Presentation project to teachers of Dutch

Report
Online leerplatform voor het
Nederlands als pluricentrische taal
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
('Grant Agreement'-nr.: 2011 – 4037 / 001 – 001)
Examples and new models for learning and teaching pluricentric languages
Project in het kort
• Europees project binnen het Lifelong Learning programme
• Projectduur:
3 jaar (januari 2012 – december 2014)
• Projectpartners:
Tilburg University
Universitat Wien
Katholieke Hogeschool Wenen
FU Berlin
• Partner uit derde land: IOL Suriname
• Budget: 532.898 euro
• Aanvraag is met score van 100% gewaardeerd op innovatieve karakter,
kwaliteit van projectopzet, de projectpartners en toegevoegde waarde
voor Europa. Evaluatierapport: ‘innovatief en ambitieus’.
Doel
Ontwikkelen online leerplatform (website) ..
..dat leerders van het Nederlands kennis en
oefeningen aanbiedt..
.. waardoor leerders beter voorbereid zijn op de
talige realiteit van het land waar de taal, die zij
leren, gesproken wordt (Nederland – België –
Suriname)
Online leerplatform / website
• een ’variatiegids‘: een cluster van informatieve teksten en
beeld/klankmateriaal dat de leerder van het Nederlands vertrouwd
maakt met variëteiten van het Nederlands (dialecten, regiolecten,
sociolecten) en zijn/haar bewustzijn voor variatie verhoogt
• herhalingsoefeningen die aansluiten bij de meest gebruikte
methodes Nederlands
• verstavaardigheidsoefeningen waarmee leerders (niveaus A en B) in
verschillende gesprekssituaties leren omgaan met in normaal
tempo gesproken Nederlands
• oefeningen waarmee leerders (niveaus A, B en C) leren omgaan met
gesproken en geschreven Nederlands in verschillende regionale
contexten (Nederland, Vlaanderen en Suriname)
Eerste versie website
Basis
• Inventarisatie van methodes die in Nederland,
België en Suriname gebruikt worden
• Inventarisatie van taalfuncties en taalsituaties
die in de methodes aangeboden worden
(excel nadine)
Verstavaardigheidsoefeningen
- Achtergrond? (Guust)
- Belangrijkste taalfucnties > zinnen
geselecteerd > 5 soorten oefeningen gemaakt
- Link naar OLAT
Herhalingsoefeningen
Guust:
‘Veelal wordt de cursist in bestaand lesmateriaal door
een serie lessen geleid die steeds nieuwe situaties en
nieuwe taalfuNcnties aanleert en is er geen
gelegenheid voor herhaling.’
Voorbeeld:
de leerder leert eerst in hoofdstuk 1 hoe hij iemand groet (functie) in een klas
(situatie) en daarna in hoofdstuk 2 hoe hij iets koopt (nieuwe functie) op
de markt (nieuwe situatie).
Herhalingsoefeningen (2)
Het bestaande materiaal bevat bijna geen gelegenheid
om taalfuncties en taalsituaties te herhalen
Voorbeeld:
groeten (taalfunctie) niet alleen oefenen in de klas (taalsituatie 1) maar ook
als je buren op straat ontmoet (taalsituatie 2)
op het station (taalsituatie) niet alleen oefenen met een kaartje kopen
(taalfunctie 1) maar ook met vriend over koetjes en kalfjes praten
(taalfunctie 2)
IDEE

similar documents