TUJERODNE ŽIVALI

Report
Sara Brumec Ferš
1.d veterinarski tehnik
Biotehniška šola Maribor
Mentor: prof. Đurasovič Tatjana
Pomen pojma >tujerodne vrste<
 V biologiji z izrazom tujerodne vrste
poimenujemo tiste organizme, ki jih je človek
prenesel v novo okolje, kjer prej niso bili prisotni.
Tujerodne vrste v 3 skupinah:
I.
NAMERNA NASELITEV tujerodnih vrst
II. NENAMERNA NASELITEV tujerodnih vrst
III. NASELITEV tujerodnih vrst z ODSTRANITVIJO
GEOGRAFSKIH OVIR
Namerna naselitev tujerodnih vrst
 Človek od živali pričakuje korist.
 Živali so namenjene predvsem lovo in ribolovu.
 Nekatere vrste so bile namerno vnesene v državo
za nemene gojitve in so pobegnile iz ujetništva ali
so bile spuščene v naravo.
¤Jezerska zlatovčica
¤Muflon
metulj Jamamaj /
Japonski prelec
¤Fazan
¤Nutrija/Bobrovka
¤Pižmovka
Nenamerna naselitev tujerodnih vrst
 Sem spada veliko škodljivih organizmov:
a.
b.
Paraziti
Zajedavci
 Te vrste povzročajo ekonomsko škodo predvsem
v:
a)
b)

Gozdarstvu
Kmetijstvu
+ skupina organizmov, ki jih k nam priplavi
Jadransko morje ali pridejo na trupih ladjah.
¤Koruzni hrošč
¤Račja kuga
Naselitev z odstranitvijo geografskih ovir
 K nam so morske živali (mehkužci) prišle
predvsem preko Sueškega prekopa.
 Prisotnost mnogih živali je posledica širjenja v
sosednje države.
¤Kosmati morski zajček
¤Polž
¤Tigraski komar
¤Rakunasti pes
¤Signalni rak
TIGRASTI KOMAR




Slovensko ime: Tigrasti komar
Opis vrste: Majhna vrsta komarja (1cm). Je
temno obarvan z belimi progami na
okončinah in po sredini zgornje strani
oprsja.
Območje naravne razširjenosti: JV Azija
Pojavljanje v Sloveniji: Primorsko in Goriško
SIGNALNI RAK




Slovensko ime: Signalni rak
Opis vrste:
Je velik sladkovoden rak, rjavo ali
olivnozelene barve. Na zgornji strani
škarij je v pregibu bela lisa. Na košu
niam izboklin. Spodnja stran škarij je
pri samcih rdečkasto obarvana.
Območje naravne razširjenosti: Z ZDA, Kanada
Pojavljanje v Sloveniji: Reki Mura in Drava
RDEČEVRATKA




Slovensko ime: Rdečevratka
Opis vrste:
Je vodna želva, zraste 15-30m. Ima
značilno rdečo progo preko lic. Je
temno zelenosive barve. Odspodaj na
oklepu ima velike črne pike.
Območje naravne razširjenosti:V ZDA
Pojavljanje v Sloveniji: Povsod po Sloveniji
ZLATA RIBICA / ZLATI KORESELJ





Slovensko ime: Zlata ribica ali Zlati koreselj
Opis vrste:
Ima vretenasto telo, pokrito z
velikimi luskami. Doseže velikost 1535 cm. Lahko so oranžne, rumene ali
zlatkaste barve.
Območje naravne razširjenosti: reke in jezer vzhodne
in osrednje Azije
Pojavljanje v Sloveniji:
povsod po Sloveniji
NUTRIJA/BOBROVKA




Slovensko ime: Nutrija ali Bobrovka
Opis vrste:
Je predstavnik glodavcev. Telo je
veliko 40-60cm + rep 30-45 cmin
rjavkasto obarvano.
Območje naravne razširjenosti: v farmah za krzno v
drugih državah Evrope
Pojavljanje v Sloveniji: ob rekah Sava, Ljubljanica,
Mura in Rižna

similar documents