Nye elevtyper * fokus på tydelighed, anerkendelse og

Report
NYE ELEVTYPER – FOKUS
PÅ TYDELIGHED,
ANERKENDELSE OG
STUDIEKOMPETENCE

Målgruppe:
To elevmæssige fokuspunkter:
-HF-elever og stx-elever med studieretninger typisk
med engelsk, samfundsfag og psykologi (CL)
-generelt niveaudelte klasser (arbejde med
skriftlighed)
RESULTATER I

Idékatalog på tre niveauer:
Ledelse
 Organisation
 Undervisning

RESULTATER II
Forbundet med fire fælles parametre:
skriftlighed
 fastholdelse/fravær
 store opgaver
 eksplicitering af den faglige kode

TYDELIGHED
Den røde tråd i idékataloget er at etablere
TYDELIGHED for den nye elevtype, men pointen
er i lige så høj grad, at man kun kan tilbyde
denne tydelighed til eleverne, hvis der allerede er
etableret tydelighed/eksplictering af praksis
mellem de tre niveauer, der udgør en skole.
 (Skema)

ARBEJDSPROCES OG EVALUERING


Forskellige forsøg med arbejdsredskaber indenfor
CL og skriftlighed på de tre skoler – evaluering
af arbejdsformernes anvendelighed ift. elevtypen
Fokus på udvikling af arbejdsredskaber til
idékataloget

similar documents