Last ned Power Point Presentasjon

Report
CASE
VÅRE ELEVER:
 Umotiverte elever
 Dårlige lese- og skriveferdigheter
 Liten eller ingen utvikling
 Skolen er ofte en arena hvor disse elevene er tapere
 Elevene er lei av å IKKE lære
 = Tungt å gå på skolen!
CASE
VÅRE LÆRERE:
 Flere lærere sliter med liten digital kompetanse
 Flere lærere har dårlig selvtillit i forhold til bruk av IKT
i undervisning
 Flere lærere kvier seg for å prøve nye veier til læring
 Flere lærere opplever det som merarbeid å bruke IKT,
fordi de bruker like lang tid teknisk som faglig
 «Alle» lærere oppleves som kjedelige av elevene
Wordle – Lage ordskyer
Lesing og skriving har vært, er, og kommer til å
bli de verktøy som brukes mest i skolen.
Viktig at alle kan bruke de verktøyene!
Ordsky av sangen
«yesterday» av Beatles
Elever
 Mange av våre elever sliter med det faglige




De har lese- og skrivevansker
De har lese- og skrivevegring
De er vant til å mislykkes med skolearbeid
De er leie av å IKKE lære
 Alt dette og mer, gjør at det er tungt å være elev
Hva?
 Sørge for at det betyr noe for elevene å skrive
 Gi elevene rettmessig gode tilbakemeldinger - som
igjen bidrar til økt motivasjon
 Sørge for at alle elevene opplever at lesing og skriving
er uvurderlige verktøy i livet
 Bidra til økt digital kompetanse – den 5.
basisferdighet
Lærere
 Mange lærere har lav digital kompetanse
 De har ikke prioritert å lære det
 Ressurser, tid, arbeidsmengde o.l.
 De har prøvd, men mestret det ikke med en gang
 Faller derfor ofte tilbake til sitt gamle mønster
 De opplever det som mer krevende enn å gjøre det på
«gamlemåten»
 Viktig at man får «godt betalt» i form av proft resultat
Hvordan?







Lærer lager ordsky av tekst/sang
Elevene gjetter; Hvilken tekst/sang?
Elevene lager ordsky av tekst/sang
Lærer gjetter; Hvilken tekst/sang?
Elevene lager ordskyer av ulike tekster
De andre elevene gjetter hvilken tekst/sang
Deretter kan elevene lage ordskyer av eget skrevet
materiale/dikt/dagbøker m.m.
Ordsky av sangen
«Teddybjørnens vise»
Hvorfor Wordle?
 Elever





Får skrive om det de ønsker
Morsomt å jobbe med, med farger, fonter og stiler
«Forvandler» alle typer skrevet tekst
Gir et proft resultat for en liten innsats
Gir mestringsfølelse
Alt dette ØKER motivasjonen for å lese og skrive
Hvorfor Wordle?
 LÆRERE
 De fleste lærere i Norsk liker å lese og skrive
 Vet forskjeller på tekster
 Og vet dermed hva man vil ha ut av ordskyen
 Får mange spennende undervisningsmuligheter
 Quiz, prøver, presentasjoner, diskusjoner
 Proft resultat for en liten innsats
 Utseende bestemmer du selv
 Bidrar til økt digital kompetanse
 All digital aktivitet stimulerer
Dette mener jeg vil gi en bredere og mer tidsriktig undervisning
Ønsket effekt
 Elever







Vekke interessen for å lese og skrive
Skape mestringsfølelse
Gi elevene verktøy de liker å jobbe med
Skape delingskultur
Utvikle digital kompetanse
Gjøre noe nytt – utvikle undervisningen
SKAPE FLERE FORNØYDE ELEVER
Elevenes motivasjon øker
Lærerens motivasjon øker
Lage ordskyer av
Bedre læringsmiljø
egne tekster
Lage oppgaver til
elevene
Lese- og
skriveferdigheter
øker
Ønsket effekt
 Lærere







Utvikle digital kompetanse
Øke variasjon i type undervisning
Se ting på nye måter
Gi mestringsfølelse
Gjøre IKT til et naturlig verktøy å jobbe med
Følge med «i tiden»
SKAPE FLERE FORNØYDE LÆRERE
Oppsummering
 Når man opplever læring er ikke dette verken kjedelig
eller umotiverende.
 Derimot; dersom man ikke opplever læring blir det
både kjedelig og umotiverende.
 Både lærere og elever må stimuleres til bruk av ulike
undervisningsmetoder – Wordle er en av mange
 Skolen må være en arena for seier, ikke for nederlag!

similar documents