pptx

Report
Signalbehandling og matematik 2
(Tidsdiskrete signaler og systemer)
Session 9.
Design of digital IIR filters
Ved Samuel Schmidt
[email protected]
http://www.hst.aau.dk/~sschmidt/Mat1/
1
Agend
Design of Digital IIR filters
• Opfriskning af Analoge IIR filter
• Konvertering af analoge filter til digitale filter
IIR og FIR filtre
• IIR
– Systemer med uendelige impuls respons har altid
mindst en betydende pol (det vil sige ikke nul poler eller ophævede poler)
H (z) 
• FIR
1
1  az
1
– Systemer med endelige impuls respons har ingen
betydende poler (det vil sige ikke nul poler eller ophævede poler)
M
General form:
Eksempel:
H ( z )  1  bz
H (z) 

bk z
k
k 0
M
1
Invers transformation:
h(n) 
b
k 0
k
x[ n  k ]
IIR vs FIR filter
• Hvorfor IIR filtre?
– IIR filter har stejlere ”sidelobes” end et FIR filter med
samme antal koefficienter.
– Dermed hurtigere og mindre hukommelses krævende
• Hvorfor ikke ?
– Et IIR filter har ikke lineær fase
– Et IIR filter kan være ustabilt
– ET IIR filter er mere sensitivt i for hold til
afrundingsfejl
Design af digitale IIR filtre ved hjælp af
IIR analoge filtre
Specifikation af filteret i digitalt
domæne
Konverter specifikationer til
analogt
Design filteret i det analoge domæne
Konverter det analoge filter
til det digitale domæne
Implementer filteret i det digital
domæne
Navne af frekevnes variabler i
kontinuær og diskret domæne
Kontinuer signaler
Diskrete signaler
Frekvens:
F (Hz)
f=F/Fs (Normaliseret frekvens)
Vinkel hastighed :
Ω=2πF (Radianer / sekund)
ω=2πf (Radianer / sample)
Konvertering
Ω=ω/T
ω=ΩT
Afgrænsning
-∞<Ω<∞
-π/T<ω<π/T
T= samplings perioden
Laplace og z-transformation
Z-transformtion
Z-transformtion

H (s) 


f (t ) e
 st

dt
H (z) 
 h [ n ]z
n  
n
Analogt system på rational form
Overførsles funktion i laplace domænet
M
H a s  
B (s)
A(s)


ks
k
k 0
N
 ks
k 0
k
Definitioner på filter
Typiske analoge IIR filter
• Butterworth
• Chebyshev
• Elliptic filters
Analogt Butterworth filter
• Er et ”all pole” filter
– Kvadreret frekvens amplitude respons
H ( )
2

1
1   /  c 
2N
• N:filter orden
• Ωc: 3dB knæk frekvens
• Laplace transformation
H (s) H ( s) 
1

2

2 N
1  s / c
Polerne vil ligge spejlet
omkring den imaginære akse:
Defineret ved
sk   ce
 1  2 k 1  
j  

2N 
2
Stabile systemer in z og s domænet
• Z: Poler skal være i
enhedscirklen
s: Poler skal være i
venstre halvdel
Im
1
1
*1/3
*1/2 1
*1/3
Re
12
jΩ
1
σ
3 metoder til konvertering af analoge
IIR filtre til digitale IIR filtre
• Approksimation af afledte
• Impuls invarians
• Bilineær Transformation
Digitale IIR filtre ved hjælp af
approksimation af afledte (1)
• Simple metode:
– Analogt filter defineret ved differantial funktion
dy ( t )
dt
t  nT
– Til diskret differencs funktion
dy ( t )
dt

t  nT
y ( nT )  y ( nT  T )
T

y [ n ]  y [ n  1]
T
Digitale IIR filtre ved hjælp af
approksimation af afledte (2)
• Simple metode:
– Overførsels funktionen af dy(t)/dt i Laplace
H (s)  s
– Overførsels funktionen i diskret domæne
y [ n ]  y [ n  1]
T

H (z) 
z
1 z
1
T
– Sammenhæng mellem Laplace og z-transformation
s
1 z
T
1
kth orden:
1 z
k
s  
 T
1




k
Digitale IIR filtre ved hjælp af
approksimation af afledte (3)
• Sammenhæng mellem Laplace og z-transformation
kth orden:
1 z 
k
1
k
s  

T



• Sammenhæng mellem overførsels funktion i Laplace
og z domænet
H ( z )  H ( s ) s  1 z 1 / T
Mapping fra s-plan til z-plan
1 z
s  
 T
1
k
z




k
z
1
1
1  sT
1  sT
Substituer s=jΩ
z
1
1  j T
Adskil den reelle del og den imaginære del
z
1
1  T
Real
2
2

