koswer perdagangan bab 5 – industri kecil dan

Report
ERNI YUSNITA SAHID
L20112008276
MASITA MAWI
L20112008095
NURASMAR HJ.MAT ALI
L20112008101
PERDAGANGAN
TINGKATAN EMPAT
INDUSTRI KECIL DAN
SEDERHANA (IKS)
APA ITU IKS????

Satu organisasi yang mempunyai jumlah bilangan
pekerja, nilai modal berbayar, nilai modal tetap, nilai
keluaran, dan juga jumlah jualan yang tidak terlalu besar

Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana
(SMIDEC) mentakrifkan IKS sebagai sebuah syarikat
yang mempunyai nilai jualan tahunan tidak melebihi
RM 25 juta dan pekerja sepenuh masa tidak melebihi150
orang.
Industri dan
Sederhana
Ciri-ciri
IKS
Kegiatan
IKS
Jalinan
Kerjasama
IKS
Kepentingan
IKS
Kepada
Masyarakat
Kepada
Negara
Pemasaran
BERSEPADU
Subkontrak
Masalah
IKS
Pengaturan
Kontrak
Khas
Cara
Mengatasi
•Bantuan Kewangan
•Rantaian Industri
•Infrustruktur
•Kemahiran
•Perancangan
•Undang-undang
•R&D
TEKNOLOGI PENGELUARAN:
JENIS KELUARAN:
* Barang keperluan harian penduduk
Malaysia (cth: sabun, beras)
* Terlibat dalam: pengeluar tekstil,
perabot, barang berasaskan plastik dan
getah,kejuruteraan ringan, barangan
kraftangan, pelbagai komponen
kenderaan.
* Intensif buruh (banyak menggunakan tenaga buruh)
* Sukar menukar proses dan produk keluaran
ORGANISASI:
CIRICIRI IKS
CIRI PEKERJA:
* Ahli keluarga/jiran
* Sambilan/separuh masa/separuh
masa
* Gaji rendah (tiada pendidikan
tinggi)
* Kemahiran diperoleh melalui
pemerhatian/pendedahan
langsung
LOKASI:
* Berada hampir disemua tempat(tidak
perlukan infrastriktur yang lengkap.
Cth: gerai di tepi jalan)
* Kawasan perumahan/pinggir
bandar/bandar kecil dan desa.
* Memulakan perniagaan di kawasan
rumah pada permulaan
* Pengurusan IKS lebih mudah
berbanding industri besar
*Diasaskan oleh ahli keluarga (milikan
tunggal/perkongsian)
* Berskala kecil
*Bercorak tidak formal
* Keluarga adalah kakitangan organisasi
MODAL:
* Modal yang terhad
* Peralatan: Kurang canggih, terpakai
dan tradisional
* Sumbangan dari ahli keluarga
* Pinjaman bank sukar diperoleh
BIL
INDUSTRI
KETERANGAN
Berasaskan sumber
• Output berdasarkan bahan mentah di kawasan operasi
• Tertumpu kepada barang pengguna
• Contohnya, jika disuatu kawasan banyak sumber mengkuang, rotan dan buluh.
Output yang dihasilkan seperti tikar, bakul dan perabut
Berasaskan logam
• Melibatkan kepakaran dalam bidang kimpalan dan mesin
• Output digunakan dalam industri berat
• Contoh output: Bahan logam, komponen jentera dan mesin, bingkai besi
Berasaskan plastik
• Sumber diperoleh dari industri petrokimia
• Teknologi yang digunakan adalah diimport atau hasil penyelidikan tempatan
• Contoh output: bekas plastik, komponen plastik
4
Komponen automatif
• Tempahan di peroleh dari industri membuat kenderaan tampatan melalui skim
Subkontrak atau Program Pembangunan Vendor
• Contoh output: Bateri, lampu, penapis udara, kusyen
5
Komponen elektrik dan
elektronik
• Memperoleh tempahan dari syarikat besar
• Bimbingan dan bantuan modal diberikan oleh syarikat besar
• Contoh output: Papan litar, wayar, kapasitor, cip elektronik
6
Pemprosesan makanan
• Lanjutan daripada industri berasaskan sumber
• Memproses makanan awet, minuman, biskut
Pembuatan lain
• Industri kraftangan
