Locsmándi Alajos

Report
TUDATOS INNOVÁCIÓ VAGY
MÓKUSKERÉK?
Locsmándi Alajos
Budapest, 2012. szeptember 25.
PROJEKT-ZÁRSZÁMADÁS

Prizmareferencia – 2011-2012./TÁMOP-3.1.7.






Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése
Pedagógusképzés – 2010-2012./TÁMOP-3.1.5.
 Szervezeti tudás, intézményi implementáció, új
szolgáltatások a Prizma EGYMI-ben
Angyalföldi Komp – 2009-2010./TÁMOP-3.1.4.
 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése innovatív
intézményekben
Kaptár-projekt – 2009-2010./TÁMOP-3.1.6.
 Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények
által nyújtott szolgáltatások fejlesztése
HÍD-projekt – 2006-2008./HEFOP-2.1.6.
 Konzorciális együttműködés a sajátos nevelési igényű
gyermekek együttnevelése érdekében
Messzelátó-projekt – 2004-2006./HEFOP-2.1.2.

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása
intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén
A JELEN KIHÍVÁSAI


TÁMOP-3.4.2.A-11/1 –
Sajátos nevelés igényű
gyerekek integrációja –
sajátos nevelési igényű
gyerekek integrációja –
Útravaló projekt
2012.10.01 – 2014.03.31.

TÁMOP-3.1.6-11/3 - Az
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmények által
nyújtott szolgáltatások
fejlesztése és a
szolgáltatást támogató
eszközök beszerzése a
sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók
együttnevelésének
támogatása érdekében
PRIZMA TÁRHÁZ – SZEMÉLYRE SZABOTT
SZOLGÁLTATÁS
Előzmények – TÁMOP 3.1.6/08 pályázat
 Megvalósítás – önálló intézményi projekt
 Kötelező és választható tevékenységek
 Költségvetés




Tervezett összeg:
Elnyert támogatás:
30.000.000 Ft
28.397.620 Ft
Projekt időszak
Tervezett:
 Módosított:

2012.01.01 – 2013.08.31.
2012.07.01 – 2014.02.28.
INDIKÁTOR ELEMEK
Mutató neve
A speciális eszközök használatát
támogató szolgáltatások száma
A speciális eszközök kölcsönzésére
kifejlesztett protokollok száma
A speciális eszközök használatára
felkészített felhasználók és szakmai
közreműködők száma
Kölcsönözhető korrektív,
kompenzáló speciális eszközök
száma
Kölcsönözhető hely- és
helyzetváltoztatáshoz szükséges
eszközök száma
Kölcsönözhető speciális fejlesztő
eszközök száma
Beszerzett speciális taneszközök
száma
Kölcsönözhető speciális IKT
eszközök száma
Családközpontú, kora gyermekkori
intervenciós tevékenységeket
támogató szolgáltatások száma
Családközpontú, kora gyermekkori
intervenciós tevékenységekbe bevont
és felkészített szakemberek száma
Típus
(Kimenet/
eredmény)
Eredmény
Kimenet
Mértékegység
Célérték a
projekt
végén
db
5
db
5
fő
50
db
186
db
2
db
412
db
1280
db
6
db
3
fő
17
Eredmény
Kimenet
Kimenet
Kimenet
Kimenet
Kimenet
Eredmény
Eredmény
A PROJEKT FŐBB CÉLKITŰZÉSEI
Szolgáltatási lehetőségek biztosítása gyerekek,
tanulók, pedagógusok, szülők számára;
 Eszközbeszerzés, eszközkölcsönzés biztosítása;
 Szolgáltatások kiterjesztése a korai fejlesztés
időszakára;
 Infokommunikációs akadálymentesítés

A PROJEKT KÖZVETETT CÉLJA

a Prizma EGYMI humán erőforrás fejlesztésével
és kapacitás, valamint szolgáltatás bővítésével
intézményünket piac- és versenyképessé tenni
arra az esetre, ha a közoktatási változtatások az
EGYMI-k életét is befolyásolnák.
PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK 10 PONTBAN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Projektvezetés
Eszközbeszerzés
Eszközkölcsönző üzemeltetése
Eszközkölcsönzési protokollok kidolgozása
Eszközkölcsönzéshez és családközpontú
szolgáltatásokhoz kapcsolódó
szolgáltatások kidolgozása
Szolgáltatások megvalósítása
Képzések
Nyilvánosság
Intézményi innováció
Akadálymentesítés
ESZKÖZBESZERZÉS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Az eszközkölcsönző berendezési tárgyainak
megvásárlása
Korrektív, kompenzáló speciális eszközök
beszerzése
Hely- és helyzetváltoztatáshoz szükséges
eszközök beszerzése
Speciális fejlesztő eszközök beszerzése
Speciális taneszközök beszerzése
Speciális digitális és IKT eszközök taneszközök
beszerzése
ESZKÖZKÖLCSÖNZÉSI PROTOKOLL
a)
b)
c)
d)
e)
Súlyosan, halmozottan sérült gyerekek, tanulók
számára korrektív, kompenzáló speciális
eszközök protokollja
Mozgássérült gyerekek, tanulók számára helyés helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök
protokollja
Beszédsérült gyerekek, tanulók számára
speciális fejlesztő eszközök protokollja
Autista gyerekek, tanulók számára speciális
fejlesztő eszközök protokollja
Beszédsérült gyerekek, tanulók számára
speciális digitális és IKT eszközök taneszközök
protokollja.
ESZKÖZKÖLCSÖNZÉSHEZ ÉS CSALÁDKÖZPONTÚ
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOK KIDOLGOZÁSA






Eszközkölcsönzéshez kapcsolódó helyszíni
tanácsadás kidolgozása
Eszközkölcsönzéshez kapcsolódó egyéni
szolgáltatási portfólió kidolgozása
Az eszközkölcsönzésre vonatkozóan az érintettek
felkészítésének kidolgozása
Az eszközök kiállításához kapcsolódó
eszközkölcsönzési szolgáltatás kidolgozása
Rendezvényhez, konferenciához kapcsolódó
eszközkölcsönzési szolgáltatás kidolgozása
Családközpontú szolgáltatás kidolgozása
 tanácsadás
 felkészítés
 eszközkölcsönzés
KÉPZÉSEK
a)
Vásárolt képzések
Utazótanári program elmélete és gyakorlata
gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésű
gyerekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell
alapján (Budapesti Korai Fejlesztő Központ)
 Gyógypedagógiai tanácsadás, mint a korai
intervenció szerves része (Budapesti Korai Fejlesztő
Központ)
 Autizmus ismeretek (Autizmus Kutatóintézet)

b)
Belső képzések

Felkészítés a szolgáltatások nyújtására
INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ ÉS
AKADÁLYMENTESÍTÉS
a)
b)
c)
d)
Az eszközkölcsönzői szoftver továbbfejlesztése
Eszközadaptáció készítése
Honlap akadálymentesítése
Hangosfilmek beszerzése
AMIRE SZÜKSÉGÜNK VAN…
Együttműködés
 Kitartás
 Elköteleződés, elkötelezettség


similar documents