Завантажити презентацію

Report
1
Підготували: Кирилюк О.В., Тихонюк Ю.В.,
КНЕУ, 2012

У лютому 2012-го року
компанія InMind
провела дослідження,
відповідно до якого
кількість
користувачів
інтернету (тобто
людей, які виходять в
мережу не рідше 1
разу на місяць) в
Україні досягнула 16,9
мільйонів – 42% всього
дорослого населення
нашої держави .
2

Поведінка підприємств в
умовах ринку послуг доступу
до мережі Інтернет ілюструє
основні риси монополістично
конкурентного способу дій.
Отож, цікаво простежити
поведінку інтернетпровайдерів на даному ринку,
визначити основні проблеми
розвитку і дослідити наявний
потенціал, а також
можливості входження в цю
галузь нових підприємств.
3
Ознаки монолістичної
конкуренції :
 1. На ринку діє досить
велика кількість
продавців.
 2. Продукти, що
пропонуються на ринку,
хоча й належать до однієї
товарної групи, досить
диференційовані .
 3. Обмежена можливість
впливу на ціну .
 4. Легкий вступ у галузь.

4
за даними IKS-Consulting
Укртелеком
Воля-кабель
Оптима-ФарлепЦСС
TeNet
Голден Телеком
Датагруп
5

«Укртелеком» займає місце
одноособового лідера лише

за рахунок переваги в
ціновій політиці. Змінюючи
пропорцію між оптовими і
роздрібними цінами,
«Укртелеком» автоматично
здійснює вплив на
рентабельність діяльності
залежних від нього
невеликих Інтернетпровайдерів.
6
Наступний лідер послуг
«Воля-Кабель». Згідно
дослідженняIKSConsulting, ця компанія
залишається фактичним
лідером сегменту

широкосмугового доступу
до Інтернету. За даними
експертів, компанія
володіє 23,7 % ринку – така
значна частка ринку
провайдера
обумовлюється
можливістю володіти
значними виробничими
потужностями (модеми,
обладнання для
обслуговування
кабельного інтернету
тощо) і це дає змогу
компанії розміщувати своє
обладнання в стількох
районах міста, скільки
користувачів вона здатна
обслуговувати.

7
Спеціалісти вважають, що інтенсивна конкуренція
операторів
за
споживача
приведе
до
перерозподілу
ринкових часток діючих компаній. Поступово левову
частину продажу поділятимуть між собою три – п’ять
основних гравців ринку. Тому лідируючим компаніям
даної галузі необхідно надалі використовувати нові ідеї,
вводити
інновації,
створювати
нові
послуги
і
покращувати якість тих, які вже надаються.
8
9

similar documents