PowerPoint Sunusu

Report
2014 UMRE DİNİ SUNUM
UMRENİN FAZİLETİ
UMRE YAPMANIN FAZİLETİ
İbn Mâce’deki rivayet şöyledir:
Hz. Aişe (r.a) der ki:
“Ey Allah’ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır?”
Efendimiz (s.a.v):
“Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir”
(İbn Mâce)
Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor:
“Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.”
(Nesâî)
UMRE GÜNAHLARI ÖRTER
Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur:
“Bir umre, diğer umreyle arada işlenen günahlar için
kefarettir.
(Buharî, Müslim)
İbn Abbâs (r.a.) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Bunlar (hac-umre) tıpkı körüğün demirdeki pislikleri
temizlediği gibi günahları temizler.”
(Nesâî, İbn Mâce)
UMRECİ OLMA ŞEREFİ
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Hacılar ve umre yapanlar, Allah'ın
ziyaretçileri ve O’na gelen elçileridir.
O'ndan istedikleri zaman onlara verir,
istiğfar ettiklerinde onları affeder,
O'na dua ettiklerinde dualarına
karşılık verir. Birisi için şefaat
ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.”
(İbn Mâce, İbn Hıbbân, Beyhakî)
ALLAH (c.c) ve RESÛLÜ’ne (s.a.v)
MİSAFİR OLMAK
Kutsal beldelerin halkı değerli, misafiri
şerefli, kendi hürmetlidir.
Mekke’ye gidenler yüce Allah’ın (c.c),
Medine’ye gidenler Alemlerin Efendisi’nin
(s.a.v) misafirleridir.
UMRECİNİN DUASI KIYMETLİDİR
Hac veya umreye giden kişilerden dua almak ve dualarına
kendisini de ortak etmesi için ricada bulunmak sünnettir.
Nitekim umre yapmak için izin isteyen Hz. Ömer’e (r.a),
Resul-i Ekrem (s.a.v):
“Kardeşciğim! Bizi de duadan unutma!” buyurmuştur.
Hz. Ömer (r.a) der ki:
“Bu öyle bir dua isteğiydi ki, karşılığında bana dünyalar
verilseydi hiç bu kadar sevinmezdim.”
(Ebu Davud, Tirmizi)
MEKKE - MEDİNE
PROGRAMLARIMIZ
MEKKE PROGRAMIMIZ
1. Umre Tavafı – Umre Sa’yi
2. Mekke Tanıtım sunumu
3. Yakın Ziyaretler:
 Efendimiz’in (s.a.v) evinin yeri,
 Şecere Mescidi
 Cin Mescidi
 Cennet-ül Mualla
 Hz. Hatice (r.a) annemizi ziyaret
4. Umreler:
 Ten’im Umresi
 Hudeybiye Umresi
 Cirane Umresi
5. Genel ziyaretler:
 Sevr Dağı
 Arafat
 Rahmet Tepesi
 Müzdelife
 Mina
 Hira Dağı
6. İrşat Sohbetleri
7. Toplu tavaflar
8. Veda tavafı yaparak ayrılma
MEDİNE PROGRAMIMIZ
1. Efendimiz’i (s.a.v) ilk selamlama
2. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer (r.a) selamlama
3. Medine Tanıtım Sunumu
4. Yakın Ziyaretler:
 Gamame Mescidi
 Hz. Ebubekir (r.a) Mescidi
 Hz. Ömer (r.a) Mescidi
 Hz. Ali (r.a) Mescidi
5. Cennet-ül Baki Ziyareti:
 Hz. Osman’ı (r.a) ziyaret
6. Genel ziyaretler:
 Uhud
 Ayneyn (okçular) tepesi
 İki Kıbleli Mescid
 Hendek
 Kuba Mescidi
7. İrşat Sohbetleri
8. Efendimiz’i (s.a.v) selamlayarak
ayrılma
MEKKE VE MEDİNE’NİN
FAZİLETİ
MEKKE’NİN FAZİLETİ
Peygamberimiz (s.a.v) Mekke'yi fethinin ikinci gününde okuduğu hutbesinde şöyle buyurmuştur:
"Ey insanlar! Şüphe yok ki, Allah, göklerle yeri, Güneş ile Ay'ı yarattığı gün, Mekke'yi de haram
ve dokunulmaz kılmıştır.” (Buhari)
“Burası, Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı bir bölgedir. Kıyamet gününe kadar da, haram ve
dokunulmaz olarak kalacaktır. Mekke'yi haram ve dokunulmaz kılan Allah'tır (c.c). Allah'a (c.c)
ve ahiret gününe inanan kimseye, Mekke hareminde kan dökmek, ağaç kesmek, helal olmaz”
(Ahmed)
Efendimiz (s.a.v), Medine’ye hicret ederken hasretle Mekke’ye bakmış ve şöyle demişti:
"Sen ne hoş beldesin. Seni ne kadar çok seviyorum! Eğer kavmim beni buradan çıkmaya
mecbur etmeseydi, senden başka bir yerde ikâmet etmez, yurt yuva kurmazdım."
(Tirmizi, Menakıb 3922)
MEDİNE’NİN FAZİLETİ
Efendimiz (s.a.v) hicretten önce şöyle buyurdu:
“Yüce Allah, onları (Medineli Ensarı) size kardeş yaptı ve Medine’yi size
emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı!” (İbn Hişâm, Sire)
Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
“O Medine, gerçekten temizdir. Ateşin gümüşteki kirleri temizlediği gibi
Medine kişiyi temizler.” (Müslim)
Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Medine’nin sıkıntı ve meşakkatlerine ümmetimden sabır gösteren herkese,
Kıyamet günü şefaatçi ve şahit olacağım.” (Müslim, Tirmizi)
UMRENİN YAPILIŞI
• İhrama Girilir
• Kabe’de Umre Tavafı Yapılır.
