EU-INV-10-3-11 Gotická kultura II část

Report
GOTICKÁ KULTURA II.
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou
Gotická kultura
II.
http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/img/f/300px-Gothic_altar_veit_stoss.jpg
12.-15. století
Malířství:
 zachycení pocitů v obličeji
 chybí, nebo není vyvinuta perspektiva pozadí
 zobrazovány madony, piety, Ježíš Kristus
 štíhlé postavy, esovité prohnutí postav
 ústup malby na zeď, rozšíření malby na sklo
 desková malba u oltářů
Gotická desková malba:
http://www.cinovec.estranky.cz/img/picture/124/oltar1.jpg
http://stavitelekatedral.cz/images/galerie_karta/velka/v191
3_img342jpg.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e
/Petr_z_Rožmberka.jpg/150px-Petr_z_Rožmberka.jpg
Gotická nástěnná malba:
http://beta.minorite.cz/pruvodce/photos/nastenne_malby.jpg
http://www.hrady.cz/data_g/2736/98807.jpg
Gotická okenní malba:
http://www.vitraz.cz/files/get/278x900_26c967c19aa654
526ee6f68a38460003a625529a.jpg
http://www.fotoaparat.cz/images/0143/014372_big.jpg
http://img3.ct24.cz/multimedia/images/23/2234/middle/223378.jp
g
Gotická knižní malba:
http://www.npu.cz/download.php?FNAME=1154161112.
upl&ANAME=Codex_Manesse_Wenzel_II._von_B%25C3%
25B6hmen.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/PasionalKu
nhuty.jpg/480px-PasionalKunhuty.jpg
http://gotikacr.ic.cz/obrazky/iluminace.JPG
sochařství:
 opět snaha zachycení pocitů v obličeji
 štíhlost, zdůrazňování vertikálního směru
 převažují náboženské motivy
 sochy umísťovány spíše vně, aby modlící se po
vstupu do chrámu nerozptylovaly.
 církevní předpisy nejsou závazné = realismus
Sochařství - reliéfy:
Blanka z Valois
Představitelé Parléřovy hutě:
http://vytvarkapostupicka.rajce.idnes.cz/Gotika-socharstvi-cechy/#
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/thumb/0/05/Matyas_z_Arrasu.jpg/
220px-Matyas_z_Arrasu.jpg
Matyáš z Arrasu
http://upload.wikimedia.org/wikiped
ia/commons/thumb/9/94/Peter_parl
er.jpg/220px-Peter_parler.jpg
Petr Parléř
http://img5.rajce.idnes.cz/d0511/3/3387/3387456_6b2aadb85da8bd222e321647e2073bcc/ima
http://img5.rajce.idnes.cz/d0511/3/3387/3387456_6b2aadb85da8bd222e321647e2073bcc/ima
ges/Kristovy_pasije_severni_portal_Tynskeho_chramu.jpg
ges/Kristovy_pasije_severni_portal_Tynskeho_chramu.jpg
Portál týnského chrámu
sochařství:
Staroměstská mostecká věž ( Praha )
http://img5.rajce.idnes.cz/d0511/3/3387/3387456_6b2aadb
85da8bd222e321647e2073bcc/images/Parlerova_soch_sv._
Vaclava.jpg
Socha sv. Václava
ŘEZBÁŘSTVÍ:
Madona šternberská
Pieta
http://www.gotik.hu.cz/images/soch6.jpg
http://img5.rajce.idnes.cz/d0511/3/3387/3387456_6b2aadb
85da8bd222e321647e2073bcc/images/v831_dsc_0743jpg.jpg
Mistr žebráckého oplakávání
http://vytvarkapostupick
a.rajce.idnes.cz/Gotikasocharstvicechy/#Mistr_Michelske
_madony_Madona_Michelska.jpg
http://www.olmuart.cz/rsimages/archiv_gotika.jpg
Michelská madona
Hudba a zábava:
 písně liturgické / bohoslužebné / – objevuje se
prvek vícehlasého zpěvu ( v Románské době jen jednohlas )
 písně světské ke zpříjemnění života panovníka a
šlechty, ale i života na tržištích
 hrány hrdinské rytířské eposy, jarmareční písně aj.
Hrálo se na loutnu, šalmaj, flétnu, daidru, housle
PŘÍKLADY HUD. NÁSTROJŮ:
Tamburína ( daidra )
http://www.vsl.co.at/Data/IK_Modulbild/Tamburin.jpg
Mandolína
Trumšajt
http://gotikacr.ic.cz/3%20strunna%20goticka%20loutna.jpg
Loutna
Šalmaj
http://gotikacr.ic.cz/mandolina.jpg
http://gotikacr.ic.cz/Trumsajt.jpg
http://www.elthin.cz/foto/nastroje/salmaj.jpg
ZHRUBA 2M DLOUHÁ OZVUČNÁ SKŘÍŇ S 13 STRUNAMI + SMYČEC
Odpověz na otázky:
1
Petr Parléř
1. Jmenuj dva nejvýznamnější
zástupce Parléřovy hutě:
2. Jak se nazývá socha panny Marie
oplakávající Ježíše v náručí ?
3. Jak se nazývá barevné,
členěné prosklení oken ?
1
Matyáš z
Arrasu
2
Pieta
3
Vitráž
4
4. Jmenuj hud. nástoj podobný flétně:
Šalmaj
Děkuji Vám za pozornost
A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali .
Římské říši
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jerpoint_Abbey_E_1997_08_28.jpg

similar documents