Sygeplejerskeprofessionen

Report
PECHA KUCHA
Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
OPBYGNING OG VARIGHED
3 ½ år
 14 moduler

HVAD ER EN SYGEPLEJERSKE?
- GENERELLE OPFATTELSER…
FYSIOTERAPEUT

”En sygeplejerske koordinerer arbejdet mellem
forskellige faggrupper”

”De er med til at tilrettelægge plejen”

”De skaber den røde tråd fra indlæggelse til
udskrivelse”
JORDEMODER

”Sygeplejersken plejer de syge”

”Sygeplejersken har en bred faglig viden om
sygdomslære, omsorgs- og plejebehov samt sår og
sårpleje”

”Hun er uundværlig”
PATIENT

”Hun er en travl dame”

”Hun er lavtlønnede”

”Det er sygeplejersken der gør, at man får det bedre”
SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

”Sygeplejersken uddelegerer opgaver”

”Hun er en vigtig samarbejdspartner”

”Fungerer som en slags overordnet”
… MEN HVAD SIGER DE KLOGE HOVEDER…
Fungerer selvstændigt
 Indgå tværfagligt
 Udføre, formidle og lede sygepleje
 Vurdere, begrunde og udvikle sin profession
 Indgå samarbejde med pt og pårørende uafhængig
af etnisk baggrund

www.retsinformatik.dk
(Bekendtgørelsen for sygeplejerskeuddannelsen)
… MEN HVAD KAN SYGEPLEJERSKEN
F.EKS.?

Opgaver







Sårpleje
Hygiejne
Medicingivning inkl. injektioner
Medicindosering
Professionel omsorg
Vejledning
Værdier
Empati
 Omsorg
 Rummelighed


Dvs. at være…
Sundhedsfremmende
Sundhedsbevarende
Forebyggende
og behandlende
Rehabiliterende
og lindrende
… HVORDAN SKILLER SYGEPLEJERSKEN SIG
UD?

”Alle kan udføre pleje og omsorg - men vi har teorien
bag handlingerne”
Citat: sygeplejestuderende

”Andre kan tage sig af stabile og simple patienter – mens
vi også kan tage os af de uforudsigelige og komplekse
patienter (akutte)”
Citat: underviser

”Vi skal kunne rumme en bred aldersgruppe”
Citat: underviser
SYGEPLEJEERHVERV



Primærsektor
 Plejehjem
 Hjemmepleje
Sekundærsektor
 Sygehus
 Lægepraksis
 Fængselssygeplejerske
 Militær
Videreuddannelse
 Sundhedsplejerske
 Behandler sygeplejerske
 Anæstesi sygeplejerske
 Operationssygeplejerske
UDDANNELSEN INDTIL NU…

Fag og profession (anatomi og fysiologi, biokemi, biofysik,
sygepleje)

Sundhed og sygdom (anatomi og fysiologi, sygepleje,
mikrobiologi, ergonomi)

Somatisk sygdom og lidelse (anatomi og fysiologi,
genetik, sygdomslære, patologi, ernæringslære og diætetik)

Grundlæggende klinisk virksomhed (Sygepleje,
anatomi og fysiologi, mikrobiologi, ernæringslære og diætetik)

Tværfagligt modul (Folkesundhed, sundhedsinformatik,
sygdomslære, organisation og ledelse, jura, sociologi)
SUNDHEDSFREMME OG BÆREDYGTIGHED

Sundhedsfremme

Vejledning ift. KRAM og motivationssamtaler
”Eks.: At have en samtale med en patient vedr. rygning”
SUNDHEDSFREMME OG BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed ift. miljø


Materialer
Bæredygtighed mellem patient og sygeplejerske
Holdbare relationer
 Tillid
 Tryghed

INNOVATIV SUNDHEDSFREMME OG BÆREDYGTIGHED

At være nytænkende ift. patienten…
…….!!SÅ DERFOR BLIV NURSE!!..........
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN…

similar documents