kirurgi_almen_praksis_1

Report
Kirurgi i almen praksis
Per Bjerregaard
Speciallæge i plastikkirurgi
Vellykket kirurgi
• Den rigtige kirurg
• De rigtige faciliteter
• Den rigtige patient
Per Bjerregaard®
Instrumenter
•
•
•
•
•
•
•
•
Skalpel blad 10,15,11
Pincet. Kirurgisk Adson
Spids lige saks
Stump krum saks
Nåleholder
Sutursaks
(Hudkrog)
(Pean)
Per Bjerregaard®
Hæmostase
• Nekroser
• Skån hudrande
Per Bjerregaard®
Desinfektion
• Klorhexidin sprit
• Klorhexidin vandig
Per Bjerregaard®
Lokalanæstesi
(analgesi)
• +adrenalin
• - adrenalin
• Varighed
• Dosis
• Infiltration
• Ledning
Per Bjerregaard®
Toksisk dosis?
• Lidocain : 7 mg / kg legemsvægt.
• 1% = 10mg/ml.
• 7mg x 70 kg. = 490 mg.
• 20 ml x 10 mg = 200 mg.
• Td= 490 mg/10mg/ml = 49 ml.
• Konklusion: no pain! (hvis det lægges korrekt)
Per Bjerregaard®
Incisionsteknik
• Hold rigtigt
• Skær rigtigt
• Den rigtige vej
• Den rigtige længde
Per Bjerregaard®
Hold på skalpellen
Per Bjerregaard®
Incision
• Vinkelret på huden
• Længde = 4 x bredde
Per Bjerregaard®
Spaltelinier
Truncus
Extremiteter
Suturer.
• Til hvad ?
• Hvor ?
• Hvor længe?
Per Bjerregaard®
Suturer
Per Bjerregaard®
2 grupper 2 egenskaber
• Resorberbare / uresorberbare
• Monofil/ flettet
Per Bjerregaard®
Uresorberbare
Monofil: Polypropylen (Prolene).
Hud.
Pexi og dybe plastikker.
Flettet: Silke
Obsolet? Aldrig i huden!!!
Hjerteklapproteser.
Per Bjerregaard®
Resorberbare
Flettet: Vicryl (polyglactin) Plus/rapid.
Fascie, subcutis og dermis.
Aldrig i huden! Rapid dog i genitaliae.
Trækstyrke: 50% 21/5 dage. 25 % 28/8 dage
Monofil: Maxon, PDS, (Monocryl).
Til det hele - også hud.
Trækstyrke: Maxon 50% 28dage. 25% 42 dage
PDS 50% 28 dage. 35% 42 dage
Per Bjerregaard®
Per Bjerregaard®
Cicatricen
Trækstyrke:
1 uge 10%. 8-12 uger 80 %
Epitel 10-12 dage
21 dage i suturkanalen
Per Bjerregaard®

similar documents