ILT AnnBertels

Report
Taaltesten en
taalcursussen
voor Erasmusstudenten
Instituut voor Levende Talen
KU Leuven
2012-2013
Situering
• Talenkennis is belangrijk
• in het kader van Erasmus en andere uitwisselingsprogramma’s
• in het kader van een buitenlandse stage
• voor uitgaande studenten van de KU Leuven => vreemde taal
• ILT : aanbod aan taaltesten en taalcursussen
• voor uitgaande Erasmusstudenten en reisbeursstudenten
• van alle faculteiten van de KU Leuven
Situering
• Taaltesten : bewijs van kennis van de vreemde taal
=> certificaat toevoegen aan Erasmusdossier
• Taalcursussen : “survivalkits” in de vreemde taal
=> certificaat toevoegen aan Erasmusdossier
• Wie
• Faculteiten
Studenten van de KU Leuven op Erasmus,
voor studie of stage in het buitenland
Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde,
Psychologie en Pedagogie, Economie,
Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen ...
Taaltesten : 2 scenario’s
• Basiskennis : elektronische taaltest : multiple choice
• Wat
• Talen
•
•
•
•
Wie
Waar
Wanneer
Kostprijs
begrijpend lezen, basiswoordenschat,
basisgrammatica, uitspraak
Duits, Engels, Frans,
Italiaans, Spaans, Portugees
(ook meerdere testen : 1u/taaltest)
uitgaande Erasmusstudenten KU Leuven
on line in PC-lokaal H2, Dekenstraat 2, Leuven
dinsdag 12 februari 2013 (19u – 20u)
gratis, resultaat enkel bij Erasmusdienst
• Info en inschrijving :
http://ilt.kuleuven.be/taaltest/student_info.php
Taaltesten : 2 scenario’s
• Grondige kennis : algemene taal + vaktaal
• Proficiency test in het kader van een buitenlandse stage,
bijv. faculteit Geneeskunde
• Wat
Vakspecifieke woordenschat en uitdrukkingen
• Talen
Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans
• Wie
studenten of personeel van de KU Leuven
• Waar
ILT, Dekenstraat 6, Leuven
• Wanneer
Tijdens de laatste week van oktober en van april
• Kostprijs
30 € (mondeling), 60 € (mondeling + schriftelijk)
150 € (buiten voorgestelde periode)
• Info en inschrijving :
http://ilt.kuleuven.be/certificaten/cert_andere_talen.php
Taalcursussen
• Erasmuscursussen : Duits, Italiaans en Spaans
• Wat
• Wie
• Waar
• Wanneer
• Kostprijs
basiskennis en basisvaardigheden voor een
geslaagde start aan de buitenlandse universiteit
uitgaande Erasmus- en reisbeursstudenten
zonder enige voorkennis
ILT, Dekenstraat 6, Leuven
Maart-paasvakantie 2013 : 40 uur :
8 avonden (feb-maart) + 1e week paasvakantie
130 € (exclusief cursustekst)
• Info en inschrijving :
http://ilt.kuleuven.be/cursus/andere_erasmus_itsp.php
Vragen ?
Info ?
http://ilt.kuleuven.be

similar documents