klubbene i distriktet har fått tilgang til den nye nettsiden.

Report
Oppgradering av nettsidene
Presidentsamling Fevik 9. - 10. januar 2015
Status
TITLE | 2
Status
Pilottesting i høst (Fase 1)
 CMS (Content management system) med basis funksjonalitet uten kobling til
Medlemsnett eller krysspublisering, men med Rotary design implementert.
 Brevik Rotaryklubb
 Distriktet
TITLE | 3
Status
Alle klubbene i distriktet har fått tilgang til den nye nettsiden.
 De nye nettsidene har en midlertidig nettadresse (url).
 Klubb informasjon er kopiet over fra medlemsnettet.
 Innhold fra gammel nettside må kopieres over av klubbene.
 Support.rotary.no
TITLE | 4
Status – Sluttbruker visning
TITLE | 5
Status – Administrator visning
TITLE | 6
Status – Administrator visning
TITLE | 7
Status – Administrator visning
TITLE | 8
Status – Administrator visning
TITLE | 9
Status
Hvordan foregår byttet fra gammel til ny løsning?
 Rotaryklubbene har i dag en URL som er klubbnavn.rotary.no , og dette kan
anses å være den faktisk nettadressen til klubben.
 Når man skal gjøre arbeidet med å legge inn innholdet på de nye sidene vil man
jobbe på en URL som kan ansees å være en midlertidig URL. Adressen er
klubbnavn.mysiteshop.com - all informasjon legges inn på denne siden.
 Når så man mener at nettsiden er klar for lansering vil vi endre
klubbnavn.rotary.no til å vise klubbnavn.mysiteshop.com
TITLE | 10
Status
Midlertidig URL til alle klubbene i distriktet
http://arendal.mysiteshop.com/
http://bo.mysiteshop.com/
http://brevik.mysiteshop.com/
http://farsund.mysiteshop.com/
http://ferder.mysiteshop.com/
http://flekkefjord.mysiteshop.com/
http://gimsoy.mysiteshop.com/
http://grenland.mysiteshop.com/
http://grimstad.mysiteshop.com/
http://grom.mysiteshop.com/
http://holmestrand.mysiteshop.com/
http://horten.mysiteshop.com/
http://jarlsberg.mysiteshop.com/
http://kongsgaard.mysiteshop.com/
http://kragero.mysiteshop.com/
http://kristiansand.mysiteshop.com/
http://kristiansandost.mysiteshop.com/
http://kristiansandvest.mysiteshop.com/
http://lagendalen.mysiteshop.com/
http://langesund.mysiteshop.com/
http://larvik.mysiteshop.com/
http://larvikost.mysiteshop.com/
http://lillesand.mysiteshop.com/
http://lyngdal.mysiteshop.com/
http://mandal.mysiteshop.com/
http://nedenes.mysiteshop.com/
http://notodden.mysiteshop.com/
http://notteroy.mysiteshop.com/
http://porsgrunn.mysiteshop.com/
http://re.mysiteshop.com/
http://risor.mysiteshop.com/
http://sande.mysiteshop.com/
http://sandefjord.mysiteshop.com/
http://sandefjordost.mysiteshop.com/
http://sem.mysiteshop.com/
http://skien.mysiteshop.com/
http://skienvest.mysiteshop.com/
http://stavern.mysiteshop.com/
http://stokke.mysiteshop.com/
http://svelvik.mysiteshop.com/
http://tonsberg.mysiteshop.com/
http://tvedestrand.mysiteshop.com/
http://ulefoss.mysiteshop.com/
http://vennesla.mysiteshop.com/
TITLE | 11
CICO opplæring
TITLE | 12
CICO opplæring
 Hotel Kong Carl, Sandefjord 21. januar, kl 18:00 – 21:00
 Fylkeshuset, Kristiansand 28. januar, kl 18:00 – 21:00
 Nybegynner kurs for å komme igang med den nye nettsiden.
 NB! CICO må i god tid før kurset sjekke at man har tilgang til den nye
nettsidens redigeringsmodus/administrasjon.
TITLE | 13
Veien videre…
TITLE | 14
Veien videre…
E-post løsning
Medlemsnett
CMS
My Rotary
Kun medlemsnr sendes tilbake
fra RI til NOMDA
NOMDA
Rotary International
(Norsk Multidistrikts Administrasjon)
TITLE | 15
Veien videre…
Fase 2 - 30.06.2015
 Nytt Rotary Medlemsnett med basis funksjonalitet settes i drift.
Medlemsnettet skal være responsivt og støtte mobile enheter i tillegg til
pc/mac.
 Krysspublisering fra Medlemsnett til nettsidene er implementert.
 Utrulling av nye nettsider til klubbene er fullført og gammel løsning stoppes.
TITLE | 16
Veien videre…
Internt
meldingssystem
Nytt
Medlemsnett
NOMDA
CMS
My Rotary
Rotary International
(Norsk Multidistrikts Administrasjon)
TITLE | 17
Spørsmål?
TITLE | 18

similar documents