Az Educatio Nkft. szerepe a köznevelés minőségi fejlesztésének

Report
Az Educatio Nkft. szerepe a
köznevelés minőségi
fejlesztésének
támogatásában
III. Nemzeti Köznevelési
Konferencia
Budapest
2014. január 17.
Az EDUCATIO szerepe a
támogató rendszerben
EMMI
Informatikai
támogatás
Uniós
projektek
lebonyolítása
Fejlesztés
Koordináció
Disszemináció
Feladataink a köznevelés minőségi
fejlesztésének támogatásában
Informatikai rendszerek fejlesztése,
működtetése
A pedagógiai-szakmai munka minőségi
fejlesztésének támogatása
Digitális pedagógiai fejlesztések
Informatikai rendszerek fejlesztése,
működtetése
Sulinet szolgáltatások és
fejlesztések
• szakmai hírszolgáltatás
• digitális
tananyaggyűjtemény
Hírmagazin
Tudásbázis
• csoportok,
dokumentumtárak
Közösség
• új pedagógiai funkciók a
digitális írástudás
fejlesztésének szolgálatában
Iskolatáska
Továbbképzések
Szaktanácsadói szolgáltatások
Jó gyakorlatok
Referenciaintézmények
Referenciaintézmények
Előminősítés
Felkészülés
Minősítés
http://iskolataska.educatio.hu
Központi szolgáltató rendszerek
fejlesztése és megvalósítása
A pedagógus életpálya
nyomon követéséhez
szükséges informatikai
rendszer kidolgozása
• országos szinten
nyilvántartja a pedagógusok
előrehaladását, minőségi
munkavégzésük eredményeit
• már meglévő kapcsolódó
rendszerek integrációja
eTanulás alapú
pedagógus-továbbképzési
rendszer kialakítása
• új pedagógustovábbképzési rendszer
kialakításának
informatikai támogatása
(OH)
• eTanterem
A köznevelés információs
rendszere (KIR)
Megújult intézménytörzs, személyi nyilvántartás
• 21 ezer intézménytörzs és 5,8 millió személyi nyilvántartás
adatmódosítási kérelem feldolgozása az új rendszerben fél
év alatt.
KIR-STAT megújításával a statisztikai adatok
kapcsolhatók minden KIR alrendszerhez.
• KIR publikus felület integrálása
egységes portál rendszerébe
az
Oktatási
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
tevékenységének támogatása
Hivatal
Helyi oktatásirányítás fejlesztése
Megyei Köznevelés-fejlesztési Terv javaslat
előkészítő modul fejlesztése
KIRSTAT-KIRINT összekapcsolása
Adat-megbízhatóság ellenőrzése
Oktatási adatvagyon térkép kialakítása,
adatracionalizálás
A pedagógiai-szakmai munka minőségi
fejlesztésének támogatása
Óvodai fejlesztések
Kutatás-fejlesztés:
Képzések:
Disszemináció:
Óvoda-iskola
átmenet
Óvodavezetők
Kiadványok
Óvodapedagógusok
Konferenciák
Hátránycsökkentés
Műhelymunkák
Oktatási szolgáltatásokhoz való
egyenlő hozzáférés támogatása
• Nyelvi fejlődés vizsgálatára
alkalmas korszerű eljárások:
nagymintás bemérés
• Korszerű, jogtiszta, a hazai gyakorlatból eddig
hiányzó protokollok
Diagnosztikus
ellátórendszer
támogatása
Kora
gyermekkori
ellátó-rendszer
támogatása
Munkaerő-piaci Horizontális
átvezetés feladatok
• Átvezetési programok
adaptációs útmutatóval
• Optimális Kliensút program
• Esélyegyenlőségi szempontok
érvényesülése
• Pályázati konstrukciókat megvalósító
intézmények szakmai támogatása
• Horizontális tanulási lehetőségek,
nyilvánosság biztosítása
Szakszolgálati rendszer fejlesztése
• Szakmai tanácsadás
• Műhelymunkák, információs
napok
• Szakmai háttéranyagok és
tájékoztatók
• Diagnosztikus és fejlesztő
eszközök
• Infrastrukturális fejlesztés
(specifikus eszközök,
akadálymentesítés)
• Nagy kapacitású, mobil IKT
eszközök
Intézményátalakítás
szakmai
támogatása
Eszköztár
bővítése
Szakmai
munka
támogatása
Integrált
Nyomonkövető
Rendszer
• Protokollok: megjelentetés,
szakemberek felkészítése
• Jó gyakorlatok gyűjtése
• Szakterületi hálózati munka
• Továbbképzések a feltárt
hiányterületekre
• Elektronikus nyilvántartási és
nyomon követő rendszer
• Dokumentumsablon Adatbázis
• Szakmai tárhely
• Kommunikációs felület
Képzések fejlesztése és
szervezése
Képzésfejlesztés
• A digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódóan
• Kevert típusú és online képzésben megvalósítható
továbbképzések
Tanácsadók felkészítése
• Digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódóan mentor
szaktanácsadók felkészítése
Továbbképzések szervezése
• A digitális írástudás fejlesztésére irányuló képzések
• „Szakmai megújító” tantárgyi továbbképzések
• Egyéb horizontális területek
Digitális pedagógiai fejlesztések
Technológiai újdonságok az
oktatásban
M-learning
Virtuális
oktatási
környezetek
Szabad
szoftverek
Intel® Teach Essentials
Magyarországon
Tanártovábbképzés
Lokalizáció
Akkreditáció
Képzések
Tanárképzés
IKT Műhely
2014
Köszönöm a figyelmet!
Fieszlné Ancsák Jolán
osztályvezető
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

similar documents