Zakladna_skola_s_materskou_skolou_Dolna_Strehova_

Report
Základná škola s materskou školou Dolná Strehová
BOCIANIK
Školský rok:
2013/2014
Číslo: 1
Nový školský rok
je opäť tu
Letné prázdninové dni sa skončili a znova sa
začal kolobeh školských povinností. V našej veľkej
školskej rodine sme privítali nových členov – našich
prváčikov. Želáme im, aby sa medzi nami cítili dobre
a aby sa im darilo zvládať základy čítania, písania,
počítania ...
Po oddychu by sme sa mali všetci s chuťou
pustiť do práce - do učenia, do riešenia olympiád,
do rôznych súťaží a mimoškolských podujatí. Voľný
čas môžeme využívať na prácu v rôznych záujmových útvaroch , ale i v elokovanej ZUŠ Modrý
Kameň.
,,Vzdelanie múdremu ukazuje, ako málo vie, a hlúpemu
dáva ilúzie, že vie veľa.“ Nezaraďme sa medzi hlupákov
hrdých a spokojných s tým, čo vedia. Staňme sa múdrymi a začnime s prijímaním nového v zdraví a s radosťou. Nech náš nový školský príbeh píše pero múdrosti
s náplňou skúsenosti!
PaedDr. Malatincová


Počet žiakov: 190
- z toho dievčat: 88
- z toho chlapcov : 102
Najčastejšie sa vyskytujúce
mená:
- chlapci: Martin (10), Patrik (7),
Andrej (5), Ján (5)
- dievčatá: Sandra (4), Zuzana
(4), Mária (3), Viktória (3), Nina
(3)
Jeseň v našej škole


Jeseň je čarovné obdobie plné
farieb,
dozrievajúcich
plodov, ale aj zmien počasia. Je
aj predzvesťou zimy, ktorá
prináša do našich príbytkov
pokoj a dni oddychu.
Jeseň prichádza pomaly, po
horúcich letných dňoch sa k nám
vkráda so svojím chladným
počasím. Okrem chladnejšieho
počasia prináša aj začiatok
školského roka. S príchodom
jesene sa mení nielen príroda,
ale i atmosféra v našej škole.
Pani asistentky nám opäť
skrášlili
vestibul
školy
farebnými
listami
jesene
a s pomocou žiakov vytvorili
krásnu výstavku plodov jesene.
Naša školská výstavka sa nám
veľmi páčila. Každý z nás
prispel rôznymi plodmi, ako
tekvice,
kukurica,
jabĺčka,
hrušky, všelijakými ozdobnými
tekvičkami atď... Keďže sa blíži
pomaličky zima, pevne veríme,
že opäť naša vestibul bude
skrášlená. Preto prosím všetkých
žiakov, aby mali záujem
a pomohli pani učiteľkám
a asistentkám s vytvorením
zimnej výstavky.
V. Gaššová, V. tr.
Aj zvieratá sú živé bytosti





Dňa 2. 10. 2013 sa v našej škole
konal výchovný koncert.
Hudobno-vzdelávací program
s názvom Aj zvieratá sú živé
bytosti sa konal pri príležitosti
Svetového dňa ochrany zvierat.
Jeho cieľom bolo upozorniť nás,
žiakov, na to, že aj zvieratá sú
živé bytosti. Mali by sme si
uvedomiť, keď chceme vlastniť
nejaké zvieratko, že ono si
vyžaduje našu lásku,
starostlivosť, opateru.
Na výchovnom koncerte dvaja
hudobníci zahrali a zaspievali
niekoľko populárnych piesní
súvisiacich so zvieratami.
Zároveň premietali prezentáciu o
zvieratkách. Medzi piesňami
hovorili o ochrane zvierat,
dávali nám rôzne otázky a za
odpovede sme dostali malé
drobnosti.
Koncert sa nám páčil.
J. Holeková, V. tr.
Školský týždeň
zdravia
Zdravie väčšina dospelých umiestňuje v hodnotovom rebríčku na popredné miesta.
Nie vždy však naše správanie a náš prístup k životu nasvedčuje tomu, že si túto priečku
zaslúži. Podobný postoj máme i my, naša generácia. Neskoré ukladanie sa do postele, veľa
hodín strávených pred televízorom či počítačom, nesprávne zloženie stravovacieho lístka,
raňajší odchod do školy bez raňajok, či nedostatok pohybu. To všetko sú faktory, ktoré sa
podpisujú k nesprávnemu životnému štýlu, ktorého dôsledky sa prejavujú či už teraz, alebo
neskôr vo vyššom veku.
Práve z tohto dôvodu v dňoch 14. – 18. októbra 2013 zorganizovala naša škola
celoškolskú akciu ,,Školský týždeň zdravia“. Týždeň zdravia v našej škole sa niesol v
znamení rôznych aktivít, ktoré mali za úlohu vzbudiť u detí a širokej verejnosti záujem o
zdravý životný štýl. V rámci prednášky sme sa dozvedeli niečo nové o zdravom spôsobe
života, ktorý častokrát my, deti, nedodržiavame.
Žiaci prvého stupňa si spestrili tento týždeň prípravou ovocných šalátov a žiaci
druhého stupňa pripravili pre svojich spolužiakov ochutnávku rôznych
zdravých
pomazánok, mohli sme si tiež pochutnať na ovocných šalátoch a smäd sme ,,zahasili“
bylinkovými čajmi, ktoré pre nás pripravili žiaci 8. triedy. Myslím si, že toto podujatie patrí
taktiež k nezabudnuteľným, ale predovšetkým by sme sa mali uvedomiť, že dostatočný
pohyb, pravidelný spánok, zdravá a vyvážená strava prispeje k lepšiemu spôsobu nášho
života.
G. Barcíková, VII. trieda
Hallowenske tvorivé dielne



