
keretében)
- Más részük a jogellenes tevékenység („ipari
méretű” fájlmegosztás) biztosítása céljából
- A jogvédő szervezetek felszólítása alapján
rendkívül rövid idő alatt domain-váltás
Dr. Gazdag Tibor
Internet-szolgáltató / közvetítő szolgáltató
Internet-sávszélesség bérbeadása
- Jogsértő tevékenység a bérbeadott
kapacitással
- A tevékenység támogatása érdekében
emeltdíjas telefonos szolgáltatási szerződés
kötése országos szolgáltatóval, majd a
kapacitás „bérbeadása”
- „ÁSZF” – általános szolgáltatási feltételek
kimunkálása a jogsértő tevékenységbe
bekapcsolódók részére
- Elektronikus „feketekönyvelés” a bevételek
számontartására, elosztására
Dr. Gazdag Tibor
Szerverhosting / szerverüzemeltetés
szerződések hamis adatokkal
- Tartalomszolgáltatás fiktív személyek
nevében („Dózsa György”, „Tisza Virág”).
-Szerverek „eltüntetése”-”anonymizálása”
(átcimkézés, átkábelezés, fizikai rejtés)
- Jogsértő tartalmat közreadó virtuális
szerverek futtatása a legális tartalmat futtató
szerveren
Dr. Gazdag Tibor
Igazságügyi szakértő közreműködése
A rendvédelmi eljárások akadályozása,
konkurrencia irányított kiiktatása
- Hamis szakvélemény adása.
- Eljárások generálása a konkurenciával
szemben.
- Eseti szakértőként részvétel a vetélytársak
elleni házkutatásoknál.
- Ügyvéd biztosítása a „lebukottaknak”
- Behatolási kísérlet a rendvédelmi
elektronikus adattárakba.
Dr. Gazdag Tibor
A felderítés eszközei
OSINT / I-OSINT
- Internet-monitoring
- internetes panaszok, „warningok”
- „szégyenfalak” bejegyzései („spamwiki.hu”)
- távoli felderítés szakértővel
- „minta” illetve „hozzáférési jog”-vásárlás
ÁLLAMIGAZGATÁSI MÓDSZEREK
- Titkos Adatszerzés (majd nyílttátétel)
- adóhatósági együttműködés
- szakmai szervezetek megkeresése
Dr. Gazdag Tibor
Az akció eredménye
Az eljárás adatai
32 vádlott, ebből
tíz fő bűnszervezet tagjaként
Közel tízféle bűncselekmény bizonyítása
4.3 Milliárd Ft / 15 Millió euro kár érte a
jogtulajdonosokat
760 Millió Ft / 2,7 Millió euro pénzmosás
Kérdések/Questions
Dr. Gazdag Tibor
Köszönöm figyelmüket / Thank you for your attention !
Dr. GAZDAG Tibor lt. colonel
High-Tech Crime Department
[email protected]

similar documents