B*LG*YLE B*L**MEK - Yakın Doğu Üniversitesi

Report
capemetrorail.co.za
web.jhu.edu
m.sağsan
Yakın Doğu Üniversitesi
Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
www.mustafasagsan.com/blogs
 Bil(e)



b i l m e d e n....
...hiyerarşisiden...
...türlerinden... (örtük ve açık)
...bilgiden...
 Öğren(e)


b i l m e d e n....
Bireysel ve örgütsel öğrenme
Öğren(e)meme: hem birey hem de örgüt suçlu!
 Biliş(e)
b i l m e d e n....
Ö Z N E L
Akıl
Erdem
N E S N E L
Bilgi
Enformasyon
Veri
Fiziksel Süreç
BASAMAKLAR
WWW.GOOGLE.COM/GÖRSELLER/...
knowledgecompass.wordpress.com
 TEKNİK
 BİLİŞSEL
Nonaka, I. Ve Takeuchi, H. (1995). Knowledge Creating
Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of
Innovation, Oxford University Press, New York, s.71.
Kaynak: Crossan, Lane ve White, 1999.
-Pozisyonum neyse ben o’yum
-Düşman dışarıda
-Sorumluluk üstlenme kuruntusu
-Olaylara takılıp kalma
-Haşlanmış kurbağa masalı
-Tecrübeyle öğrenme hayali
-Yönetici takım miti
Bireyin doğuştan
kişiliğinde var olan
savunmacı davranışları,
örgütün sınırlı
öğrenmesine yol açar.
-Kusurlu zihinsel modeller
-Hatalı yapılan analizler
-Yetersiz adanmışlık
-Engellenmiş bilinç
-Keşif (körlük ve yansıma)
-Yaratıcılık (Aşırı alçak gönüllülük
ve çoklu kişilik bozukluğu)
-Üretim (felç ve yabancı el belirtisi)
-Genelleştirme (bellek yitimi ve boş
inanç bozukluğu)
Eğitimci, yetersizliği olan
kişiyi
-Algılamalı ve farkına varmalı
-Zaman ve yöntem olarak
farklı öğrenme tarzı
uygulamalı
-görmelerine, işitmelerine ve
bir işi yapabilmelerine yönelik
eğitim tarzları
gerçekleştirmelidir.
 Hem
öğrenme + hem bilme
 Enformasyonu bilgiye dönüştürebilme
 Yetkin olabilme
 Beceri ve yetenekleri tutuma çevirebilme
 Profesyonel iş yaşamında entelektüel
kapasiteyi kullanabilme
 Sosyal medyadan uzak durabilme (?)
 KISACA
NE BİLDİĞİNİZİ BİLEBİLME?

similar documents