Už po druhýkrát sa v našej škole dňa
16. 10. popoludní uskutočnilo
podujatie s netradičným názvom:
Halloweenske tvorivé dielne. Chceli
sme zlepšiť spoluprácu s rodičmi
a výsledok sa dostavil v podobe
vydarenej akcie, kde rodičia s deťmi
premieňali tekvice na rôzne strašidlá,
zvieratká či usmievavých pandrlákov
z vhodných prírodných materiálov. Po
skončení deti dostali za odmenu
sladkosti a svoje výtvory umiestnili na
nádvorie školy, kde nám asi týždeň
skrášľovali okolie.
Jeden z rodičov nám uvaril chutný
guľáš, na ktorom sme si všetci
pochutnali.
Domov šli najmä deti
s dobrým pocitom, plným bruškom
a predsavzatím, že sa takto o rok
stretneme znovu.
Mgr. Šmelko
Potešili sme naše staré mamy a starých otcov

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
Vám, milí starí rodičia, kvietok dám do dlaní.
Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od nás, Vašich detí, tie najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla,
aj mne sa tiež tískajú slzy do hrdla.
Nech sa Vám predĺži životná Vaša púť,
želáme z celého srdca... Vaša dcéra, syn, vnučka i vnuk...
Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou,
ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Starnutie je zákonitý,
všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj
my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k
starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou
nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju
zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré
odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav,
ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k
druhému človeku - bez rozdielu veku. Láska a úcta k starším
ľuďom je vysoko cenená a dôležitá aj v kresťanstve. Je dokonca
prirodzeným zákonom,
ktorý
poznajú
všetky národy.
Aj naši mladší žiaci so ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej vyjadrili
vďaku všetkým starým rodičom krátkym kultúrnym programom,
ktorý si pod vedením svojich vyučujúcich pri tejto príležitosti
pripravili. Žiaci sa predstavili so svojim programom 22.10.2013
v obci Vieska a 25.10.2013 v obci Dolná Strehová. Zatancovali
niekoľko ľudových aj moderných tancov, zaspievali piesne ,
predniesli básne i zahrali na hudobnom nástroji. Svojím
programom chceli starkých potešiť a spríjemniť im jesenný deň.
Odmenou im bol úsmev, potlesk a sladká maškrta.
Text : Kminiaková Marta
Foto : Kubalíková Monika
Záložka do knihy
spája školy
Už druhý rok sa naša škola zapojila do česko – slovenského projektu
Záložka do knihy spája školy, ktorá mala tému Namaľuj si svojho
literárneho hrdinu. Za partnerskú školu nám bola pridelená Základná škola
Kamenná Poruba, s ktorou sme si vymenili záložky práve v Deň školských
knižníc. Záložky, ktoré nám poslali žiaci z tejto školy boli veľmi zaujímavé,
pestrofarebné a hlavne rôznorodé. Dúfame, že i záložky vyrobené našimi
rukami, potešili srdiečka iných detí. Myslím si, že hovorím za nás všetkých,
že záložky sme so svojimi vyučujúcimi pripravovali s láskou. Dúfame, že
budúci rok pre nás pripravia naši učitelia jeden z takýchto pekných dní. Ešte
raz ĎAKUJEME !
Mgr. Holováčová
Školský deň knižníc
Dňa 24. 10. 2013 sa uskutočnil ďalší ročník súťaže o najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Do
tejto akcie sa zapojila i naša školská knižnica. Medzinárodný deň školských
knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej
asociácie školského knihovníctva, roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každý
rok štvrtý októbrový pondelok.
V tento deň pre nás pripravila pani učiteľka Mgr. Lucia Holováčová veľmi
pekný deň. Všetky aktivity sa uskutočnili v našej vynovenej školskej knižnici,
kde boli pripravené aktivity pre všetky ročníky našej školy. Žiaci prvého stupňa
si zopakovali literárne pojmy prostredníctvom prezentácie o knihách,
porozprávali sa o spisovateľke Márii Ďuríčkovej a slovenskom spisovateľovi
Rudovi Móricovi, riešili pracovné listy z kníh Danka a Janka, Z poľovníckej
kapsy. Pre žiakov druhého stupňa bola pripravená prezentácia Naj zo sveta
knižníc, kde sme sa dozvedeli rôzne zaujímavosti ako napr. najväčšia knižnica
na svete, ako vyzerá najväčšia kniha sveta, ktorá je najmenšia kniha atď. Po
získaní nových informácií sme pokračovali v práci s literárnymi textami, v
ktorých sme riešili rôzne úlohy. Na záver dvaja zástupcovia triedy napísali na
vopred pripravené lístočky svoje dojmy z tohto dňa. Steny našej knižnice
zdobia i krásne projekty, ktoré vytvorili žiaci 6. ročníka. V rámci tohto podujatia
sme si vymenili záložky s našou partnerskou školou.
Mgr. Holováčová


