Najlepsi w HR- prezentacja

Report
Najlepsi w HR- podnosimy
kwalifikacje doradców personalnych
Na czym polega projekt?
Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa personalnego na rynku
opolskim.
Projekt jest w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dlatego
wszystkie szkolenia i coaching są dla uczestników całkowicie BEZPŁATNE.
Jak wygląda uczestnictwo w projekcie ?
Projekt składa się z kilku etapów:
- pierwszy to szkolenia oparte o obszar HR;
- drugi etap to udział w sesjach coachingowych
realizowanych pomiędzy szkoleniami;
- trzeci etap to podsumowanie w formie egzaminu,
potwierdzające nabycie odpowiednich umiejętności
 Osoby zatrudnienie w działach kadr, zarządzania zasobami ludzkimi ( HR),
w opolskich agencjach pracy i urzędach lub planujący zatrudnienie w tym
obszarze
 Osoby wykonujące pracę na podstawie: umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie lub
umowy o dzieło
 Osoby zamieszkałe na terenie Województwa Opolskiego ( w rozumieniu
kodeksu cywilnego)
Na każdego Beneficjenta przypadają 144 godziny
szkoleniowe.
Tematyka szkoleń jest następująca :
1. Strategie ZZL
2. Planowanie zasobów pracy
3. Ocena personelu
4. Budowanie zespołu i projektowanie szkoleń
5. Trening interpersonalny
6. Rekrutacja i selekcja pracowników
7. Wskazywanie źródeł i metod pozyskiwania kandydatów
8. Dyskryminacja zawodowa
9. Spotkanie z ekspertem
1. Strategie ZZL:
Program szkolenia:
a. cele strategiczne w zakresie ZZL;
b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona;
c. strategie rozwoju pracowników;
d. strategie wynagrodzeń;
e. strategie redukcji pracowników;
Cel szczegółowy szkolenia: nabycie wiedzy z zakresu ZZL
2. Planowanie zasobów pracy :
Program szkolenia:
a. Uwarunkowania i procedury planowania zasobów ludzkich
b. Ścieżka karier i awansów
c. Określenie polityki szkoleniowej
d. Plan ewaluacji
e. Kontroli wdrażania
Cel szczegółowy szkolenia: nabycie umiejętności planowania zasobów ludzkich
3. Ocena personelu:
Program szkolenia:
b. Analiza konstruowania systemu ocen
c. Cele systemu ocen
d. Wymiary dobrze przeprowadzonej rozmowy oceniającej
e. Psychologia rozmowy oceniającej
f. Umiejętności komunikacyjne niezbędne w procesie oceniania
g. Przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania pracownika
h. Rozwiązywanie problemów pracowników
i. Omówienie typowych pułapek w procesie oceniania
Cel szczegółowy szkolenia: nabycie umiejętności oceny personelu
4. Budowanie zespołu i projektowanie szkoleń:
Program szkolenia:
Część I:
a. Autoanaliza pracy zespołowej
b. Określenie własnego udziału w zespole,
d. Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych
d. Wypracowanie norm komunikacyjnych w zespole
Część II:
a. wyjaśnienie poszczególnych etapów szkoleń
b. szacowanie czasu szkolenia
Cel szczegółowy szkolenia: nabycie umiejętności w zakresie budowania zespołu i
projektowania szkoleń
5. Trening interpersonalny:
Program szkolenia:
a. Rola i znaczenie zjawisk psychologicznych w kontaktach interpersonalnych.
b. Formułowanie konstruktywnych informacji zwrotnych.
c. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i otwartości w grupie.
d. Budowanie bezpośredniej komunikacji pomiędzy uczestnikami grupy.
e. Rozpoznawanie własnych silnych i słabych stron w kontaktach
interpersonalnych.
f. Praca nad otwartym wyrażaniem uczuć oraz opinii w grupie.
g. Budowanie granic w kontakcie interpersonalnym.
