קישור למצגת

Report
‫ניהול איכות ומצוינות‬
‫איזו באקדמיה ‪ -‬תהליכי בקרת איכות‪ :‬בין הלגיטימי ל"חילול הקודש"‬
‫מר יהודה דרסינובר‪ ,‬ד"ר ניצה דוידוביץ‬
‫המרכז האוניברסיטאי אריאל‬
‫רקע‬
‫‪ ‬מתפתחת והולכת מודעות לשיפור איכות השירות במערכות ארגוניות‬
‫שונות‪.‬‬
‫‪ ‬איכות שירות ומאפייני בקרה ניהולית הופכים לחלק מתרבות הניהול‬
‫בעולם ובישראל‪.‬‬
‫‪ ‬המרכז האוניברסיטאי נמצא בתהליך בניית נורמות שירות ומיסוד‬
‫תהליכי איכות ובקרה במגמה לשפר את רמת השירות‪.‬‬
‫ניהול איכות – עונש או אתגר?‬
‫פיתוח תרבות ניהולית המבוססת על ניתוח תהליכי העבודה‪ ,‬כתיבת נוהלי‬
‫עבודה וביצוע בקרה בתהליכים‪ ,‬הינו מסד מרכזי של דפוסי ניהול מודרניים‪.‬‬
‫הסמכה של מוסד אקדמי‪-‬הנחות יסוד‬
‫‪ ‬תהליך פיתוח מערכת איכות השירות והסמכת מוסד אקדמי לתקן ‪ISO‬‬
‫‪ 9001:2000‬הינו תהליך שנועד ליצור תרבות ארגונית חדשה במוסד‬
‫ולשפר את איכות השירות לסטודנטים‪ ,‬תוך פיתוח בקרת תהליכי‬
‫העבודה‪ ,‬התייעלות והכנסת סדר של מנהל ארגוני מתקדם‪.‬‬
‫‪ ‬מוסד אקדמי‪ ,‬המספק שירותי מחקר והוראה מגוונים לאוכלוסייה הרחבה‪,‬‬
‫מחויב לפעול על פי חוקים‪ ,‬תקנות עזר והנחיות מוסדיות‪.‬‬
‫‪ ‬פיתוח של נוהלי איכות מוסיף בסיס חשוב של נורמות ושיטות עבודה‪,‬‬
‫שיוצרים מחויבות לאיכות‪ ,‬מצוינות ושפור מתמיד של רמת השירות ואיכות‬
‫המחקר וההוראה‪ ,‬הן כלפי פנים‪ ,‬במערכת קשרי העבודה בין המחלקות‬
‫השונות‪ ,‬והן כלפי חוץ במתן השירות לסטודנטים‪.‬‬
‫מטרות התהליך‬
‫המטרות שהצבנו בתהליך הסמכת המרכז האוניברסיטאי‪:‬‬
‫‪ ‬פיתוח מודעות בקרב עובדי המרכז לאיכות ומצוינות השירות לסטודנטים‬
‫על בסיס דרישות התקן הבינלאומי ופיתוח שיטות ונורמות ניהול חדשניות‪.‬‬
‫‪ ‬ניתוח תהליכי העבודה תוך זיהוי או פיתוח צמתי בקרה ניהולית קריטיים‬
‫בכל תהליך‪ .‬פיתוח כלי בקרה לעובדים ולמנהלים ויצירת המחויבות בקרב‬
‫העובדים לפיתוח‪ ,‬וליישום של נוהלי איכות בתהליכי העבודה‪.‬‬
‫‪ ‬כתיבה ועריכה של נוהלי איכות והוראות עבודה לתהליכי העבודה בכל‬
‫מערך השירותים שעליהם מופקדים המנהלים‪.‬‬
‫‪ ‬פיתוח מערכת תחזוקת איכות פנימית שתאפשר שיפור מתמיד של‬
‫תהליכי העבודה והשירות במרכז‪.‬‬
‫‪ ‬פיתוח המתודולוגיה לפרסום הישגי המרכז בתהליכי השיפור המתמיד של‬
‫איכות השרות לסטודנטים‪.‬‬
‫עקרונות תהליך ההסמכה‬
‫‪ ‬יישום של נוהלי האיכות‪ .‬בתהליך ההסמכה ייכללו‪ :‬הדרכה לביצוע‪,‬‬
‫הערכה ובקרה של תהליכי העבודה‪ ,‬עידוד מעורבותם של כל העובדים‬
‫ושיתופם בחתירה למצוינות‪.‬‬
‫‪ ‬פיתוח מסגרת תבניתית של דפוסי עבודה אשר ימדדו וידגישו את‬