1
1  j T
Img.
2
2
S-planet mappes til et mindre område omkring den positive reelle akse
Begrænsning af approksimation af
afledte
S-planet mappes til et mindre
område omkring den positive
reelle akse
Derfor er metoden kun
velegnet til lavpas og
båndpas filtre med lave knæk
frekvenser
1 z
s  
 T
k
1




k
Eksempel
• Proakis 10.3.1
IIR filter ved hjælp af Impuls invarians
• Metode: Sample impuls responsen
h [ n ]  h ( nT )
• Implus respons fra analogt filter efter partial
brøksopspaltning
N
H a (s) 

k 1
ck
s  pk
N

s 
• Samplet implus respons
ha (t ) 

ck e
pk t
k 1
N
h[ n ] 
c
k 1
k
e
p k nT
genvej fra poler i s domænet til poler i
z domænet (1/2)
• Ved at substituere h[ n ]   c e
tranformationen fåes
N
i z-
p k nT
k
k 1
Z-transformtion
 
p k nT   n
H ( z )     ck e
z
n    k  1

N

H (z) 

h [ n ]z
n  


H (z) 
 c  e
N
pkT
k
k 1
n  


 e
n0

N
H (z) 
z
1 n
ck
 1 e
k 1
pkT
z
1
pkT
z

1 n

1
1 e
pkT
z
1
hvis p k  0
n
genvej fra poler i s domænet til poler i
z domænet (2/2)
• Derfor gælder det at hvis laplace transformatioen
har formen
N
H a (s) 

k 1
ck
s  pk
• Har z-transformationen følgende form
N
H (z) 
ck
 1 e
k 1
• Derfor
zk  e
pkT
,
pkT
z
1
k  1, 2 ,... N
Mapping fra s til z planet
• Punkt på s planet
s    j
• Fra s til z
zk  e
sT
k  1, 2 ,... N
,
• Punkt på z planet
(polar form)
z  re
j
e
T
e
j T
• Dermed har vi :
re
T
og   e
j T
Aliasing af i frekvens spektrum a
impuls respons
• Sammenhængen mellem
Diskret og analogt frekvens
spectrum

H ( ) 

k  
  2 k 
Ha 

T 
T
• Hvis:

H ( )  H a  j    0 ,  
T
• Så
 
H ( )  H a   ,   
T 
Eksempel
• Proakis 10.3.3
Bilineær Transformation
t
• Bevis baseret på
analog integrator:
y (t ) 


s 
x ( t ) dt
H (s) 
1
s


nT
y  nT   y ( n  t )T  

x ( t ) dt
( n 1 ) T

y  nT   y ( n  t )T  
T
2
 x ( n  1)T   x  nT 
 digitalt
y [ n ]  y [ n  1] 
T
2
 x [ n  1]  x [ n ] 
 z transform
H (z) 
T
2
1 z
1
1 z
1

s
2
T
1 z
1
1 z
1

H (s) 
1
s
Bilineær Transformation
• Ved den Bilineær Transformation sættes s lig
med
s
2 1 z
1
T 1 z
1
• Det betyder at:
2
H (z)  H a 
T

 1  z 1

 1  z 1





Karakteristika ved Bilineær
Transformation (1)
• Sammenhæng mellem σ og ω
• Set z på polar form z=rejω
s
2 1 z
1
T 1 z
1

2 z 1
T z 1

2 e
T e
j
1
j
1
1
jΩ

2

2
r 1
2 r sin 

s  
 j
2
2
T  1  r  2 r cos(  )
1  r  2 r cos(  ) 
σ
Hvis r<1: er σ<0
Hvis r>1: er σ>0
jΩ
1 σ
Karakteristika ved Bilineær
Transformation (2)
• Poler fra højre side i s-planet ligger udenfor enhedscirkelen.
• Modsat poler fra venstre side i s-planet som ligger indenfor
enhedscirklen
Im
1
1
1
Re
29
jΩ
1 σ
Karakteristika ved Bilineær
Transformation (3)
• Sammenhæng mellem ΩT og ω
 
T 1  r  2 r cos(  )
2
,
r 1
hvis
 
2 r sin 
2
2
sin 
T 1  cos(  )

  2 tan
1
T
2

 
tan  
T
 2 
2
Karakteristika ved Bilineær
Transformation (4)
Im
1
1
1
Re
31
jΩ
1 σ
Eksempel 10.3.4

similar documents