Dňa 13. 11. sa v ZŠ s MŠ
v Dolnej Strehovej uskutočnila
vydarená akcia - Pasovanie
prvákov do cechu školského.
Vďaka p. uč. Králikovej, malo
toto podujatie tú správnu
atmosféru, keď si prváčikovia
uvedomili, že byť žiakom tejto
školy, nie je len tak. Drobci
museli splniť niekoľko úloh,
ktoré pre nich pripravili starší
spolužiaci,
prezlečení
za
rozprávkové bytosti. Úlohy
boli
aj
vedomostné,
aj
športové.
Napríklad Černokňažník ich
vyskúšal z angličtiny a striga
dávala zasa zvieracie hádanky.
Po absolvovaní všetkých úloh
im p. riaditeľka odovzdala
Pasovací dekrét so sladkosťami
a kráľ ich mečom pasoval do
cechu školského. To sa dialo za
prítomnosti rodičov a starých
rodičov, ktorí sa prišli pozrieť
na svoje ratolesti. Všetci boli
spokojní, no najmä deti, ktoré
odchádzali s pocitom, že už sú
riadni žiaci našej školy, a o to
práve išlo.


Triedny učiteľ: Mgr. Šmelko
Pasovanie prvákov
Medzinárodný deň slobody
Deň proti fašizmu a antisemitizmu – 9. 11.





Akcia sa v našej škole uskutočnila 8. novembra, zapojili sa do nej
všetky triedy školy.
Cieľom akcie bolo, aby žiaci pochopili, čo je to sloboda, čo to znamená –
byť slobodný a poukázať na obdobie 2. svetovej vojny, kedy bola sloboda
obmedzovaná a aké to malo dôsledky.
V rozhlase bola prečítaná relácia, ktorú prečítala žiačka 8. ročníka. Na
hodinách SJL si žiaci prečítali úryvky z Denníku Anny Frankovej. Na
hodinách dejepisu, výchovy k ľudským právam, náboženskej výchovy si
žiaci mohli pozrieť prezentácie o koncentračných táboroch, o tolerancii
a diskutovali na danú tému.
Na hodinách matematiky pracovali žiaci so štatistikou, s počtom obetí
holokaustu. Na hodinách cudzieho jazyka sa deti oboznámili so slovnou
zásobou, ako : sloboda, vojna, priateľstvo,...atď.
Akcia prebiehala počas celého dňa a vyučujúci sa danej tému venovali
podľa možností a času, ktorý si mohli vyčleniť danej problematike.
Mgr. Darina Králiková, koordinátorka VMR
Európsky Týždeň boja proti drogám