• Industri ubat-ubatan
• Industri kosmetik
1
2
3
7
Peluang
menceburi bidang
perusahaan
Memenuhi
keperluan dan
kehendak
masyarakat
KEPENTINGAN
KEPADA
MASYARAKAT
Mewujudkan
peluang pekerjaan
Peluang
menggunakan
kebolehan daya
cipta dan kreativiti
Mengurangkan
pengangguran
Pengagihan
pendapatan
negara
Membantu dalam
meningkatkan
tabungan dalam
ekonomi negara
KEPENTINGAN
KEPADA
NEGARA
Mengurangkan
Latihan untuk
import barang
pekerja dan
pengguna
pengusaha
Mengukuhkan
struktur asas
industri negara
Pemasaran
Bersepadu
Pengaturan
Kontrak Khas
* IKS menandatangani
suatu kontrak khas
dengan industri besar
* Firma besar dijamin
memperoleh bekalan
dari IKS
* Firma besar akan
membeli barang
keluaran IKS dalam
kuantiti yang banyak
Subkontrak
* Firma besar akan membiayai
perbelanjaan yang terlibat
dalam
pengeluaran IKS
* Sistem subkontrak akan
menguntungkan IKS
MASALAH
MODAL DAN
PEMBIAYAAN
MASALAH
LOKASI
HUBUNGAN
JALIN DENGAN
INDUSTRI
BERAT
MASALAH
PENGURUSAN
PRODUKTIVITI
DAN
TEKNOLOGI
RENDAH
KEKURANGAN
BAHAN
MENTAH
MASALAH
PEMASARAN
BANTUAN
KEWANGAN:
(MARA, Tabung Bantuan
Teknikal Industri, Bank
Perdagangan, Syarikat Jaminan
Kredit, Pakej Kewangan untuk
IKS)
PROGRAM
RANTAIAN
INDUSTRI
(ILP)
PEMBANGUNAN
PEMASARAN
CARA
MENGATASI
MASALAH
IKS
PROGRAM
PEMBANGUNAN
PENINGKATAN
KEMAHIRAN
PROGRAM
R&D
PROGRAM
PEMBANGUNAN
INFRASTUKTUR
Murid-murid hendaklah memahami semua perkara berikut:
a) Maksud IKS
b) Ciri-ciri IKS
c) Kepentingan IKS kepada masyarakat dan negara
d) Memahami masalah yang wujud dalam IKS
e) Cara mengatasi masalah IKS
Murid-murid boleh mendapatkan informasi tambahan
dengan melayari laman web berikut:
a) www.kpun.gov.my
b) www.midf.gov.my
c) www.smidec.gov.my
LATIHAN PENGUKUHAN
Pengusaha Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
yang terlibat dalam skim subkontrak ialah
pengusaha
Pengusaha Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
yang terlibat dalam skim subkontrak ialah
pengusaha bateri kereta .
Gambar-gambar berikut menunjukkan produk yang
dihasilkan oleh Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
Bidang Industri Kecil dan Sederhana (IKS) yang
manakah menghasilkan produk di atas?
A Industri komponen automatif
B Industri berasaskan plastik
C Industri berasaskan logam
D Industri komponen elektrik
JAWAPAN BETUL
JAWAPAN SALAH
Antara berikut , manakah pernyataan yang tidak
benar tentang IKS?
A Menggunakan tenaga buruh mahir, dan kurang
mahir dalam proses pengeluaran.
B Mempunyai modal berbayar kurang daripada RM
2.5 juta.
C Terletak di bandar, pinggir bandar, dan luar bandar.
D Menggunakan bahan mentah yang diimport.
JAWAPAN BETUL
JAWAPAN SALAH
Sumbangan secara langsung IKS kepada
kemajuan ekonomi negara ialah…..
A Menyediakan peluang pekerjaan.
B Meningkatkan kemahiran pekerja.
C Meningkatkan jumlah eksport negara.
D Meningkatkan penggunaan teknologi moden.
JAWAPAN BETUL
JAWAPAN SALAH
Semua pernyataan berikut menerangkan tentang
masalah IKS, kecuali….
A Sukar mendapatkan pinjaman daripada pihak bank.
B Sukar mendapatkan bekalan bahan mentah pada
harga berpatutan.
C Masalah pentadbiran yang kurang cekap.
D Lokasi terhad di kawasan perindustrian sahaja.
JAWAPAN BETUL
JAWAPAN SALAH
SOALAN TAMAT

similar documents