EMOCIJE Павле Тодоровић II/2

Report
- EMOCIJE -
- POJAM EMOCIJA*Emocije - su subjektivan način doživljavanja okoline, ali i nas
samih. To su uzbuđena stanja organizma izazvana spoljnim ili
unutašnjim doživljajima koja se manifestuju u obliku
subjektivnog emocionalnog doživljaja, ponašanja i fizioloških
promena u organizmu.
KOMPONENTE (STRUKTURA) EMOCIJA
* Emocije su praćene:
1.Fiziološkim promenama – promene pulsa, krvnog pritiska,
disanja, pojačano lučenje hormona...
2. Promenama u ponašanju – promena izraza lica (facijalna
ekspresija), mimika, gestovi, drhtanje, boja glasa...
3. Subjektivnim doživljajima emocija – doživljaji kao što su sreća,
ljutnja, tuga, strah, ljubomora...
- EMOCIONALNA REGULACIJA - Dečije emocije - su nagle, intenzivne i kratkotrajne. Deca su često
preplavljena njima. Od odraslih uče pravilne načine regulacije
emocija. Emocionalno ponašanje deteta može u tenutku da se
prebaci sa jedne na potpuno drugačiju reakciju, pa je često put od
smeha do suza vrlo kratak. Zanimljiva je i različita dečija reakcija
na iste stvari. Npr. u strahu, jedno dete će pobeći, drugo će se
rasplakati, a treće če se sakriti.
- VRSTE EMOCIONALNIH FUNKCIJA-Afektivni ton- doživljaj (ne)prijatnosti koji prati druge
psihičke procese (opažanje, sećanje, misli, predstave,
osećanja).
-Afekat- sinonim za emocije ili snažni emocionalni doživljajnaglo, burno reagovanje, smanjena kontrola, krivica, stid…
-Raspoloženje-manje intenzivna, dugotrajna stanja- osnovni
ton doživljavanja- crta ličnosti.
-Sentiment- dispozicija za emocionalno reagovanje kompleks emocija vezanih za objekat.
-Strasti- većeg intenziteta (hobi; navike; bolesti zavisnosti)..
-PRIMARNE EMOCIJEEmocije koje se javljaju u ranom detinjstvu su osnovne ili
primarne emocije. One se javljaju kod dece u svim kulturama i
uglavnom održavaju tokom čitavog života. Način njihovog
ispoljavanja se vremenom menja, delom pod uticajem učenja, a
delom i zbog organskih promena u procesu sazrevanja.
*Primarne emocije - su opšta osećanja prijatnosti i
neprijatnosti i posebni emocionalni doživljaji – RADOST, GNEV,
STRAH, TUGA.
- RADOST– nastaje kada ostvarimo cilj kome smo težili ili dobijemo
željeni objekat.
- GNEV (ljutnja)– nastaje usled osujećenja dolaženja do cilja.
- STRAH– nastaje opažanjem opasnosti ili pretnje.
-TUGA – nastaje usled gubitka objekta koji ima vrednost za osobu.
- SLOŽENE EMOCIJE *Emocije vezane za druge ljude - odnos prema osobama oko nas i
poređenje sopstvene ličnosti sa drugima.
-LJUBAV- pozitivan odnos prema drugom -uzbuđenje, nežnost,
odanost, dopadanje, nedostajanje, čežnja .
- LJUBOMORA- doživljaj neuzvraćene ljubavi, potencijalni gubitak,
povređeno samopoštovanje ili nesigurnost (trijada).
- ZAVIST- opažaj da drugi ima ono što neko nema, a želi ili treba da
joj pripada (dijada).
- MRŽNJA- u prisustvu, sećanje, razmišljenje o osobi, želja za
uništenjem.
- EMPATIJA- sposobnost uživljavanja u tuđe emocije, razumevanja
drugog.
- SIMPATIJA- naklonost za neku osobu koja nešto dožvljava,
odobravanje tuđih emocija. Često se razvija u prijateljski, ljubavni
ili partnerski odnos. Nasuprot tome nenaklonost
ili ANTIPATIJA je negativan odnos koji može prerasti u mržnju, neprijateljstvo ili fizicku agresiju.
- Razlog formiranja - emocija je posledica novonastale neravnoteže.
Organizam, kroz emocionalnu reakciju, pokreće niz visceralnih
procesa (promene u funkcionisanju autonomnog nervnog sistema,
endokrinog sistema...)
*Emocije usmerene ka nama - emocije koje nastaju poređenjem
sopstvenog ponašanja sa postavljenim ciljevima ili standardima
ponašanja.
- Vrste:
*Osećanje uspeha i neuspeha t.j. ostvarenog i neostvarenog cilja.
*Osećanje ponosa - javlja se uz doživljaj relativno visoke vrednosti
svoje ličnosti ili svoje uloge.
*Osećanje stida (srama) – Obrnuto je ponosu. Javlja se uz svest o
sopstvenim nedostacima ili nedoličnim postupcima.
*Osećanje krivice i kajanja - Javlja se kod osobe koja doživljava
da se ogrešila o moralne norme ponašanja; prati je "griža
savesti„.
NEUSPEH
PONOS
USPEH
STID
KRIVICA I KAJANJE

*Izražavanje emocija (spoljašnje izražavanje)
Uzdržavanje od emocionalnog izražavanja može biti jako štetno.
Izražavanje je različito među polovima. Već od detinjstva se dečaci
upućuju na kontrolisanje emocija i njihovog izražavanja, za razliku od
devojčica.
Dečaci uče da kontrolišu emocije tuge i straha, ali da slobodno
izražavaju svoj bes, odnosno agresivnost, dok devojčice uče da
ispoljavaju sopstvene emocije bilo kroz plač bilo rečima, ali ne i da budu
agresivne.
Najčešći vid ispoljavanja emocija:
-Znojenje
-Naježenost dlaka
-Drhtav glas
-Tremor (Drhtanje tela)
-Bledilo lica
-Suze (hladne)
-Onesvešćivanje
Ova ispoljavanja duhovnih emocija se događaju bez truda, spontano
i bez bilo kojeg psihološkog uzroka.
- DETEKTOR LAŽI (POLYGRAPH) - To je uređaj koji meri fiziološke promene pri emocijama, a na
osnovu snimka se zaključuje da li osoba laže ili govori istinu.
Obično se meri rad srca, disanje i znojenje.
Pavle Todorović II/2

similar documents