Droga sa stala realitou súčasnosti. Popri alkohole a tabaku veľmi rázne vstupujú do nášho života ďalšie
drogy, po ktorých siaha čoraz viac mladých ľudí. Neustále narastá počet drogovo závislých ľudí. Veková
hranica sa posúva smerom nadol, čo je alarmujúce a vedie nás k zamysleniu sa nad touto hrozbou. Túto
skutočnosť si musíme všetci uvedomiť a klásť väčší dôraz na prevenciu. A preto sa aj naša ZŠ s MŠ
v Dolnej Strehovej zapojila do Európskeho týždňa boja proti drogám, ktorý bol tento rok od 18.11.22.11.2013. Žiaci nám nie sú ľahostajní, preto sa snažíme venovať prevencii a organizujeme akcie,
ktorými ich chceme upozorniť na nebezpečenstvo drog a ponúknuť im čo najviac informácií.
Počas Európskeho týždňa boja proti drogám prebehlo na našej škole veľa zaujímavých aktivít, ktorými
sme spoločne bojovali proti drogám a drogovej závislosti. Každý deň nás čakalo niečo nové a hlavne sme
všetko robili spoločne.
Vyučovanie sa začínalo piesňou Fajčenie škodí zdraviu, ktorá znela v školskom rozhlase každé ráno.
Na hodinách slovenského jazyka žiaci tvorili básne a úvahy o drogách. Na informatických výchovách
preukázali svoje grafické schopnosti a vzniknuté motivačné plagáty stoja za to. V utorok sa chodba
premenila na tvorivé dielne, kde sa kreslilo na dlhé 5metrové pásy, jeden patril I.stupňu a druhý II.stupňu.
Vo štvrtok sa proti drogám športovalo a telocvičňu zachvátili povzbudzujúce výkriky. Pestrým
obohatením tohto týždňa bola aj prednáška o drogách, ktorú nám pripravil príslušník PZ Mgr.Ján Mičuda.
Žiaci 7.-9.ročníka vyplňovali dotazník o drogách a o skúsenostiach s nimi. Každá trieda si spolu
s triednym učiteľom urobila svoju vlastnú protidrogovú „daktyloskopiu“(obrys dlane v ktorej sú odtlačky
každého žiaka triedy) a tieto teraz zdobia suterén našej školy. Aj žiaci v ŠKD mali zaujímavé aktivity vytvorili protidrogové heslá – nimi vyzdobili chodby malej budovy a ich popoludnia spríjemňovali
prezentácie o drogách. Celý týždeň bolo zaujímavé sledovať, aké dokážu byť deti aktívne a ako sa vedia
pre nejakú vec zapáliť 
Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pri realizácii tohto týždňa
a všetkým, ktorí sa pridali k nám a spoločne s nami aspoň takouto formou bojovali proti drogám.
ĎAKUJEM 
Mgr.Lívia Frečková
Keď som počul o droge, nevedel som, čo to je.
Spýtal som sa otca, mamy, vraj to skúsil jeden známy.
Marihuanu si dal a v oblakoch vraj lietal.
Spýtal sa ma jeden pán, či si aj ja drogu dám.
Bol som v menšom pokušení. Odolal som, to sa cení.
Erik Homoľa, VII. trieda
Droga, to je skutočný zabiják. Nie choroby alebo nejaké vírusy. Človek sa
k nim dostane chtiac-nechtiac. Niekomu ich ponúknu a niekto to urobí z
vlastnej vôle. V mnohých prípadoch sa drogy do človeka dostanú aj násilím.,
napríklad keď niekoho prepadnú, aby sa nevzpieral, nadrogujú ho.
Fakt nechápem, prečo sa niekto dá na drogy kvôli tomu, aby ho prijali do
partie. Takých kamarátov mať, to je ako dať mŕtvemu hodinky. K ničomu! Už
aj ten vplyv má negatívny účinok. Nie každému to zaberie tak, ako očakáva.
Pod vplyvom drog môže zabiť niekoho zabiť, ale môže zabiť aj sám seba.
Drogy ho omámia a v pohode môže vletieť pod autobus.
Najhoršie je, keď droga prestanie pôsobiť. Túžba po ďalšej dokáže narobiť
šarapaty! Niekto dostane amok, niekto podreže nevinného kvôli tomu
svinstvu, čo ,,potrebuje“ do seba dostať.
Droga, to nie je len marihuana, kokaín či heroín ... Drogou je i káva,
energetické nápoje, ale i obyčajná káva. Tieto drogy však majú na organizmus
človeka miernejší, no tiež nebezpečný účinok. Každou cigaretou človek
prichádza o svoje pľúca. Niektorí kamionisti majú najazdiť stovky
kilometrov, a tak vypijú množstvo energetických nápojov, ktorými si ničia
svoje zdravie.
A čo alkohol? Je to iný prípad? Kdeže! Alkohol je tiež veľmi zlá droga.
Kto už raz začal piť, ťažko s tým prestane. Mnohí ľudia sa o to pokúšajú v
liečebniach. Pitie alkoholu je nielen nebezpečné pre zdravie človeka, ale má
to zlý vplyv aj na rodinný život – alkoholici ochudobňujú svoju rodinu, často
prídu o zamestnanie, kradnú, ba niekedy i zabíjajú...
Kedy už ľudia dostanú rozum a povedia drogám nie? Kedy už ľudia
pochopia, že v živote nie sú dôležité drogy a iný ,,humus“? Kedy? ??
Sára Gazdíková, VIII. trieda
Vlado skončil základnú školu a začal sa učiť za maliara bytov. Občas ho známi požiadali, aby im
vymaľoval byt. Takto si Vlado zarobil peniaze. Prišli prázdniny a s nimi voľný čas. V lete za krásneho
počasia využíval každú príležitosť, aby trávil voľný čas v záhradnej reštaurácii pri vode. Skamarátil sa s
Romanom , ktorý sa vyučil za čašníka. Spočiatku si kúpil jeden pohárik drahého koňaku a vydržal pri ňom
celý večer. Roman sa výdatne nalieval pivom. Už cez prázdniny sa mu stávalo, že jeden pohárik nestačil, a
tak pridával druhý, tretí a niekedy aj celú fľašu. Koncom leta spozoroval, že sa nespráva v určitých
situáciách tak ako predtým. Pociťoval nervozitu, cítil sa, ako by nebol vo svojej koži.
Úspory na horský bicykel sa mu poriadne stenčili. Alkohol mu začala chýbať. Keď prišla obvyklá hodina,
chýbal mu jeho pohárik. Navyše si spočítal, že v uplynulých mesiacoch zaplatil za alkohol 500 eur.
Rozhodol sa, že takto to s alkoholom ďalej nepôjde .





