Røde flagg - barnedoktor.no

Report
Røde flagg
Ulf Wike Ljungblad
Overlege
Barnesenteret SiV Tønsberg
Kreve effekt av behandling
• Om ikke tydlig og god effekt av behandling
– Er det noe annet?
– Annen utredning nødvendig?
– Henvisning videre?
– Tidsaspekt på når man forventer at andre gjør noe
– Vær tydelig
Hodepine
• Nylig påkommen kraftig hodepine som barnet
ikke blir helt kvitt med symtomfritt intervall
kan være årsaket av signifikant intrakraniell
sykdom
Hodepine ved forhøyet intrakraniellt
trykk
• Smerte pga traksjon og forskydning av arterier
• Trigeminus innerverer arterier supratentoriellt
– Referred pain runt øye, panne og tinning
• Cervikale nerver innerverer arterier
infratentoriellt
– Referred pain til bakhode og nakke
• Ved generellt høyt trykk (ødem, hydrocefalus)
er smerten i hele hodet og er værre ved
oppvaknande og når man reser sig til stående
• Konstant smerte som varierer i intensitet, mer
ved overgående trykkstigning som ved nysning
og hosting mm
• Oppkast uten kvalme, spesiellt på morgenen
• Om ikke generalisert ødem/trykk kan en
tumor gi lokalisert eller halvsidig hodepine
• Barn under 10 år kan ha et symptomfritt
intervall på uker ved separasjon av suturer
• En som aldrig hatt hodepine som plutslig før
værste tænkbare smerte i hodet – tenk
subarachnoidalblødning
• En liten blødning kan ge bevart bevissthet
men nakkestivhet og noen ganger feber
• Meningeal irritasjon gir intens hodepine
Andre symptomer og tegn ved
førhøyet ICP
• Dobbelseende og skjeling
– Abducensparese en eller begge sider
– Kan være eneste symptom ved pseudotumor cerebri
• Papillødem
– De fleste har arachnoidea som går helt fram til retina
– Asymptomatisk lenge (til forskjell på f eks
otpikusneurit, som gir synsnedsettelse direkte)
– 4-6 uker til ødem forsvinner om ICP normaliseres
– Venøse pulsasjoner utelukker papilleødem
Torticollis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Benign paroxysmal torticollis
Cervical syringomyeli
Cervikale tumører og missdannelser
Dobbelsyn
Dystoni
Familiær paroxysmal choreoathetose
Juvenil reaumatoid artritt
Hjeretumor i bakre skallegrop
Sandifers syndrom
Spasmus nutans
Skade på m sternocleidomastoideus
Tics og Tourettes syndrom
Torticollis obs symptomer
• Samtidig dystoni i ansikte eller extremiteter
– Alltid neurologisk status
– Om økte reflekser, klonus, pos Babinski er det
sannsynlig skade på corticospinale baner
• Tegn til økte trykk intrakraniellt?
– Tumor bakre skallegrop med tidlig herniering
Voksesmerter
• Normalt
– Bein vokser fortere enn strukturer runt?
– Stor fysisk aktivitet?
• Utelukkingsdiagnose
• Tenke på
– Leukemi
– Tumor
– Reumatisk sykdom
– Restless legs syndrome
Spedbarnskolikk
• Obs tegn til sykdom
– Unormal gulping
– Urin
– Øreverk
– Mishandling
– Invaginasjon
• Normal vekst og utvikling
Hyppige luftveisinfeksjoner
• Immundefekt
– Gjentatte infeksjoner i hulrom eller med uvanlige
agens, feks sopp
– Dårlig tilvekt
– Dårlig fordøyelse
– Blodprøver tas av fastlegen
• Allergi
– Kronisk rinitt
Hyppige luftveisinfeksjoner
• Tenk på astma eller annen kronisk sykdom i
luftveier om
– Gjentatte, hyppige, langtrukne forkjølelser som altid
setter seg i brystet – «alltid syk»
– Tungpustenhet eller piping i brystet ved infeksjoner
– Tungpustenhet, piping eller hoste ved fysisk
anstrengelse
– Vedvarende hoste, spesielt på natten, utenom
forkjølelse
• Henvise fastlegen

similar documents