File

Report
OMGAAN MET
VERSCHILLEN
LWB p31-50
Herstellen
P34-37
O5: bespreek volgende uitspraken






Verzoenen gaat verder dan zoenen!
Na deze ruzie kan het nooit meer hetzelfde zijn
tussen ons.
Als we broederlijk zouden delen met de armen
zouden er minder conflicten en oorlogen zijn.
Na een heftige ruzie komen we beter met elkaar
overeen.
Ik wil je wel vergeven, maar vergeten doe ik het
nooit.
Herstel moet van twee kanten komen.
O6: vervolg – vader en twee zonen

Passende titel?
 Terugkeer
 Opnieuw
geboren
 Verzoening
 Zoon van zijn vader
…
07: Wat vind je ervan?

Handelt de vader volgens de joodse
familiegebruiken zoals het hoort?
 NEEN
 De
vader rende op zijn zoon af en viel hem om de hals
en kuste hem.
 Volgens de joden is dit beneden de vader zijn
waardigheid.
 Dit doen ‘oudere mensen’ niet!
07: Wat vind je ervan?

Handelt de zoon volgens de joodse
familiegebruiken zoals het hoort?
 NEEN
 Hij
gelooft nog in de onverdiende goedheid van zijn
vader, spreekt hem zelfs aan met ‘Vader’.
 Hij kan dit normaal niet meer aangezien hij zijn vader
verloochend heeft.
07: Wat vind je ervan?

Handelt de OUDSTE zoon volgens de joodse
familiegebruiken zoals het hoort?
 JA
 Hij
maakt geen verzoenend gebaar naar zijn broer toe.
 Niet langer broer, maar ‘die zoon van u’.
 Hij verwijt zijn vader dat hij nooit iets gekregen heeft
om met zijn vrienden te feesten.
08: Verloren zoon – Sieger Köder
Verloren zoon – Sieger Köder

Blauwpaarse kledij



Geel en oranje


In de deuropening
Het zijn de broers. De
donkere kleur geeft
aan dat het beiden
‘verloren zonen’ zijn.
De gloed van de
liefde
Er is weer openheid
tussen vader en zoon
Verloren zoon – Sieger Köder

In de schaduw van de
zijgevel,



Het hart van zijn
vader.


De slaap van zijn
zoon.
Hij kan niet delen in
de vreugde. Zijn broer
is ‘te ver’ gegaan.
Hij vertrouwt zich toe
aan de liefde van zijn
vader.
Hij wil zijn zoon nabij
zijn.
Verloren zoon – Sieger Köder



Over de schouders van
de jongste zoon.
Aan zijn vaders
linkerarm.


Net boven zijn knieën.

Beschermen zijn zoon,
zonder hem te
verstikken.
Die hand vraagt om
een beschermende
omarming.
Die drukken zijn
onmacht uit, kan zich
nog niet verzoenen.
O9: tollenaars en zondaars

Jezus laat zien dat God een Vader is voor
iedereen. HOE?
 Jezus
ontvangt zondaars, tollenaars en eet met hen.
Deze mensen zijn ‘onreinen’.
 Door met ‘onreinen’ te eten zou je zelf onrein worden.

Wie is de echte verloren zoon?
 Hij
die niet in staat is om te leven zoals Jezus, God. Hij
die niet barmhartig kan zijn.

similar documents