A tak sa Vlado rozhodol, že prestane piť. Vydržal nepiť týždeň. Po týždni ho Roman pozval
na pohárik. Vlado nevydržal, pozvanie prijal. Musel si dať aspoň dva poháriky. Potom sa
pobral domov. Po tomto dni však zasa chodil do krčmy každý deň a stále si dal aspoň 5
pohárikov. Takto fungoval pol roka.
Jedného dňa, keď sa vracal z krčmy, zastavil ho jeden pán a opýtal sa ho, prečo pije. Vlado
mu porozprával svoj príbeh. Pán mu povedal: ,,Keď budeš mať chuť si vypiť, spomeň si na to,
ako si žil a čo všetko si mal pred tým, ako si začal piť. Spomeň si na to, ako žiješ teraz, na čo
utrácaš peniaze a či by si nemohol žiť lepšie.“ Potom sa rozlúčili a každý sa pobral svojou
cestou.
Keď Vlado na druhý deň dostal chuť na alkohol, spomenul si na slová človeka, ktorého
stretol pri návrate z krčmy a pohárik si nedal. Tak to pokračovalo týždne, mesiace, roky ...
Prešlo 5 rokov a Vlado si spomenul na pána, ktorý mu dal dobrý radu, vďaka ktorej sa jeho život
zmenil k lepšiemu. Rozhodol sa, že ho navštívi a poďakuje sa mu. Chcel zistiť jeho meno, ale
dozvedel sa, že pána, ktorý mu dal tú skvelú radu, našli práve po tej noci mŕtveho. Pri súdnej
pitve sa zistilo, že umrel na otravu alkoholom. Vlado mal chuť dať si pohárik, ale vzápätí si
uvedomil, čo spôsobilo smrť toho pána. V duchu si dal sľub, že z úcty k pánovi, ktorý zmenil
jeho život k lepšiemu, už nikdy nebude piť. A tak sa aj stalo. V živote už nechytil pohárik do
ruky.
Tak skončil príbeh Vlada.
Kristián Hegedüš, VII. trieda
Voda pre život – život pre vodu

