Arvot ja vuorovaikutussopimukset

Report
ARVOT JA VUOROVAIKUTUSSOPIMUKSET
Iltapäiväkokous 29.9.2014
Alkupähkinät
Monta kasia
Marie numeroi pöytäkirjansa käsin. Kirjassa on 100 sivua, joten hän numeroi ne
1-100. Kuinka monta kertaa hän kirjoittaa numeron 8?
Väestönlasku
Väestönlaskija kysyy herra Smithiltä tämän talon ovella: ”Minulla on kolme
tytärtä. Jos heidän ikänsä kerrotaan keskenään, saadaan naapuritalon numero
ja jos heidän ikänsä summataan yhteen saadaan onnenlukuni 13.”
Väestönlaskija siirtyy seuraavaan taloon, jonka numero on 36. Hän palaa
hetken päästä ja sanoo tarvitsevansa lisätietoa. Herra Smith vastaa kiireisesti:
”En ehdi nyt, vanhin tyttäreni kutsuu minua.”
Väestönlaskija kiittää herra Smithiä. Nyt hän tietää Smithin tyttärien iät. Minkä
ikäisiä tyttäret ovat?
www.wordle.net
Arvotimantti
Arvo 1
Arvo 5
Arvo 4
Arvo 2
Arvo 3
Arvotimantin käyttö



Mieti 5 omaa arvoa ja vedä nuolet
Kootkaa 3-4 henkilön ryhmissä ryhmän arvotimantti
ja vetäkää keskustellen nuolet
Tärkeimmiksi arvoiksi muodostuivat:
Vuorovaikutussopimus





On osa ammatillisen työyhteisön pelisääntöjä
Toimii työkaluna ja ohjenuorana kaikessa
vuorovaikutuksessa, myös ristiriitatilanteissa.
Ohjaa toimintaa – vaikka ei voida välttämättä
sanktioida
Kuvaa toimintakulttuuria mm. kumppaneille ja
uudelle henkilökunnalle
Toimii perehdytyksen välineenä
Mihin tarvitaan?






Aina on heitä, jotka kyseenalaistavat tehtyjä
päätöksiä
Vähentää käytäväparlamentarismia / selän takana
puhumista
Taataan kehittämisrauha
Tiedetään, kuinka ja koska saa kritiikkiä antaa
Linjaa rekrytointia
Kuvaa, mitä tarkoittavat avoimuus, luottamus jne.
Sopimustyypit
OPPILAS-OPPILAS
TYÖNT.-OPPILAS
VUOROVAIKUTUSSOPIMUS
HUOLTAJA-TYÖNT.
TYÖNT-TYÖNT.
Laatiminen




Kerratkaa ryhmissä vielä arvot, sillä niiden tulisi olla
taustana sopimuksille.
Laatikaa selkeät lauseet kuinka me toimimme.
Aikataulu
Esittely
Malli: Pienryhmien kärkiarvot
 Luottamus
 Oikeudenmukaisuus
 Turvallisuus
 Kunnioitus
ja arvostus
 Hyväksyminen
 Oppimisen ilo
 Ammatillisuus
 Suvaitsevaisuus
 Vastuullisuus
Malli: Kärkiarvot arvopyramidissa
Ammatillisuus
Kunnioitus ja
arvostus
Oikeudenmukaisuus
Työn ilo
Hyväksyminen
Vastuullisuus
Suvaitsevaisuus
Turvallisuus
Luottamus

similar documents