SREDNJA *KOLA ZABOK - Srednja škola Zabok

Report
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
I. i C. Huis 2, Zabok
+385 49 221 018
[email protected]
www.ss-zabok.skole.hr
ČETVEROGODIŠNJA ZANIMANJA
TROGODIŠNJA ZANIMANJA
EKONOMIST
KOMERCIJALIST
HOTELIJERSKO-TURISTIČKI
TEHNIČAR
TURISTIČKO-HOTELIJERSKI
KOMERCIJALIST
KONOBAR
KUHAR
PRODAVAČ
EKONOMIST
KOMERCIJALIST
Opis zanimanja:
Ekonomist samostalno planira, organizira i obavlja
računovodstvene poslove, poslove kupoprodaje i
poslove istraživanja tržišta, poslove primjene
marketinškog instrumentarija, bankarske poslove i
poslove osiguranja.
Opis zanimanja:
Elementi koji se boduju za upis u
zanimanje EKONOMIST i
KOMERCIJALIST :
Hrvatski jezik, strani jezik, matematika,
povijest, zemljopis, opći uspjeh u 7. i 8.
razredu, vladanje.
Mogućnosti zapošljavanja:
Opseg poslova i radni zadaci ovise o veličini
tvrtke, odnosno organizacije u kojoj ekonomist
radi. Ekonomist se specijalizira za određene
djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, proizvodnja,
usluge).
Komercijalist nabavlja i prodaje robu
trgovačkim i proizvodnim gospodarskim
subjektima, organizira skladištenje i
isporuku (transport, špediciju i osiguranje)
te naplaćuje prodano.
Mogućnosti zapošljavanja:
Nastavak školovanja:
Na svim višim i visokim školama u Republici
Hrvatskoj u skladu s položenim razinama
obrazovnog dijela i izbornih predmeta
državne mature.
U
veleprodajnim,
maloprodajnim,
proizvođačkim poduzećima u unutarnjoj i
vanjskoj
trgovini,
u
domaćem
i
međunarodnom
otpremništvu,
osiguravajućim društvima, prijevozničkim
poduzećima, te javnim, carinskim i drugim
skladištima.
HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR
TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST
Opis zanimanja:
Hotelijer radi na poslovima rezervacija,
prodaje i skrbi oko prihvata, smještaja,
boravka, odjave i ispraćaja gosta, na
poslovima posredništva, specijalističke
prodaje,
turističkog
informiranja,
destinacijskog menadžmenta isl.
Elementi koji se boduju za upis u
zanimanje HOTELIJERSKO-TURISTIČKI
TEHNIČAR :
Hrvatski jezik, strani jezik, matematika,
povijest, zemljopis, opći uspjeh u 7. i 8.
razredu, vladanje.
Opis zanimanja:
Mogućnosti zapošljavanja za zanimanje
HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR i
TURISTIČKO-HOTELIJERSKOG
KOMERCIJALIST:
U hotelima, hostelima, motelima, kampovima,
marinama, turističkim agencijama, turističkim
zajednicama, turističkim uredima i sl.
Nastavak školovanja:
Na svim višim i visokim školama u Republici
Hrvatskoj u skladu s položenim razinama
obrazovnog dijela i izbornih predmeta
državne mature.
Turističko-hotelijerski komercijalist radi
na poslovima rezervacija turističkih
usluga, pružanja i prodaje ugostiteljskih
usluga, posredovanja, prodaje i pružanja
drugih turističkih usluga, animacije
gostiju, u seoskom, nautičkom i drugim
oblicima turizma. .
Elementi koji se boduju za upis u
zanimanje TURISTIČKO-HOTELIJERSKOG
KOMERCIJALIST:
Hrvatski jezik, strani jezik, matematika,
biologija, kemija, opći uspjeh u 7. i 8. razredu,
vladanje.
KUHAR
KONOBAR
Opis zanimanja:
Opis zanimanja:
Kuhar radi na poslovima pripremanja,
prigotavljanja i prodaje svih vrsta toplih i hladnih
jela, raznih
tipova, vrsta i područja u
gastronomiji: wellness-programa, nacionalne,
vegetarijanske ili riblje kuhinje, show cookinga i
dr.
Mogućnosti zapošljavanja konobara i
kuhara:
U hotelima, hostelima, motelima,
kampovima, marinama, restora nima,
bolnicama, brodovima i dr.
.
Konobar radi na poslovima posluživanja i
prodaje svih vrsta hrane i pića, obračunava i
naplaćuje ugostiteljske usluge, pri čemu je od
posebnog značenja izravna komunikacija s
gostima, naročito kod specijalizacije za
sommelijera, barmena isl.
Nastavak školovanja za zanimanje konobar i kuhar:
Mogućnost napredovanja u struci i polaganja majstorskog ispita te nastavka školovanja u
ustanovama za obrazovanje odraslih (završetak 4. razreda). Postoji mogućnosti
samozapošljavanja i pokretanja vlastitih ugostiteljskih objekata uz posjedovanje
odgovarajuće licence – majstorskog ispita.
Elementi koji se boduju za upis u zanimanje
KUHAR, KONOBAR I :
Hrvatski jezik, strani jezik, matematika, biologija,
zemljopis, opći uspjeh 7. i 8. razreda, vladanje.
PRODAVAČ
Opis zanimanja:
Prodavač samostalno komunicira, prodaje, preuzima i
priprema robu, te održava opremu i strojeve za
prodaju u skladu s internim i vanjskim standardima i
propisima.
Mogućnosti zapošljavanja:
Na svim radnim mjestima gdje se prodaje roba.
Nastavak školovanja:
Mogućnost napredovanja u struci i polaganja
majstorskog ispita te nastavka školovanja u
ustanovama za obrazovanje odraslih (završetak
4. razreda).
Elementi koji se boduju za upis u zanimanje
PRODAVAČ:
Hrvatski jezik, strani jezik, matematika, biologija,
zemljopis, opći uspjeh 7. i 8. razreda, vladanje.
cRtiCe iZ žiVoTa ŠkoLe

similar documents