Negative tal

Report
Sisse Bülow Brandt
LH201129
Indledning
Problemformulering
Bevis
Faglige mål
Tosprogede
7. Klasse
Termometer
Tallinje
Konklusion
Indledning
 I 4.-6. klasse introduceres de negative tal og de
rationale tal. Dette giver nye udfordringer i
forbindelse med tallenes ordning, tallinje og
positionssystemet. Fælles mål s. 2
 De negative tal optræder i elevernes hverdag
uden de selv tænker over det. Vi vil med
udgangspunkt i elevernes hverdag inddrage
forskellige elementer, som bl.a. kan være med
til at udvikle elevernes matematiske forståelse
for negative tal.
Problemformulering
 Hvilken betydning har udarbejdelsen af vores
undervisningsmateriale for forståelsen af
negative tal hos tosprogede elever? Hvordan
tilrettelægger man bedst muligt et
undervisningsforløb, så det giver fuld forståelse
mellem de positive og negative tal?
Bevis
Kommutative lov for addition for alle naturlige tal.
Definition af de hele tal
Definition af addition for alle hele tal
Definition af 0’s egenskaber for alle hele tal
Sætning 1: Den kommutative lov for addition
gælder for de hele tal: a + b = b + a
 5 tilfælde










0+b=b+0
n+m=m+n
n + -m = -m + n
-n + m = m + -n
-n + -m = -m + -n
Faglige mål
 Fælles mål 2009 - Matematik
 Matematiske kompetencer
 Matematiske emner
 Matematik i anvendelse
 Matematiske arbejdsmåder
Tosprogede
 Organisering af undervisningen
 Malmers læringscirkel
 Praktikken
7. Klasse
 Opgave
Til hvert af de 5 emner skal I lave en opgave, som jeres
makker skal løse.
Emner: Procent, hastighed, valuta, handelsregning og
negative tal.
Krav til opgave: De skal indeholde tekst. I skal have en
facitliste. Der skal være mindst 5 forskellige opgaver
med negative tal.
Eksempel: Amillas opgaver til Rasmus
 Talrækker
4-2 = 2
4-4 = 0
4+1 = 5
3-2 = 1
4-3 = 1
4+0 = 4
2-2 = 0
4-2 = 2
4+(-1)=3
Udarbejdelse af
undervisningsmaterialer
Udarbejdelse af
undervisningsmaterialer
Konklusion
 Det er vores erfaring, at især de tosprogede elever
har sværere ved at tilegne sig det matematiske
sprog. Det kan derfor være en hjælp, at der er flere
perceptuelle tilgange. Eleverne kan bruge tallinjen
og termometeret både til udregninger og til at
visualisere og afprøve sammenhængen mellem de
positive og negative tal.
 Vi bruger regnehistorierne i undervisningen både
som en indføring til emnet og som en opgave til
eleverne, hvorved de formulerer sig på
matematikkens sprog og oplever matematikkens
forskellige anvendelsesmuligheder.

similar documents