Cellen en organen - Voortgezet onderwijs biologie

Report
Wat zijn dierlijke cellen, hoe zijn ze
opgebouwd.
Organenstelsels, wat zijn dat en wat doen ze?
Dierlijke cellen

 Cytoplasma
 Celkern
 Wangslijmvlies
 Eosine
Cytoplasma





Het grootste deel van de cel is het cytoplasma
In het cytoplasma zitten de organellen van de cel.
Een organel is een soort orgaan van de cel.
Voorbeelden van Organellen zijn:
 Celkern
 Golgi apparaat
 Mitochondrieen
 Endoplasmatisch reticulum
Celkern

 Regelt alles wat er in de cel gebeurt.
 Lijkt een beetje op de hersenen kwa werking.
 Is heel klein en moelijk te zien onder de microscoop.
 Is een organel.
 Bevat chromosomen.
Wangslijmvlies

 Wangslijmvlies bevat ook cellen.
 Deze kan je kleuren met eosine.
 Ze worden dan beter zichtbaar onder de microscoop.
Organenstelsels













Organenstelsels

Verteringsstelsel
Ademhalingsstelsel
Bloedvatenstelsel
Skelet
Spieren
Huid
Lymfesysteem
Cardiovasculaire systeem
Zenuwstelsel
Hormoonstelsel
Urinestelsel
Voortplantingsstelsel
Bloedvatenstelsel

 Heeft als organen:
 Hart
 Aorta
 Bloedvaten
 Functie:
 Pompt bloed door het lichaam.
 Bloed bevat: Voedingstoffen,
Zuurstof, Mineralen.
Ademhalingstelsel

 Bevat de volgende organen:
 Luchtpijp
 Bronchien
 Longen
 Functie:
 Neemt zuurstof op in het bloed
 Haalt koolstofdioxide uit het bloed
Zenuwstelsel

 Bevat de volgende organen:
 Zenuwen
 Ruggemerg
 Hersenen
 Functie:
 Waarnemen
 Beweging
 Signalen versturen
Planning van de les

 Bespreken lesregels.
 Uitleg basisstof 5 en 6
 Maken basisstof 5 en 6
 Huiswerkcontrole basisstof 3+4
 2e lesuur
 Toets thema planten.
 Nakijken basisstof 3 en 4
 Opruimen.

similar documents