Smelten en stollen - Broederschool Roeselare

Report
Smelten en stollen
Fasen en faseovergangen
Smelt-en stolcurve
latente warmte
merkbare warmte
merkbare warmte
Inwendige energie bij
smelten/stollen
Bij het smelten gaan de deeltjes, tegen de cohesiekracht in,
verder uit elkaar zitten.
De inwendige potentiële energie neemt toe!
Soortelijke smeltwarmte Lm
= de energie die nodig is om 1 kg van een stof te doen smelten
[ Lm ] = J/kg
Bepalen van de soortelijke
smeltingswarmte van ijs

similar documents