Voda pre život
Je ráno. Otvorím oči a pomaly kráčam do
kúpeľne. Sadnem si na WC, vstanem a
spláchnem. Do kanalizácie tečie voda.
Umyjem si zalepené oči a vyrobím žiarivý
úsmev. Do umývadla tečie – opäť voda.
V kuchyni na stole ma čakajú chutné
raňajky, ktoré zapíjam voňavým čajom.
Mamička ho pripravila z filtrovanej vody.
Prečo? Naša studňa nám dáva vodu, ktorú
nemôžeme piť. Obsahuje látky, ktoré by mi
poškodili zdravie. Moja sučka Alba zjedla
kopu granúl a vyčítavo stojí nad prázdnou
miskou, v ktorej má mať vodu. Nalejem jej a
utekám do školy. Vonku prší, podarí sa mi
skočiť do mláky. Keď prídem do triedy, hneď
si všimnem zvädnutý kvet na okne. Polejem
ho a on rýchlo ožije.
Počas hodiny výtvarnej výchovy sa celá
zababrem
vodovými
farbami.
Opäť
potrebujem vodu. Blíži sa čas obeda a znovu
si umývam ruky. Zjem chutnú paradajkovú
polievku, do ktorej tety kuchárky tiež
potrebovali vodu. Na umytie obrovského
množstva špinavých tanierov, ktoré po nás
zostali, ju tiež musia mať.
Rybičky v školskom akváriu plávajú vo
vode blízko hladiny a čakajú na krmivo. To je
len niekoľko príkladov, kde je voda dôležitá.
Je ich ešte veľmi veľa.
Preto ju treba ochraňovať a šetriť ňou!
Stanislava Gábrišová, II. trieda
Voda
Hoci som ja ešte malý,
vodičku mám veľmi rád.
Zažijem s ňou kopec srandy,
nosím ju aj do záhrad.
Pri potôčku bývam,
často sa doň dívam.
Sú v ňom ryby, raky, hady,
niektoré ma majú rady.
Bez vody by bola nuda,
trápil by nás veľký hlad.
Zvieratká, kvietky a či tráva,
zanikol by celý svet.
Martin Ružinský, II. trieda
Voda
Voda – to je dar.
Bez vody sa nedá žiť,
Voda sa nedá nahradiť.
Voda, to je elixír,
voda, tá nás očistí.
Vo vode sa zahráme,
varíme a pijeme.
Voda je dar,
voda je život.
Bez vody sa nedá žiť,
vodu nevieme ničím nahradiť.
Voda, tá nás očistí i nasýti.
Voda je náš elixír.
Martin Kubalík, II. trieda

Krtko a hasiči
V lese oheň horí, haste vodou ohník.
Hasiči už lesom bežia,
plná nádrž s vodou špliecha.
Voda prudko strieka lesom,
Krkto kričí: ,,Stojte! Kto som? Čo som?
Ja som? Kde som?
Nevytopte mi môj malý domček,
dám vám za to veľký stromček:“
Hasič stojí, darmo kuká,
čo to tam ten krtko húka.
Zachraňuje každý strom,
rýchlo točí kolesom.
A čo Krtko?
Krtko pláva skrz lesom.
Nepomáha nárek, krik,
v lese nie je suchý nik.
Voda pre nás znamená:
život, krásu, záchranu.
Pomáha aj ubližuje.
Patrik Žilka, II. trieda

Potok
Tečie potok popod vŕbu,
z peny robí čipky.
A v potoku, ktože býva?
Raky, žaby, rybky.
Voda je život, voda je dar,
voda je niečo, čo patrí k nám.
Skrýva svoju tajnosť drahú,
dažďovú vodu, ľad i vodnú paru.
Voda je vzácna,
veľmi rada ju mám.
Ak som smädná,
vodou smäd pochovám.
Romana Ragačová, IV. B
Voda je veľmi dobrá a veľmi zdravá pre život všetkých ľudí, zvierat i rastlín.
Niektorí ľudia nevedia, že je to hotový poklad pre každého z nás. Niekto si radšej kúpi
kofolu, malinovku alebo iné sladené nápoje. Nemyslí na to, že nepitím vody si ukracuje
chuť, ale aj účinok čistej, pramenitej vody. Bez vody sa nedá žiť. Táto veta je naozaj
pravdivá. Bez vody sa ťažko žije. Aj tento výrok je pravdivý. Predstavme si len, že by
sme si nemohli umyť zuby, hlavu, celé telo. Naše mamičky by nemali v čom prať, variť
i umývať riad.
Môj ocko chodí rád na rybačku. Keď s ním niekedy idem, vždy si zoberieme veľa
vody. Keď som bola malá, chcela som piť vodu z rybníka, ale ocko mi vysvetľoval, že
niekedy v dávnych časoch sa to dalo. Dnes je však voda v rybníkoch špinavá, lebo ju
znečistili ľudia svojím správaním a konaním. A čo by môj ocko urobil, keby voda
nebola? Nemohol by sa venovať svojej záľube. Možno by aj ryby boli, ale bez vodičky
by aj tak uhynuli. Boli by ako ryba na suchu. Ľudia nemyslia na následky bez vody.
Ja mám veľmi rada vodu. Keď sa chcem napiť, zoberiem si sklenený pohár, aby
som videla jej krištáľovú farbu. Vždy si pomyslí , prečo sú ľudia takí zlí a nevážia si
tento veľký dar prírody – vodu. Dúfam, že si začnú vážiť čistú vodičku a začnú žiť
pre vodu.
Viktória Kozová, IV. B
Voda









