1r taller pinyes juny 2011

Report
1er TALLER DE PINYES:
L’EQUIP DEL BAIX
29 de juny de 2011
Junta tècnica Castellers d’Altafulla
CONTRAFORT
POSICIÓ
• Es col·loca darrera el baix, amb el
pit contra l’esquena d’aquest i una
de les cames entre les del baix per
evitar que s’assegui.
• Amb els braços envolta l’esquena
de les crosses i s’agafa a la faixa
d’aquestes.
• Quan no hi ha crosses ha d’agafar
el baix abraçant-lo pel pit o per la
cintura.
• Per darrera té el primeres mans.
CONTRAFORT
FUNCIÓ
•
Ha d’evitar el moviment del baix
endavant i endarrere.
•
Ha d’evitar que el baix i/o les crosses
s’enfonsin, s’obrin o es descol·loquin.
•
Abans de començar a carregar el castell
ha de mantenir la posició del baix
perquè la estructura no es desquadri i ha
d’estar ben arrenglerat amb el baix.
•
La presència del contrafort fa que el
primeres mans no treballi massa
verticalment. El primeres mans ha
d’ajudar donant pit quan sigui necessari.
CONTRAFORT
CARACTERÍSITIQUES
FÍSIQUES
• Ha de ser una mica més alt que
el baix per poder donar-li pit
quan li demani.
• Ha de ser fort però no pot ser
excessivament gras.
• Fa la força principalment amb el
pit i amb els braços.
CONTRAFORT
SEGURETAT I PREVENCIÓ
• Queda força protegit de les
caigudes.
• Cal evitar mirar amunt.
AGULLA
POSICIÓ
• Es situa a l'interior del castell, entre els
baixos i espatlla contra espatlla amb
els altres agulles.
• S'encara al seu baix i agafa al segon
pels genolls creuant els braços.
• Ha d'entrar amb finor amb els braços
cap amunt per no obrir l'estructura i
alinear-se correctament amb el seu
baix i encaixat d'espatlles amb la resta
d'agulles.
• És l'únic casteller que mira cap enfora
del castell.
AGULLA
POSICIÓ
• Entren d’una en una en els castells
de 3.
• Entren de dos en dos (per baixos
oposats) en els castells de 4.
• La torre només porta una agulla
que mira cap a un dels baixos.
• Han d’entrar sempre per l’esquerra
del baix.
AGULLES DINS !!
1-
Sempre entra per l’esquerra del baix.
2- Col·loca el peu esquerre davant del baix.
3- Enlaira els braços fins agafar-se les mans per sobre del cap encarant-se els
palmells.
4- Amb el peu dret posat a la seva posició definitiva i l'esquerra fora del nucli
utilitzant el peu com a punt de desplaçament, s'acotxa fins que les mans,
agafades per sobre del cap, puguin passar per sota dels braços del contrafort i del
baix. A la vegada es desplaça lateralment cap el baix.
5- Quan està situada davant del baix, aixeca les mans sense deixar-les anar fins que
el braços queden totalment estirats i amb els dits apuntant cap al cel.
6- A poc a poc s'aixeca procurant remenar el mínim possible, al temps que recull el
peu dret i el col·loca al seu lloc definitiu.
AGULLA
FUNCIÓ
•
Evitar que el segon s'agenolli o que les cames
se li separin.
•
Ha d’evitar el moviment del baix endavant.
•
Omplen el buit del mig del castell evitant que
la força exercida per la pinya faci que aquesta
es tanqui.
•
És el responsable de mantenir la comunicació
entre el seu segon, el baix, les mans, els daus
i els laterals.
•
Té una posició privilegiada per tal de detectar
problemes d' estructura a través de les
espatlles dels altres agulles. Cal que tingui
experiència per saber identificar la causa dels
problemes i saber intervenir donant les
ordres oportunes per corregir els problemes.
AGULLA
CARACTERÍSTIQUES
FÍSIQUES
• De complexió prima i
mitjanament alts.
• Els diferents agulles en un
mateix castell han de ser similars
en alçada i en l’amplada de les
espatlles.
• Fan la força principalment amb
el tronc, des de la zona cervical i
dorsal fins les abdominals.
AGULLA
SGURETAT I PREVENCIÓ
• En cas de caiguda ha de flexionar
el cap sota les mans creuades
generant tensió entre els braços i
el cap. Es una posició força
exposada.
• Cal evitar mirar amunt.
CROSSES
POSICIÓ
•
Cadascun dels baixos d’un castell porta dues crosses, se situen
cadascuna amb una espatlla sota l’aixella del baix.
•
Totes les crosses han de col·locar-se alhora i coordinadament
per evitar deformar l’estructura que formen els baixos.
•
Amb un braç s’agafen a la faixa del contrafort i amb l’altre
envolten l’agulla agafant la seva faixa.
•
Les crosses sense agulla del 2, agafen el baix per davant o entre
elles.
•
La cama de la crossa del centre del castell ha de poder
bloquejar la cama del baix (del genoll fins al peu) si fos
necessari.
•
El primer lateral col·loca una cama entre les de la crossa per
evitar que s’obri o s’assegui.
CROSSES DINS !!
1- Mentre les agulles han anat entrant, les crosses de cada baix han agafat la faixa del
contrafort per la part de darrere.
2- Les agulles posen els peus de puntetes per deixar espai pels peus de les crosses.
3-
Les crosses busquen amb la mà que els queda lliure la part de darrere de la faixa de la
seva agulla.
4- Col·loquen un peu de darrere del baix al costat del d’aquest.
5-
Col·loquen l'altre peu davant del peu del baix, falcant el seu genoll, al temps que
abaixen el cap per introduir-lo per sota dels braços del baix buscant la seva posició
definitiva.
6- Finalment els contraforts es deixen anar les mans i procedeixen a agafar les faixes de les
crosses.
CROSSES
FUNCIÓ
• Ajuden al baix a suportar el pes
apuntalant-lo perquè no
s’enfonsi.
• Anivellen les espatlles del baix
seguint les seves indicacions.
• Donen consistència al nucli i
eviten que la força de la pinya
desplaci el baix.
• Impedeixen que els laterals i
daus treballin massa
verticalment
CROSSES
CARACTERÍSITIQUES
FÍSIQUES
• La seva alçada ha de ser tal que
permeti al baix recolzar
còmodament els braços, sense
que les crosses hagin de
flexionar massa els genolls.
• Malgrat que han de ser fortes no
poden ser gaire robustes.
• Han de tenir certa resistència
mental, la seva es una de les
posicions més sofertes.
CROSSES
SEGURETAT I PREVENCIÓ
• Queden força protegides de les
caigudes.
• Són dels primers en entrar i dels
últims en sortir i treballen en
una posició molt forçada.
• La relació d’alçada entre el baix i
la crossa ha se ser òptima
perquè no s’hagi d’acotxar ni
flexionar massa els genolls.
• Cal intentar canviar de banda les
crosses en castells successius.

similar documents