Fagvalg - Thora Storm videregående skole

Report
Fagvalg ved Thora Storm
videregående skole
Våren 2013
Frister
Frist for elever på Vg2 er 6.mars
Frist for elever på Vg1 er 11.mars
Hvis du angrer på valget ditt, si ifra så raskt som
mulig til studieleder eller rådgiver.
Midtbysamarbeidet
• Thora Storm samarbeider med Trondheim
Katedralskole om programfag og fremmedspråk.
• Vi har felles timeplan for fremmedspråk og
programfag.
• Dette samarbeidet gir et spesielt godt fagtilbud
for deg som går på skole i midtbyen.
Alt henger sammen
• Bestått videregående opplæring gir deg
kompetanse som du vil ha behov for på
høyskole og universitet.
• På noen studier kreves spesielle fag fra
videregående for å komme inn. Dette gjelder
kun utdanninger innen realfag.
– Disse realfagene kan du også ta etter videregående.
Interesser og veien etter vgs
• Det aller viktigste er at du velger fag du tror du vil trives med. Hvis
du i første klasse liker naturfag og matematikk best kan Realfag
være riktig.
• Dersom du liker samfunnsfag og geografi kan det være lurt å satse
på Språk, samfunnsfag og økonomi.
• Du må normalt ha karakter 3 og 4 i alle fag fra videregående for å
komme inn på høyskole og universitet.
– Hvis du skal studere i byer som Trondheim, Oslo, bergen og Stavanger, bør du
ha 4 og 5 i alle fag
• Du finner oversikt over karaktergrenser på www.samordnaopptak.no
Krav om fordypning
Du må ha to fag fra et programområde
over to år (Vg2 og Vg3) for å få godkjent
vitnemål fra videregående.
NB! Noen fag bygger på hverandre, mens andre kan du
ta hver for seg (dette er markert i tabellen).
Du kan velge mellom to
programområder:
1. Realfag
2. Språk, samfunnsfag og økonomi
Valg av matematikk til Vg2
• P-matte i år
– Fortsetter med 2P neste år og ingen matematikk på Vg3
– Fortsetter med S1 neste år og kan ta S2 på Vg3
• T-matte i år
– 2P neste år og ingen matematikk på Vg3
– Matematikk for realfag (R1) eller matematikk for samfunnsfag
(S1) på Vg2
– Fortsette med S2 eller R2 på Vg3
•
Dersom du velger matematikk for realfag (R1) eller
matematikk for samfunnsfag (S1):
- Du kan fortsette med matematikk på Vg3 om du vil
•
R1 eller S1 erstatter fellesfaget matematikk på Vg2, og du
må velge et fag i tillegg
- Du kan velge Geofag X eller Teknologi og forskningslære X
som bare er 3-timersfag.
- Eller du kan velge å ha velge å ha fire programfag på Vg2 (gir
større arbeidsmengde, men flere alternativer på Vg3).
Du kan lese mer om de ulike variantene av
matematikk her:
http://www.vilbli.no/?Program=V.ST&Fag=V.MAT3Z01&Sid
e=1.2&Kurs=V.STUSP1----_V.STREA2----
Du som går Vg1 nå må velge
• Matematikk
• Tre programfag
• Totalt må du ha to programfag fra et
programområde over to år
– Husk at matematikk for realfag og matematikk for
samfunnsfag begge er programfag innenfor realfag.
– Du får flere fag å velge mellom på Vg3 hvis du tar tre
fag fra samme programområde på Vg2.
Fagvalg til Vg3
• De fleste må velge tre programfag
– Minst to som bygger videre på fag fra Vg2 fra
programområdet du valgte da
• De som ikke hadde fremmedspråk på
ungdomsskolen må ha spansk + to
programfag.
– Hvis du har privatisteksamen i fremmedspråk nivå III,
skal du også velge to programfag.
1. Realfag
Programmet gir
Egenskaper du bør ha
Generell studiekompetanse.
Være glad i å lese.
Mulighet til å oppnå spesiell
Være glad i å arbeide med
studiekompetanse med fordypning krevende teoretiske fag.
i matematikk og andre realfag.
Grunnlag for å søke realfag og
naturvitenskapelige og
teknologiske fag på universitet,
høyskole og andre studier.
Ha interesser, evner og anlegg for
matematikk og realfag.
Programfag realfag
Vg2
Vg3
Bygger på hverandre
Biologi
1
2
Nei
Fysikk
1
2
Ja
Kjemi
1
2
Ja
Geofag
1
2
Ja
Geofag X
X (3t)
Matematikk for
realfag
R1
R2
Ja
Matematikk for
samfunnsfag
S1
S2
Ja
Informasjonsteknologi
1
2
Nei
Teknologi og
forskningslære
1
Nei
Teknologi og
forskningslære X
X (3t)
Nei
Nei
Lenker
Du kan lese om de ulike programfagene her:
http://www.vilbli.no/?Program=V.ST&Kurs=V.STUSP1----_V.STSSA2---_V.STSSA3----&Side=1.2.1
Her står det mer om hvilke fag du skal ha hvert år:
http://www.vilbli.no/?Program=V.ST&Kurs=V.STUSP1----_V.STSSA2---_V.STSSA3----&Forside=Radgiver&Side=1.2
2. Språk, samfunnsfag og økonomi
Programmet gir
Egenskaper du bør ha
Generell studiekompetanse.
Være glad i å lese.
Grunnlag for å søke de fleste
universiteter, høyskoler og andre
studier.
Være glad i å arbeide med
krevende teoretiske fag.