‫החשיבה והעבודה של צוות העובדים בתחומי פעילותם השונים‪ ,‬ויאפשרו‬
‫קיום בסיס מובנה של עדכון ושיפור מתמיד‪.‬‬
‫תיאור שיטת תהליך ההסמכה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הקמת ועדת היגוי עליונה לאיכות‪ ,‬אשר תפקידה להתוות את מדיניות‬
‫האיכות ולנתב את תהליך היישום והשיפור המתמיד‪.‬‬
‫יצירת פתיחות לרעיונות חדשים‪ ,‬פיתוח בקרה תהליכית בעבודת‬
‫המנהלים והדגשת החשיבות של עבודת צוות‪.‬‬
‫זיהוי נושאים טעוני שיפור בתהליכי העבודה‪ ,‬ניתוח המשאבים‬
‫וההחלטות הדרושות לשיפור השירות‪.‬‬
‫ניסוח מדיניות איכות‪ ,‬מטרות ויעדים אופרטיביים ליחידות המנהלה‬
‫השונים והגדרת מדדי איכות בשירותים שהמרכז מקנה ללקוחותיו‪.‬‬
‫פיקוח וניהול מערכת האיכות באמצעות הנהלים ואישורם‪ ,‬ביצוע סקרי‬
‫הנהלה על מערכת האיכות כמתחייב בדרישות התקן‪.‬‬
‫פיתוח השיטה והמתודולוגיה לפרסום הישגים של איכות ומצוינות‬
‫בעבודת עובדי המרכז‪.‬‬
‫שישה שלבים בתהליך ההסמכה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אבחון וניתוח ארגוני‪ ,‬כולל למידה מקיפה של היחידות הארגוניות‪ ,‬זיהוי‬
‫תהליכים עיקריים בעבודת המנהל ואיתור נושאים טעוני שיפור‪.‬‬
‫הדרכה ופיתוח מודעות במטרה להביא לפיתוח מודעות לאיכות השירות‬
‫ולנוהלי האיכות בקרב הדרג הניהולי והעובדים‪.‬‬
‫פיתוח נוהלי האיכות והוראות העבודה על‪-‬פי דרישות תקן האיכות‪.‬‬
‫הטמעה – יישום הנהלים ותפעולם היווה את המבחן האמיתי להצלחת‬
‫הפרויקט וליציקת יסודות האיכות במרכז‪ .‬בוצעו גם מבדקי איכות פנימיים‬
‫על ידי קבוצת מאמתים פנימיים שעברו הכשרה מוקדמת‪.‬‬
‫סקר הנהלה‪ :‬התבצע סקר הנהלה יחידתי ע"פ כל סעיפי התקן‪ ,‬והוצגו‬
‫ממצאי הסקר‪ .‬נערך דיון על יעדים ומטרות המרכז בעתיד‪.‬‬
‫הסמכה – שלב זה מהווה את הבסיס לתהליך של שיפור מתמיד‪.‬‬
‫ייחודיות בתהליך ההסמכה במרכז‬
‫המרכז האוניברסיטאי נקט בגישה אסטרטגית שונה מהאוניברסיטאות אחרות‬
‫בתהליך ההסמכה ב‪.ISO 9001:2008-‬‬
‫המרכז בחר לפעול בגישה הדרגתית של הסמכת יחידה אחר יחידה ולא‬
‫הסמכה של כלל המרכז בו זמנית‪.‬‬
‫ייחודיות בתהליך ההסמכה במרכז‬
‫איזו באקדמיה‬
‫תהליכי בקרת איכות‪ :‬בין הלגיטימי‬
‫ל"חילול הקודש"‬
‫(עבודה לפי כללים)‬
‫(חופש אקדמי הבא לידי ביטוי באוטונומיה‬
‫ניהולית)?‬
‫איזו באקדמיה ‪ -‬מה יצא לנו מזה?‬
‫היחידה לפיתוח והערכה אקדמית‬
‫‪ ‬תהליך משלים לתהליכי האיכות באקדמיה מטעם המל"ג‪.‬‬
‫‪ ‬תו האיכות במחלקה תורם לתודעה של תהליך מתמיד של שיפור‬
‫‪ - ISO ‬כלי שיווקי‪-‬תדמיתי‪.‬‬
‫‪ - IQC ‬הרבה יותר מתעודה – זוהי דרך עבודה ודרך חשיבה‪.‬‬

similar documents