Prezentacje_multimedialne_w_progra

Report
Prezentacje
multimedialne w
programie PowerPoint
Hiperłącza, wstawianie plików filmowych,
grafiki SmartArt
Tworzenie hiperłącza do slajdu w
tej samej prezentacji
 Slajd tytułowy
 Tworzenie hiperłącza
 Wstawianie plików filmowych
 Grafiki SmartArt
 Źródła
2
Wstawianie plików filmowych
(klipów multimedialnych)
3
Zastosowania grafiki SmartArt –
hierarchie, listy
4
Zastosowania grafiki SmartArt –
procesy, cykle
5
Źródła
 Tworzenie hiperłączy:
http://office.microsoft.com/pl-pl/powerpointhelp/tworzenie-hiperaczaHA010021479.aspx#BM2
 Dodawanie i odtwarzanie filmów w prezentacji:
http://office.microsoft.com/pl-pl/powerpointhelp/dodawanie-filmu-i-odtwarzanie-go-wprezentacji-HA001230311.aspx
6

similar documents