Kan suppleres for å få spesiell
studiekompetanse ved et års
forkurs eller privatist etter
videregående.
Ha interesse for samfunnsfag eller
økonomi.
Programfag språk, samfunnsfag og økonomi
Engelsk
Vg2
Vg3
Bygger på hverandre
Internasj. Eng.
Språk og litteratur
Ja
Samf.faglig eng.
Ja
Kinesisk
1
Kun et år
Fremmedspråk
Fellesfag II
Tysk III
Må ha nivå II fra Vg2
Fellesfag II
Fransk III
Må ha nivå II fra Vg2
Fellesfag II
Spansk III
Må ha nivå II fra Vg2
Fransk I
Gir ikke fordypning
Italiensk I
Gir ikke fordypning
Spansk I
Gir ikke fordypning
Tysk I
Gir ikke fordypning
Latin
1
2
Ja
Medie- og
informasjonskunnskap
1
2
Ja
Psykologi
1
2
Nei
Rettslære
1
2
Nei
Forts. Språk, samfunnsfag og økonomi
Politikk, individ
og samfunn
Vg2
Vg3
Bygger på hverandre
Sosiologi og
sosialantropologi
Sosialkunnskap
Nei
Politikk og
menneskerettigheter
Nei
Samfunnsgeografi
Nei
Sosialkunnskap
Nei
Politikk og
menneskerettigheter
Nei
Sosiologi og
sosialantropologi
Nei
Samfunnsgeografi
Forts. Språk, samfunnsfag og økonomi
Vg2
Vg3
Bygger på hverandre
Samfunnsøkonomi
1
2
Ja
Markedsføring og
ledelse
1
2
Ja
Økonomistyring
1
Økonomi og
ledelse
Ja
Trykk og foto
1
Scenografi og kostyme
Kun et år
1
Kun et år
Lenker
Du kan lese om de ulike programfagene her:
http://www.vilbli.no/?Program=V.ST&Kurs=V.STUSP1----_V.STSSA2---_V.STSSA3----&Side=1.2.1
Her står det mer om hvilke fag du skal ha hvert år:
http://www.vilbli.no/?Program=V.ST&Kurs=V.STUSP1----_V.STSSA2---_V.STSSA3----&Forside=Radgiver&Side=1.2
Etter videregående
• Etter videregående får du enten:
– Generell studiekompetanse
• Kreves på alle høyskoler og universitet
• Du kan velge hvilke som helst programfag
eller
– Spesiell studiekompetanse
• Kreves på realfaglige utdanninger som medisin, ingeniør,
arkitekt, veterinær, tannlege, generelt studier i matematikk,
fysikk og kjemi.
• Krever bestemte realfag.
Poenggrenser
De fleste høyere utdanninger har karakterkrav som ligger mellom 35 og
60 (gjennomsnitt x 10), mens noen få er åpne (alle kommer inn).
Utdanning
Krav
Poenggrense 2012
Medisin
R1/S1+S2 & Fys 1 + Kje 2 59,0 (NTNU)
Tannlege
R2 & Fys 1
53, 0 (UiB)
Veterinær
R1/S1+S2 & Kje 1+2
53,7 (NVH)
Arkitekt
Ingeniør (3 år)
Sivilingeniør (5 år)
Økonomiske fag
Juss (advokat)
Psykolog
R2 + Fysikk 1
R2 + Fysikk 1
R2 (min.kar. 4) + Fysikk 1
R1 eller S1 + S2
Generell studiekomp.
Generell studiekomp.
52,7 (NTNU)
Åpne- 42,3 (HIST)
59,4- 61,1 (NTNU)
45,9 (HIST)
52,3 (UiO)
55,6 (UiO)
**Du finner flere poenggrenser på www.samordnaopptak.no
Høyere utdanning
Når du skal søke deg videre etter videregående får du
ekstrapoeng for enkelte fag.
Du får maks 4 poeng som du kan legge til karaktersnittet ditt
(42.2 poeng > 46.2 poeng).
1 ekstrapoeng
0,5 ekstrapoeng
Matematikk R2
Fysikk 2
Alle andre programfag fra
realfag
Fremmedspråk nivå 3
(ikke engelsk)
5 timers programfag i
fremmedspråk
Lenker
• Her kan du legge inn karakterene dine og se hva du hadde kommet
inn på hvis du søkte i fjor:
– http://utdanning.no/karakterkalkulator
• Her finner du siste års poenggrenser på ulike utdanninger:
-
http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poenggrenser/poenggrensertidligere-ar/
• Her finner du en oversikt over ulike yrker sortert etter fagområde
– www.utdanning.no/jobbkompasset
• Her kan du søke etter ulike yrker og finne hvilken utdanning som
kreves, jobbmuligheter, lønn osv.
– www.utdanning.no
Interessetest
• Ulike tester kan gi deg en pekepinn om
hva du interesserer deg mest for:
• Skoletesten
– Ta kontakt med din rådgiver for veiledning, samt
brukernavn og passord.
• http://www.vilbli.no/?Artikkel=016423
– Her finner du lenker til flere tester
Velg smart
• Velg noe du interesserer deg for og som du kan
få gode resultater i.
– Da orker du å jobbe mer med faget og du trives
• Det du lærer på videregående er grunnmuren du
skal bygge videre på når du begynner på høyere
utdanning.
Kontakt rådgiveren din
• Du kan stille rådgiverne spørsmål på
Facebooksiden “Elevtjenesten på Thora
Storm videregående skole”
– Her finner du mye nyttig informasjon.
• Bestill en avtale med din rådgiver.

similar documents