Kopen en werken

Report
Economie
Programma
•
•
•
•
Aantal lessen: ongeveer 16
Twee keer per week
Kopen en werken
Hoofdstuk 4, 5 en 7 (helemaal of delen
daaruit)
• Toetsen en werkstuk
Afspraken
• Als ik praat, zijn jullie stil
• Mobiele telefoons, alleen met mijn
toestemming. Tijdens toets alleen
rekenmachine.
• In tweetallen zitten
• Bij samenwerken gedempt praten
Vandaag
• Hoofdstuk 4: afzet en omzet
– Uitleg
– Opdracht
– Huiswerk
Afzet en omzet
• Afzet: aantal producten dat wordt verkocht
• Omzet: geld dat binnenkomt met verkopen
van mijn producten
• Omzet: te berekenen door afzet te
vermenigvuldigen met verkoopprijs.
Afzet en omzet
• fietswinkel B. verkoopt in 2012 1.000 fietsen
voor gemiddeld € 500.
• De afzet is dan 1.000
• De verkoopprijs is € 500
• De omzet is € 500.000 (1.000 x € 500)
Bereken omzet opdracht
• In tweetallen
• Doe opdracht eerst alleen in stilte
• Vergelijk dan de antwoorden met elkaar en
verbeter zonodig
Bereken omzet opdracht
• Pizza Oost verkoopt op 6 december 2013 het
volgende. Bereken de omzet.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
34 schotels
24 Panini’s
12 Pita broodjes
4 kleine kapsalons
125 blikjes frisdrank
23 Pasta’s
58 Pizza’s
22 Patat met
7 kaassouflé
Huiswerk
• Opdracht 4.14
Marktaandeel
• Marktaandeel: welk deel van de totale markt
heeft een bedrijf.
– Marktaandeel afzet: (afzet van het bedrijf/afzet
van de hele markt ) x 100%
– Marktaandeel omzet: (omzet van het
bedrijf/omzet van de gehele markt) X 100%
Voorbeeld
bedrijf
afzet
Coca cola
Marktaandeel
afzet
Prijs
Omzet
Marktaandeel
omzet
60 miljoen 60%
liter
€ 1,50
€ 90 miljoen
53%
Pepsi
40 miljoen 40 %
liter
€ 2,00
€ 80 miljoen
47%
Totale
markt
100
miljoen
liter
€ 170 miljoen
100%
100%
Marktaandeel in de klas
•
•
•
•
•
•
•
Nokia
Iphone
Blackberry
HTC
Samsung
LG
Ander merk
Marktaandeel in de klas (rekenen
maar)
•
•
•
•
•
•
•
Nokia: € 100
Iphone: € 400
Blackberry: € 400
HTC: € 350
Samsung: € 425
LG: € 375
Ander merk: gemiddeld € 250
Markaandelen supermarkten
Marktleider
• Bedrijf met het grootste marktaandeel
• In Juli had Ipad volgens GFK 54%
marktaandeel, wie zijn de andere 46% een
overzicht
• Jumbo neemt C1000 over voor 900 miljoen
Deze les
• Opdracht Jumbo nakijken
• Vergelijkend waren onderzoek
• Vergelijkend waren onderzoek smartphones
Vergelijkend warenonderzoek
• Vergelijken van product op verschillende
punten (pindakaastest: smaakpolitie)
• Bij pindakaas: prijs, smaak, geur, structuur
• Bij smartphones:
Vergelijkend warenonderzoek
• Vergelijkend warenonderzoek:
– consumenten helpen bij vaak moeilijke keuzes
– tegenwicht tegen de vele reclame en marketing.
4.14
a. In 2010 worden 1.186.000 fietsen verkocht.
Dit is 91,3% (daling van 8,7% tov 2009) van
aantal fietsen dat in 2009 wordt verkocht. In
2009 worden dan (1.186.000/91,3%) x 100%
= 1.299.014 fietsen verkocht
4.14
a. Gemiddelde prijs 2010 = omzet 2010/afzet
2010 = € 898.000.000/1.186.000 = € 757,17
4.14
a. Gemiddelde prijs 2009 = omzet 2009/afzet
2009. Omzet 2009 = (€ 898.000.000/97%) x
100% = € 925.000.000
b. 925.000.000/1.299.000 = € 712
4.15
a. Marktaandeel Accel in omzet = 612,4/898 X 100% =
68,2%
b. (N-0)/O X 100% = (192.000 – 210.000)/210.000 x
100% = - 18.000/210.000 X 100% = - 8,57%
c. 192.000/1.186.000 x 100% = 16,1%
d. Gemiddelde prijs Gazelle = omzet/afzet = €
134.500.000/192.000 =€ 700,50. Gemiddelde prijs
accel = € 612.400.000/845.000 = € 724,73
4.5 Marketing
• Marketing: alles wat een bedrijf doet om meer
te verkopen
• Instrumenten van marketing zijn de vier P’s:
prijs, product, plaats en promotie
• Hoe deze instrumenten worden ingezet en
worden gecombineerd noemen we de
marketingmix.
Product
Hoe ziet het product eruit en wat kan ik ermee
doen.
• Assortiment (welke producten verkoop ik)
• Kenmerken van het product
• Verpakking
Plaats
• Waar verkoop ik mijn product?
– Op internet en/of in een winkel (brick en click).
Click en collect van V&D
– Waar in de winkel (bij kassa, vooraan, onderaan in
het schap)
– Waar staat de winkel ( Kalverstraat, Zuid oost)
– Hoe ziet mijn winkel eruit (mooie inrichting,
muziek, denk aan Apple store.)
