fysisk trening - Vefsn studiesenter

Report
Kreftpasienter:
aktivitet og trening
Begrensninger og kontraindikasjoner
Hanne Bertnes Råheim
Spesialist i onkologisk fysioterapi
Mars 2014
Fysisk aktivitet VS Fysisk trening
FYSISK AKTIVITET
FYSISK TRENING
”All kroppslig bevegelse
som resulterer i en
vestentlig økning av
energiforbruket”
”Fysisk aktivitet som
gjentas regelmessig
over tid med målsetting
å forbedre form,
prestasjon eller helse”
(Bouchard 1994)
(Bouchard 1994)
Noen må ”pushes”
Andre må bremses
•
•
•
•
Hvordan bruker vi begrepene?
Hvor burde vi ”legge lista”?
Hva er pasientens utgangspunkt?
Hva er pasientens målsetting?
Generell gevinst av
trening:
Jmf handlingsplan
for fysisk aktivitet
2005-2009
Tidlig diagnose og behandling har
sin pris!
•
•
•
•
•
•
•
•
Fatigue
Smerter
Lavt immunforsvar
Vekttap/økning
Nevropati
Lymfødem
Urinlekkasje
Angst/depresjon
• Redusert
muskelstyrke
• Redusert hjerte og
lunge kapasitet
• Nedsatt fysisk, emosjonell og -sosial
funksjon
• Nedsatt livskvalitet
Langtidseffekter etter
kreftbehandling
• Økt risiko for:
– Kronisk tretthet
– Hjerte og karsykdommer
– Overvekt
– Diabetes
– Osteoporose
– Sekundærkreft
Hvorfor blir pasienten fysisk svekket?
Hvor kan vi være med å påvirke?
Kunnskapsbasert praksis
•
•
•
•
Aktivitetshåndboken
Helsedirektoratets generelle retningslinjer
Amerikanske guidelines
Et ”ungt” forskningsfelt med mye aktivitet:
en rekke større og mindre studier med
varierende kvalitet og tyngde
Hva trenger vi å vite om
kreftpasienten?
•
•
•
•
•
•
•
Kreftdiagnosen og ev. spredning
Spredningsmønster
Type behandling
Øvrig sykdomshistorie
Bivirkninger
Aktivitetsnivå før sykdom
Livssituasjon forøvrig
Er treningen avhengig av
diagnose?
Brystkreft
Prostatakreft
Blærekreft
Myelomatose
Lymfekreft
Ben og bløtvevskreft
Leverkreft
Leukemi
Hudkreft
Glioblastom
Bukspyttkjertelkreft
Ovariekreft
Testiskreft
ØNHkreft
Tarmkreft
Fatigue
•Utmattelse utover det normale
•Vanlig under og etter behandling
•Ukjent årsak – sammensatt
•Tilpasset trening kan redusere fatigue!
Når skal kreftpasienter bedrive
fysisk aktivitet?
• (Kreftforebygging )
• Under kreftbehandling
• Etter kreftbehandling
http://www.youtube.com/watch?v=ph6Gd2Cg4
gc&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=KTHnpLP65I
Kreftpasienter har effekt av trening
under behandling på
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktivitetsnivå
Kondisjon
Muskelstyrke
•
Kroppsvekt
Kroppsfett
Hemoglobin
Generell funksjon
Humør
Angst og selvrespekt/selvbilde
• Økt livskvalitet
Økt toleranse for behandling?
Kreftpasienter har effekt av trening
etter behandling på
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktivitetsnivå
Kondisjon
Muskelstyrke
Kroppsvekt/Kroppsfett/BMI
IGF-1
Humør
Forvirring, mental kapasitet
Bedret selvbilde
Mindre fatigue
Mindre behandlings bivirkninger
• Økt livskvalitet
• Redusert sjanse for
tilbakefall?
Hvordan skal kreftpasienten trene?
•
•
•
•
•
•
Utholdenhetstrening
Styrketrening
Balanse
Bevegelsestrening
Funksjonell trening
Meningsfull aktivitet
Hva ønsker vi å påvirke?
•Muskler, sener, sirkulasjon, skjelett/brusk, hjerte, lunge
•Vev tilpasser seg belastning
•Ulikt vev har ulike terskler for nydanning
•Ulikt vev har ulik restitusjonstid
•Funksjon!
NB! Restitusjon kan ta lengre tid for en kreftpasienten
Utholdenhetstrening
• God utholdenhet gir god arbeidskapasitet
Gir større overskudd til å mestre hverdagen
• Organer: lunger, hjerte, blod/blodårer,
muskler
• Man må trene på minst 60% av maks
hjertefrekvens for å påvirke utholdenheten
• …. Men helst ikke over anaerob terskel….
Eller?
• Kontinuerlig arbeid eller intervaller
Utregning av maxpuls
• Tredemølle 15-20 minutter oppvarming,
øke 1km/t pr min, til total utmattelse
• 220-(alder x 0.7)
• Andre forslag?
Styrketrening
• Styrke trengs i all bevegelse en utfører: stå,
reise seg, kle på seg osv.
• 1RM = det meste en klarer i en enkelt repetisjon
• Treningsbelastning regnes ut fra % av 1RM
• Dvs 80% av 1RM = 4 repetisjoner
• 60% av 1RM = 12 repetisjoner
• Under 40% (dvs over 15 repetisjoner) er ikke
styrketrening
• Hva er det da og skal vi drive med det?
Gjerset 2006, Tjelta m.fl 2010
NB!
• Muskelstyrke er avgjørende i alt en skal
foreta seg – muskelstyrke burde derfor trenes
parallellt med utholdenhet
• En forbrenner mer når muskelmassen øker
• For stor belastning kan medføre betennelser
• Muskler har 48-72 timers restitusjonstid, hos
kreftpasienten gjerne lengre!
Funksjonelt og
meningsfyllt
•Individuell tilpasning
•Avgjørende for
videreføringen/compliance
•Størst verdi ift livskvalitet
Når bør en være forsiktig med
fysisk trening ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Feber over 39 grader
Stor sykdomsfølelse
Lave trombocytter, under 10
Sterkt nedsatt immunforsvar
Kraftig anami hb <8g/dl
Blødninger
Forverring av smerter
Skjelettmetastaser….
Tverrsnitt….
Alvorlig fatigue
Forverring av lymfødem
Stor hjertesvikt
Bruk sunn fornuft
Hjertesvikt
Cardiotoxisk cytostatika
Symptomer kan dukke opp både underveis og
lenge etter avsluttet behandling
Bestråling av thorax: kan også gi hjerteskade
Forebyggende behandling bør vurderes for
enkelte grupper (ACE-hemmer og
betablokker)
Obs ift tung styrketrening
Obs ift graviditet
Gulati m flere 2013
Oppsummering
• Stor utvikling på forskningsfeltet
• Generelle retningslinjer fra
helsedirektoratet gjeldende
• Mangler fortsatt studier:
– på andre diagnoser enn brystkreft
– på menn
– På styrketrening
– Kvalitative og livskvalitetsorienterte
Kreftpasienter kan trene på
”samme” måte som friske, men
en må ta hensyn til eventuelle
bivirkninger/restriksjoner samt
lengre restitusjonstid
Bruk grunnleggende treningsprinsipper

similar documents