LITAR PEMANCAR SEPUNYA - e

Report
LITAR PEMANCAR SEPUNYA
TRANSISTOR NPN & PNP
Isyarat masukan dibekalkan di antara tapak dan
pemancar suatu transistor, manakala isyarat
keluaran dikembangkan di antara pemungut dan
pamancar. Oleh sebab pemancar transistor itu
sepunya terhadap masukan dan keluaran, maka
aturan dalam litar ini dikenali sebagai litar
pemancar sepunya.
OPERASI
Apabila isyarat voltan masukan dibekalkan kepada litar
pemancar sepunya – sama ada menambah atau
menentang Vbb – Ib akan meningkat atau menurun. Arus
pemancar dan pemungut yang lebih tinggi itu (hampirhampir sama) dipaksa untuk meningkat dan menurun
mengikut peratus yang sama. Oleh sebab arus Ib yang
rendah digunakan untuk mengawal arus Ic, yang tinggi,
maka transistor berfungsi sebagai penguat arus dan juga
penguat voltan. Hal ini bermakna kuasa yang dibekalkan
kepada beban adalah tinggi untuk suatu masukan yang
diberi berbanding dengan 2 aturan litar yang lain. Litar
pemancar sepunya juga adalah satu litar yang
menyediakan penguat arus, voltan dan kuasa.
Galangan pemancar sepunya
Transistor yang digunakan dalam aturan pemancar
sepunya juga mempunyai galang masukan yang
rendah, tetapi galangan ini tidaklah serendah
galangan masukan bagi aturan tapak sepunya.
Selain daripada itu, galangan keluaran bagi litar
pemancar sepunya lebih rendah daripada galangan
keluaran litar tapak sepunya. Sebagai contoh,
terdapat transistor kuasa rendah yang mungkin
mempunyai galangan masukan sebesar 1 atau 2kΩ
dan galangan keluaran sebesar 50 atau 60kΩ.
LITAR PEMUNGUT SEPUNYA
Kawasan
pemancar
bertindak
sebagai
sambungan masukan dan keluaran. Litar ini
dikenali sebaga litar pemungut sepunya.
OPERASI
Dalam litar pemungut sepunya, isyarat voltan masukan
dilebalkan diantara lapisan tapak dan pemungut
transistor tersebut. Masukannya sama ada menambah
atau menentang pincangan ke depan transistor, dan hal
ini menyebabkan Ib berubah-ubah mengikut keperluan.
Hal ini seterusnya menyebabkan Ic dan Ie berubah
mengikut peratus yang sama. Satu voltan keluaran
berkembang melintangi beban yang disambung
diantara lapisan pemancar dan pemungut transistor itu.
Arus pemancar – yang mengalir melalui beban – adalah
lebih besar daripada arus tapak. Oleh itu, litar ini
menyediakan suatu peningkatan arus antara terminal
masukan dengan terminal keluaran.
VOLTAN SUSUT
Voltan yang dikembangkan melintangi beban yang sentiasa
lebih rendah daripada voltan yang dibekalkan kepada litar.
Voltan rendah wujud pada pemancar transistor itu
disebabkan alat tersebut ingin mendapat voltan susut yang
malar melintangi simpang pemancar – tapak. Voltan susut ke
depan ini adalah lebih kurang 0.3 volt jika transistor itu
diperbuat daripada germanium dan 0.7 volt jika transistor itu
diperbuat daripada silikon. Voltan keluaran yang wujud pada
pemancar transistor itu cuba mengikut voltan masukan yang
dibekalkan pada tapak transistor. Sehubungan itu, litar
pemungut sepunya selalu dikenali sebagai pengikut
pemancar. Oleh itu, litar pemungut sepunya berfungsi
sebagai satu penguat arus tetapi tidak sebagai penguat
voltan.
PERBEZAAN CIRI-CIRI PADA
SAMBUNGAN TRANSISTOR
a) Aturan TAPAK sepunya.
i. gandaan arus Ai ialah kurang daripada paduan.
ii. gandaan voltan Av tinggi.
iii. Rintangan memasukkan Ri ialah terendah semua tiga
aturan .
iv. Rintangan output Ro ialah tertinggi semua tiga aturan
Bagi kegunaan:
lawan sumber impedans sangat rendah. sebagai satu
penguat menyongsang tidak. untuk pemanduan beban
galangan tinggi. sebagai punca arus malar.
b) Aturan PEMUNGUT sepunya.
i.
Gandaan arus Ai tinggi hampir sama dengan
penguat.
ii. Gandaan voltan Av ialah kurang daripada
paduan.
iii. Rintangan masukan Ri ialah tertinggi semua tiga
aturan.
iv. Rintangan output Ro ialah terendah semua tiga
aturan.
c) Aturan PEMUNGUT sepunya.
i.
Gandaan arus Ai lebih besar daripada
perpaduan.
ii. Gandaan voltan tinggi.
iii. Rintangan masukan Ri ialah bahantara.
iv. Rintangan output agak tinggi.
VOLTAN TEPU
• Untuk sebuah transistor beroperasi dalam
kawasan ketepuan. Kami mempunyai satu
parameter dipanggil rintangan ketepuan
pemancar sepunya. voltan tepu bergantung
kepada titik operasi, jenis bahan semikonduktor
dan jenis pembinaan transistor.

similar documents