Prijs
• Welke prijs vraag ik voor mijn product?
• Geef ik kortingen?
Promotie
• Reclame
• Acties (mini’s, voetbalplaatjes)
Personeel
• Vaak kennen we ook nog een 5e P
• Namelijk de P van personeel. Deskundig en
vriendelijk personeel verkoopt meer
4.6 Reclame
• Commerciële reclame
• Ideële reclame (voor een goed doel):Sire: geef
kinderen hun spel terug….
• Verborgen reclame (GTST)
• Reclamecode: regels over reclame waaraan
iedereen zich moet houden (b.v. geen
reclames over roken, snoepreclames met een
tandenborstel…)
Reclame
• Reclame gaat via media. Media zijn de
middelen waarmee reclame wordt
gecommuniceerd zoals tv, radio, internet,
kranten, billboard etc…
Verzekeren
Begrippen
– Risico
– Risico avers
– Premie
– Averechtse selectie
– Moreel wangedrag.
Risico
• Risico: de kans dat iets fout gaat (fiets wordt
gestolen, ik word ziek)
• Risico avers: mensen willen liever geen risico
lopen
• Dus sluiten ze een verzekering af.
Premie
• Prijs van de verzekering
• Stel ik heb 10.000 mensen in een stad die zich
verzekeren tegen diefstal van hun fiets. De
kans dat een fiets wordt gestolen 6%. Als een
fiets wordt gestolen, betaalt de verzekeraar
jou € 500 uit
• Bereken de premie
Premie
• 6% van 10.000 = 600 fietsen die worden
gestolen
• 600 fietsen x € 500 = € 300.000
• € 300.000 : 10.000 = € 30
Averechts selectie
• Averechts selectie: mensen die denken een
laag risico te hebben, verzekeren zich niet
• Als jij denkt dat jouw fiets niet wordt gestolen
omdat jij er drie sloten op hebt en de fiets
altijd aan een boom zet, ga je je niet
verzekeren
Averechts selectie
• Alleen de mensen die veel risico’s hebben of
onvoorzichtig zijn gaan zich verzekeren
• Verzekeringsmaatschappij houdt dan alleen
mensen over met veel risico’s. Dat is dus duur.
Oplossen averechtse selectie
• Premiedifferentiatie: mensen met weinig
risico’s betalen een lagere premie
Moral Hazard
• Mensen die verzekerd zijn, gedragen zich
onvoorzichtig; ze zijn immers toch al verzekerd
Oplossen
• Eigen risico: het eerste deel van de schade
moet je zelf betalen
• Maximum: je krijgt maar een tot een
maximum van de schade terug (b.v. je hebt
een schade van € 500 en je krijgt maar tot
maximum van € 400 terug).
• Premiedifferentiatie
Som
• Jaap heeft een Iphone gekocht van € 500
• Ben heeft ook een Iphone gekocht van € 500
• Jaap heeft een Iphone verzekering afgesloten
met een eigen risico van € 50
• Ben heeft ook een verzekering afgesloten,
zonder eigen risico, maar wel met een
maximum uitkering van € 400
• Wat krijgen Jaap en Ben terug als hun Iphone
wordt gestolen
Som
• Jaap: € 500 – eigen risico van € 50 = 450
• Ben: € 400
Opdracht
• Neem een A3 formulier
• Zet daarop zes verzekeringen (b.v.
reisverzekering)
• Zet daarop wat het doel is van deze
verzekering
• Geef aan of jij of je ouders deze verzekering
hebben afgesloten? Geef ook waarom wel of
waarom niet.
Opdracht
• Zoek bij de zes verzekeringen twee
verzekeringsmaatschappijen die deze
verzekering verkopen.
• Zoek bij twee van de zes verzekeringen of de
verzekeringsmaatschappij iets doet met een
eigen risico of maximumvergoedingen.
• Maak een tekening of plak een plaatje bij alle
verzekeringen
• Zorg dat alles goed leesbaar is en er netjes
uitziet.
Premie
• Prijs van de verzekering
• Stel ik heb 1.000.000 mensen in een land die
zich verzekeren tegen ziektekosten. De
gemiddelde kosten bij ziekte zijn € 1.000. De
kans dat iemand ziek wordt is 20%
Premie
• 20% van 1.000.000 = 200.000 zieken
• 200.000 zieken x € 1.000 = € 200.000.000
kosten
• € 200.000.000 kosten: 1.000.000 verzekerden
= € 200 premie
Premie
• Prijs van de verzekering
• Stel ik heb 1.000.000 mensen in een land die
zich verzekeren tegen ziektekosten. De
gemiddelde kosten bij ziekte zijn € 1.000. De
kans dat iemand ziek wordt is 20%
• Bereken de premie, ervan uitgaande dat de
verzekeraar € 50.000.000 winst wil maken
Premie
• 20% van 1.000.000 = 200.000 zieken
• 200.000 zieken x € 1.000 = € 200.000.000
kosten
• € 200.000.000 kosten + € 50.000.000 winst = €
250.0000.
• € 250.000.000 : 1.000.000 = € 250
Toets
•
•
•
•
•
Dinsdag a.s.
Paragraaf 4.4, 4.5. en 7.2
Berekenen afzet en omzet
Berekenen marktaandeel afzet en omzet
Marketing en 4 p’s
Toets
•
•
•
•
•
•
•
•
Verzekeringen
Premie berekenen
Risico
Risico avers
Averechtse selectie
Moreel wangedrag
Eigen risico
Premie differentiatie

similar documents