Mall ALMI powerpoint

Report
Från idéer till framgångsrika företag
Från idéer till framgångsrika företag
Almi Företagspartner AB
• 40 kontor över hela landet
med 450 medarbetare.
• Moderbolag ägs av staten.
• 16 regionala dotterbolag som
ägs till 49% av regionala
ägare.
• Stockholmskontoret har 30
medarbetare varav 18
finansieringsrådgivare.
• Riskkapital genom Almi
Invest.
Från idéer till framgångsrika företag
Vision
Vår vision är att skapa möjligheter
för alla bärkraftiga idéer och företag
att utvecklas.
Vårt uppdrag är att med lån tillföra
kapital till näringslivet för att skapa
tillväxt och förnyelse.
Från idéer till framgångsrika företag
Fyra affärsområden
Rådgivning
Lån
Lån till nya och
Affärsrådgivning
befintliga företag
IFS-rådgivning
Innovationsrådgivning
Mentor
Riskkapital
Såddkapital och
expansionskapital
Inkubation
Finansierar och
kvalitetssäkrar
Sveriges inkubatorer
Från idéer till framgångsrika företag
Almis erbjudande
Innovationslån
Finansiering
Mikrolån
Företagslån
Riskkapital
Exportlån
IDÉER
FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG
Rådgivning
Innovation och produktutveckling
inb
Nyföretagande
Mentor
Invandrarbakgrund rådgivning
Från idéer till framgångsrika företag
.
Almi finansierar företag i alla branscher.
Det viktigaste är affärsidéns potential
och företagsledningens kompetens
Från idéer till framgångsrika företag
ALMIs roll på finansmarknaden
Risk
Ägarkapital
ALMI
Bank
Ränta/
avkastning
Från idéer till framgångsrika företag
Företagets faser – finansiering / kassaflöde
Mognadsfas
Kr
Utveckling/
Avmattnings-
Tillväxtfas
Nedgångsfas
Startfas
Eget kapital
Tid
Bankkrediter
Riskkapital
Almi
Riskkapital
Från idéer till framgångsrika företag
Vad finansierar vi?
• Förvärv
• Investeringar
• Rörelsekapital
• Nya företag
• Expansion
• I tidiga skeden men kassaflöde inom synhåll..
• Export
Från idéer till framgångsrika företag
Hur vi ser på propåer
• Entreprenören
• Nätverk
• Affärside
• Lönsamhet
• Tillväxt, bärkraft, styrelse, advisory board mm
• Förvärv, är priset rimligt…
• Säkerhet, företagsinteckning efter banken, 10-20% borgen
Från idéer till framgångsrika företag
Case- Brandos AB
• Etablerat 2006 Fredrik Juto och Karl-Johan Pantzar
• Online skoförsäljning
• Delfinansierat av Almi sen starten, i tre olika rundor
• 2011 var Brandos utsedda bland de tio mest snabbväxande
företagen i Europa
• brandos.se
Från idéer till framgångsrika företag
Andra bra framgångsfinansieringar..
• Klarna
• Tobii Technology
• Silex Microsystems
• POC Sports
• Odd Molly och omkring ett 40 tal mode och livsstilsföretag..
Från idéer till framgångsrika företag
Från idéer till framgångsrika företag
Arbetsmodell
Samarbetspartners
(Förstudiemedel)
utför Rådgivning –
översikter
Start Up Sthlm
KTH Innovation
SU Innovation
Södertörns
Högskola
Flemingsberg
Science Park
SLL Innovation
Mälardalen Idélab
Rådgivningsnoder i
Sörmland
Almis
Förstudielån
Almi
Innovationslån
Almi
Företagslån
Almi
Affärsutveckling, samt
tilläggsfinansiering
ALMI erbjuder nätverk av externa specialister
Extern Marknads finansiering
Marknaden

similar documents