(Tavaftan sonra tavaf namazı kılınır ve zemzem içilir.)
• Safa Merve Arasında Sa’y Yapılır.
• İhramdan Çıkılır. (Saç Traşı Olarak)
İHRAMA GİRİŞ
1. Vücut temizliği yapıp gusül abdesti alınır (sünnet)
2. Erkekler tüm dikişli elbiselerini çıkarıp ihram örtülerine bürünürler.
3. İhram namazı kılınır. (kerahet vakti değil ise)
4. Niyet ve Telbiye getirilir. Niyet: «Allahım. Ben Umre yapmak istiyorum.
Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle»
Telbiye: «Lebbeyk. Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
İnnel hamde ven nimete leke velmülk la şerike lek»
Bundan sonra ihram yasaklarına dikkat ederler.
Not: İlk olarak Mekke’ye gidenler memleketinde havaalanında ihramlarını
giyerler. Direk Medine’ye gidenler ise Medine’den Mekke’ye geçerken
ihrama girerler.
İHRAM BAĞLANIŞI
İHRAMLI OLAN BİRİ:
• KOKU SÜRÜNMEZ VE KOKULU SABUN KULLANMAZ
• VÜCUTTAN KIL KOPARMAZ VEYA TIRAŞ OLMAZ
• TIRNAKLARI KESMEZ
• ELBİSE GİYMEZ (ERKEKLER İÇİN)
• BAŞI VE YÜZÜ ÖRTMEZ
• KÖTÜ VE İNCİTİCİ SÖZLER SÖYLEMEZ
UMRE’DE BAYANLARIN DURUMU
 Bayanlar özel günlerinde de olsa ihrama girerken niyet ve telbiyelerini
getirmelidir. Özel gün buna mani değildir.
 İhrama girerken bayanların kendi elbiseleri aynı zamanda ihram
örtüleridir.
 Bayanların özel günlerinde ihram yasakları devam eder. Bu süre içinde
mescid-i haram’a girmezler. Özel günleri sona erince umre tavafı ve sa‘yini
yaparak ihramdan çıkarlar.
 Kutsal beldelerde tesettüre daha fazla dikkat etmelidir.
 Hanımlar zikir, dua ve telbiye esnasında seslerini yükseltmemelidir.
 Bayanlar ihramlı olduğu sürece peçe takmaz, yüzünü örtmez, ağzını
kapatmaz. İhramdan çıktıktan sonra kapatabilir.
TAVAF
7
6
5
4
3
2
1
SA’Y
Safa
76
45
3
1
2
Merve
İHRAMDAN ÇIKIŞ
SON HATIRLATMALAR
NEREYE GİDİYORUM?
Mekke’de Hz. Peygamber (s.a.v) ve sahabelerinin (r.a) işkenceler
çektikleri, açlıktan karınlarına taş bağladıkları yerlerde biz klimalı
odalarda, yaylı yataklarda, buz dolabı yanımızda, tv karşımızda,
yiyecek, içecek bol, 24 saat sıcak, soğuk su… bir çok imkan var.
Tefekkür edip zamanı ibadetle değerlendirelim.
İBADETE SARILMAK
Anne babasını veya hocasını ziyarete gelen kişi onun ile meşgul olur,
gözü başka bir şey görmez. Evin halısı ile perdesi ile kendini meşgul
etmez, annesinin yanında olmanın keyfine bakar.
Umreci de kutsal beldelerde Allah’ın (c.c) konuğu,
O’nun ziyaretçisidir. O halde konuğu olduğu zattan başka şeylerle
meşgul olması yakışmaz. Umreci yüce Allah’ın evinde olmanın
gereğini yapmalı, ibadete sarılmalıdır.
ONSUZ ASLA GİDİLMEZ
• Umrenin nasıl yapılacağını anlatan kitapları ve ilmihallerin
umre bölümünü okumalı, böylece ön bilgi elde ederek,
tamamen bilgisiz gitmemelidir.
• Mutlaka ihram bağlamayı öğrenmeli. Evde bunun provasını
defalarca yapmalı.
• Telbiye’yi güzel ezberleyip manası ile beraber öğrenmeli.
OKUYABİLECEĞİNİZ
KUR’AN-I KERİM’İ YANINIZA ALIN
Mekke ve Medine’deki
Kur’an’ı Kerim’lerin yazım biçimi
farklı olduğundan
okuyamayabilirsiniz. Rahat
okuyabildiğiniz Kur’an-ı Kerim’inizi
yanınıza almayı unutmayınız.
NİYETİMİZ HİZMET
Şirket olarak düsturumuz:
• Yaratılana hürmet ve hizmet ederek, yaratanımızın rahmet ve
bereketini umarız.
• Ziyaretçilerin bir hayır duasını almayı, her türlü ticaretin ve
kârın üstünde biliriz.
• Kutsal beldelere giden herkesi hizmete ve hürmete layık görür,
tevazu ve alçak gönüllüğü şiar ediniriz.
• Farzlara, vaciplere, sünnetlere ve edeplere uygun hareket
etmeyi önemseriz.
Teşekkür Ederiz.

similar documents