skogsbranden_i_vastmanland_info_fak_styrelse.bildspel

Report
SKOGSBRANDEN I
VÄSTMANLAND 2014
FAK – INSATS
BRANDEN I SIFFROR
• Branden startade 31 juli 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Areal brandområde:
31/ 7 kväll ca 150 ha
2/8 morgon ca 700 ha
2/8 kväll ca 1600 ha
3/8 em ca 2700 ha
4/8 morgon ca 2800 ha
4/8 kl 1200 ca 4800 ha
4/8 kl 1800 ca 11 000 ha
4/8 kl 2000 ca 14 000 ha
5/8 kl 1345 avropade Operativa ledn, FAK
BRANDEN I SIFFROR
•
•
•
•
•
Omkrets brandområde ca 65 km
Areal avspärrat område 14 700 ha
Utlagd brandslang 72 mil (varje slang 25m)
Antal polisanställda på plats 100 st
De franska/italienska flygplanen varit uppe i luften
1 533 ggr och dumpat 10 miljoner liter vatten
BRANDEN I SIFFROR
• FRG = d v s civilförsvarsföreningsfolk har dagtid svarat för
logistik, mat, vakter, administration, uppsamlingsplatser.
• FM insats 200 soldater varav 120 från hemvärnet, 150
soldater har arbetat från luften, ytterligare har 100
personer planerat insatserna.
BRANDEN I SIFFROR
• Helikoterinsats 17 st
• Den 11/8 hade helikoptrarna befunnit sig 320 timmar i
luften sedan den 3/7 och släppt 9 miljoner liter vatten.
BRANDEN I SIFFROR
• Bandvagnar
• Frivillig Automobilkåren (FAK) och Bilkåren har haft
närmare 100 förare engagerade under 14 dagar (5/8 –
19/8) dygnet runt i tvåskift för att bemanna
16 bandvagnar från SVK och Trafikverket som
transporterat vatten och släckt bränder i svårframkomlig
terräng.
FAK INSATS
• Mailkontakt togs 4/8 med Västerås R-tj därefter med
Sala R-tj som lämnade över till räddningschef.
• Efter 12 timmar hade inget svar kommit.
• FAK kontaktade MSB Thomas Degeryd som informerade
om FAK för insatschef, Thomas återkom på uppdrag av
insatschefen den 5/8 kl 1345 att FAK sätts in med ledning
och bandvagnsförare samt 15 st flakbandvagnar och en
täckt bandvagn för brandbekämpning enligt MTEkonceptet.
FAK INSATS
• 4/8 kontaktade FAK Svenska Kraftnät och förberedde
att 10 st flakbandvagnar behövdes vid branden i
Västmanland, FAK kontaktade Trafikverket om att 5 st
flakbandvagnar och en täckt bandvagn behövdes vid
branden i Västmanland.
FAK INSATS
• Kårchefen i Dalarna kontaktades för att förbereda att
ringa in personal.
• När beställningen kom 5/8 bad FAK Thomas Degeryd att
maila beställning av bandvagnar till Trafikverket och SVK.
• 5/8 1400 Ringde FAK till MTE-chef Borås och Kårchefen
Dalarna och FAK satte igång hela kedjan
FAK INSATS
• På vägen till Ramnäs kontaktades kårchefen i
Västmanland som fick uppdrag att skaffa IBC container
för vatten transport på bandvagnarna samt boka
hotellrum för förarna på IBIS hotell i Västerås som
fugerade mycket bra!
• FAK–U utbildningsledare hjälpte till med ledningsbod,
elkablar, virke, IBC cont.
FAK INSATS
• 5/8 kl 2100 rullade 4 st avSVK bandvagnar ut med förare
och fyllda vattentankar i skogen!
• 6/8 kl 1400 d v s 24 timmar efter avrop var 16 st
bandvagnar med förare och tankar fyllda med vatten
på plats och operativa.
FAK INSATS
• Nu sätts FAK’s MTE koncept på prov !!
• Ledning av bandvagnar, numrering av bandvagnar,
handhavande av Rakel, reparationer av bandvagnar,
reservdelar, avtalstecknande, reseräkningar, hotell
logistik, inkallelse av personal, avlösningspersonal,
transporter ut på fältet för byte av personal,
skadehantering, registrering av personal, samverkan
med ledning, dygnet runt !!!
FAK INSATS
• Vi har lärt oss mycket om vad vi borde ha tänkt på innan !
• Vi har lärt oss hur SVK hanterar en krissituation
• Vi har lärt oss hur Trafikverket hanterar en krissituation och
vilket engagemang som de har när samhället krisar.
• Vi har ett efterarbete att göra bl a enkät till alla förare
som deltagit och en insatsrapport till myndigheter som
Lsty, Regerings utredare m fl.
FAK INSATS LEDNING
•
•
•
•
•
•
Insatschef
Ledning
Ledning
Ledning
Ledning
Ledning
Bill Skoglund FAK kansli
Lars Karlsson MTE-chef Borås
Jan-Eric Malmin MTE –Eksjö
Mikael Cederholm MTE- Gävle
Marita Kellman MTE – Borås
Lave Göransson MTE - Borås
FAK INSATS PERSONAL
• Bandvagnsförare från olika delar av landet;
• Dalarna, Västra Götaland, Småland, Blekinge,
• Skåne, Västmanland, Gävleborg, Örebro, Värmland
• Stockholm m fl
•
•
•
•
•
•
•
Totalt
80 FAK-are, 8 Bilkårister
Jobbat
7 745 timmar
Löner
1 450 000:Reseräkningar
75 000:Hotell
95 000:Elverksskötare
8 st
Nya kläder till alla, jacka, byxa och kängor 1775:-/pers
FAK INSATS
•
•
•
•
•
FAK har fått artiklar om sin insats i press
Blekinge, tidningar och radio
Jönköping, Skaraborg, Falköping, Örebro
Radion intervju på plats i Ramnäs
Myndigheter har fått upp ögonen för FAK och MTE konceptet , MSB, Länsstyrelser, Departementsfolk,
Räddningstjänst, FM
FRG= Civilförsvarsföreningar, Hemvärn m fl.

similar documents