här - Idrottsmedicin Högland

Report
Inbjudan till årsmöte och föreläsning!
Övervikt och
hälsoproblem hos barn
och ungdomar
Idrottsmedicin Högland
inbjuder till föreläsning med
Anna Isic, Sara Gunnarsson och
Agneta Uhr
Anna är barnläkare och leder barnklinikens obesitasteam på
Höglandet. Hon har många års erfarenhet av att arbeta med
barn och ungdomar som lider av fetma, och de utmaningar
och hälsoproblem som är kopplade till övervikt i unga år.
Arbetet är teambaserat med flera yrkeskategorier som alla
bidrar med sin kompetens. Sara Gunnarsson, sjuksköterska,
och Agneta Uhr, dietist, berättar om sina delar av teamarbetet.
Datum: Onsdag 4/2, kl 17.30 börjar föreläsningen, därefter
håller vi årsmöte med start ca kl 19.00.
Lokal: Aulan, Höglandssjukhuset Eksjö
Kostnad: Gratis för medlemmar i IMH, övriga 50 kr (betalas
kontant på plats)
För årsmöteshandlingar se hemsidan
www.idrottsmedicinhogland.se
Välkommen!

similar documents