Cel szczegółowy szkolenia: nabycie kompetencji komunikacji interpersonalnej
6. Rekrutacja i selekcja pracowników:
Program szkolenia:
a. Wprowadzenie do procesu rekrutacji i selekcji.
b. Planowanie procesu rekrutacji i selekcji .
c. Dokumenty wspomagające proces rekrutacji i selekcji – profil kandydata, opis
stanowiska, opis kompetencji.
d. Metody selekcji – m.in. analiza dokumentów aplikacyjnych, sprawdzanie
referencji kandydatów, formularze wstępne.
e. Wywiad jako podstawowa forma selekcji kandydatów– metodologia, trening
prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, rodzaje wywiadów.
Cel szczegółowy szkolenia: nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia
rekrutacji i selekcji
7. Wskazywanie źródeł i metod pozyskania
kandydatów na określone stanowiska pracy:
Program szkolenia:
a. Wybór obszaru rekrutacji:
- rekrutacja wewnętrzna
- rekrutacja zewnętrzna
b. Własna baza kandydatów - jak ją prowadzić i jak z niej korzystać
c. Firma doradztwa personalnego - executive search, direct search
d. Ogłoszenia prasowe
e. Portale internetowe
f. Rekomendacje
Cel szczegółowy szkolenia: nabycie umiejętności wskazywania źródeł i metod
pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy
8. Dyskryminacja zawodowa:
Program szkolenia:
a. równość szans;
b. formy i przejawy dyskryminacji zawodowej;
c. dyskryminacja w procesie rekrutacji i selekcji;
d. dyskryminacja na poziomie wynagrodzeń;
e. dyskryminacja w procesie rozwoju pracowników
Cel szczegółowy szkolenia: nabycie wiedzy z zakresu dyskryminacji zawodowej
9. Spotkanie z uznanym ekspertem w dziedzinie
Doradztwa Personalnego:
Cel : Podsumowanie zdobytych wcześniej informacji w oparciu o
wieloletnie doświadczenie praktyczne eksperta
10. Egzamin
Podsuwanie nabytych umiejętności zostanie
zweryfikowane podczas egzaminu , który będzie
miał charakter Assesment Center i będzie oceniany
przez osoby niezależne.
Nasze szkolenia prowadzi wyspecjalizowana kadra,
która :
- ma nie tylko mocno ugruntowane podłoże teoretyczne, ale przede
wszystkim praktyczne,
- od lat związana jest ze światem HR ,
- ma za sobą niezliczoną ilość przeprowadzonych szkoleń,
- wykonywana praca jest dla nich pasją,
W jaki sposób można się zgłosić się do udziału w
projekcie?
- poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego :
https://www.projektancikariery.pl/files/176638197815004020121016Formularz_zgl
oszeniowy.pdf , a następnie przesłanie go na mail [email protected]
bądź pozostawienie bezpośrednio w biurze projektu
- zainteresowane osoby mogą również skorzystać z kontaktu telefonicznego :
782 106 874
Jakie są KORZYŚCI z wzięcia udziału w projekcie?
Korzyści dla rynku:
- Przeszkolona i wykwalifikowana kadra pracowników już pracujących
- Dobra praktyka, czyli wykwalifikowana kadra ucząca dobrych praktyk nowo
zatrudnionych
- Całkowita zmiana w podejściu do kandydata, przyciągnięcie na rynek
specjalistów, oraz osób pozostających poza granicami kraju
- Profesjonalne podejście do kandydatów w organizacji
- Promocja firmy i regionu dla kandydatów pochodzących spoza województwa
Korzyści dla Uczestników projektu :
1. Świadomość wykonywanych błędów w trakcie pracy i dążenie do ich całkowitej
poprawy.
2. Opieka i doradztwo w trakcie trwania modułów szkoleniowych.
3. Nabycie nowych umiejętności i wiedzy w obszarze zzl.
4. Podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie HR.
Najlepsi w HR- podnosimy
kwalifikacje doradców personalnych
Zapraszamy do udziału!
Więcej informacji na stronie
www.projektanickariery.pl

similar documents