Tečie voda dole prúdom,
tečie voda zlatistá.
Pozri moja malinká,
ako z nej rybička vykúka.
Každý človek, každá zver dobre vie,
že bez vody život niet.
Chráňme si ju ako zlato,
neznečisťujme ju veru za to.
Beata Čižmárová, III. trieda

Báseň o vode




Voda - dar života

Africké deti vodu nemajú,
no slovenské ju rýchlo míňajú.
V bazénoch veľa vody je,
ale žiadny človek si to neuvedomuje.

Znečistené moria od ľudí,
veľa škody nám prihodí.
Musíme veľa vody piť,
aby sme boli zdraví a hlavne ,,fit“.
Sebastian Gebauer, III. trieda








Hľa, za oblokom,
tečie voda dolu potokom.
Tečie voda čistá,
len sa tak blýska.
Do tej vody čistej zrazu skala letí,
spoza stromu zjaví sa kŕdeľ detí.
Rybky celo poplašené plávajú sa skryť,
že by mohli naďalej v čistej vode žiť.






Martin Hvodlik, III. trieda




Priamo v obci Dolná Strehová sa nachádza kaštieľ Imre Madácha.
Neďaleko je vodná nádrž Ľuboreč, ktorá ponúka možnosti na
windsurfing či rybolov. Ďalšou športovou aktivitou je možnosť výstupu
na blízky Lysec či venovanie sa rôznym športovým disciplínam ( futbal,
basketbal, volejbal, tenis) na dvoch multifunkčných ihriskách v obci.
Nachádza sa tu fitnescentrum, ktoré je vybavené kvalitnými športovými
zariadeniami. Cez zimu je sprístupnená ľadová plocha prispôsobená na
hokej a korčuľovanie v časti obce Rákytie. Tento kraj je bohatý na divú
zver, o ktorú sa starajú poľovnícke združenia a neďaleko na Imrovom
kopci sa nachádza danielia obora. Milovníci hubárčenia tu nájdu
skutočný raj.
Dominantou obce je rokokovo-klasicistický kaštieľ z 18. storočia, v
ktorom sa nachádza expozícia veľkého básnika Imre Madácha. Pri kaštieli
sa nachádza hrobka rodu Madáchovcov so sochou Adama – hlavnej
postavy z Tragédie človeka. Zo sakrálnych stavieb sa zachoval neskoro
renesančný kostol (ev.av.) z roku 1625 a v roku 1819 bol prestavaný na
spôsob barokovo-klasicistických evanjelických tolerančných chrámov.
Ďalej je to pôvodne klasicistický kostol Nanebovzatia Panny Márie
(rímsko-katolícky) z druhej tretiny 18. storočia.
V šírom okolí areálu obce ( do 50 km ) sa nachádza viacero kultúrnych
pamiatok ako hrad Modrý Kameň, ktorý sa v roku 1991 stal sídlom
Múzea bábkarských kultúr a hračiek SNM. Hrad počas roka organizuje
rôzne podujatia, napr. nočné prechádzky po hrade, kultúrne večery na
hrade, sokoliarske predstavenia, strašidelné večerné predstavenia a rôzne
iné podujatia.
Tomáš Marko, VI. trieda


V tejto obci som sa narodil a tu aj žijem so svojou rodinou. Obec Horná
Strehová má v súčasnosti 17O obyvateľov. Obec patrí pod okres Veľký
Krtíš do Banskobystrického samosprávneho kraja. Nachádza sa v
nadmorskej výške 205 metrov nad morom. Rozloha je 781 hektárov.
Obcou preteká rieka Tisovník.
História obce:
Na území dnešnej obce Horná Strehová bolo sídlisko pilinskej kultúry z
mladšej doby bronzovej a slovanské z doby poveľkomoravskej. Obec sa
spomína od roku 1493 ako Zthergowa, je však oveľa staršia. Ďalšie staré
a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Folsó Stregowa (1573), Strehowa
(1786), Horní Strehowá (1808); maďarsky Felsősztregowa. Obec pôvodne
patrila rodu Abovcov, od roku 1327 rodu Szécsényiovcom, potom k
Divínskemu panstvu. V 17. storočí usadlosti rozdelili medzi Divínske a
Modrokamenské panstvo. V 18. storočí tu bo v prevádzke obecný
pivovar. V roku 1828 mala obec 36 domov a 301 obyvateľov. Zaoberali
sa poľnohospodárstvom.
Pamiatky:
Kostol – evanjelický , barokovo-klasicistický z roku 1776, neogotický,
prestavaný koncom 19. storočia, je tu drevený maľovaný strop.
Tradície:
Skupinová cestná zástavba. Ešte v polovici 20. storočia A. Pavlíková
ozdobovala kraslice batikovou technikou trubičkou.
Významné osobnosti:
Pôsobil tu Jozef Luňaček (1844 – 1911), ktorý bol prírodovedcom.
Marek Gondáš, VII. tr.
Zasmejme sa
Na hodine v škole:
Deti, ako robí ovečka ?
Bééééé.
Ako robí kohútik ?
Kikiriki.
A ako robí sviňa?
Dobrý deň, diaľničná kontrola,
vaše doklady prosím.
Učiteľka sa pýta Zdenky:
Čím by si chcela byť, až budeš
veľká?
Sestričkou.
Ale veď sa bojíš injekcie.
Bojím... ale keď budem
sestričkou, tak budem na
bezpečnej strane ihly ja.
-
-
-
O tretej v noci zazvonil
profesorovi telefón a ozve sa
tichý hlas:
Zobudil som ťa.
Hmm...... áno, - odpovie
profesor.
Tak to je dobre, lebo ja sa ešte
stále učím.
Jožko sa vrátil domov zo školy a
mama sa ho pýta:
-Páčilo sa ti v škole?
-- Áno.
-- Hlásil si sa ?
-- Áno.
-- A vyvolali ťa?
-- Áno?
-- A čo sa ťa pýtali?
-- Kto prdol.
Prečo dostal môj syn z geografie
päťku?
-- Lebo Rimavskú Sobotu hľadal
-v kalendári.
--
-Učiteľka
sa pýta Dežka:
-- Dežko, máš dve jabĺčka. Ak jedno
zješ, čo ti ostane?
-- Ohryzok, - odpovie Dežko.
-V
Zber papiera.
Zn.: Žiacke knižky a učebnice sú
vítané.
obchode:
-- Prosím si glóbus.
-- Nech sa páči.
-- A v inej farbe nemáte?
-
M. Žigová, VI. tr.
1XX
XX
2XXXX
XX
3XX
XX
4XXXX
5XX
6
7XXX
XXX
Vylúšti tajničku:
1.
2.
3.
4.
5.
Alkohol spôsobuje v rodinách ...
Alkohol je legálna ...
Tvrdnutie pečene sa nazýva ...
Droga číslo 1 na Slovensku je ...
Pravidelné pitie vyvoláva u
človeka ...
6. Úplné zdanie sa pitia alkoholu sa
nazýva ....
7. Orgán v tele, ktorý je najčastejšie
ovplyvnený alkoholom, je ...
Pozor , žiaci!
Zapojte sa do našej súťaže!
Odpovede na otázky napíšte na
papier, ktorý vhodíte do schránky,
ktorá sa bude nachádzať na
nástenke vo vestibule školy. Za
všetky správne odpovede čaká
vyžrebovaných 3 výhercov sladká
odmena.
1. Ktorý vták má v strede
oko?
2. Ako sa dá preniesť voda v
sitku?
3. Koľko má hruška
oranžových kvetov?
4. Ktorú sochu objavili
archeológovia v roku 1820
na ostrove Mélu a bola
umiestnená v Paríži
v Louvre ? Torzu sochy
chýbajú obidve ruky a
podstavec.
S. Siváková-Moskaľová,
Ľ. Kretová, VI. tr.
Nájdi
10 rozdielov

similar documents