Slide 1 - Zaštita

Report
Videonadzor
Videoanalitika u funkciji
smanjivanja rizika i šteta na
javnim površinama
Pravilnici u Europi
•
Različitost pristupa po zemljama, ali generalno
povećanje primjene
•
•
•
•
Nema ograničenja
Dozvola tijela lokalne uprave
Svi koji se bave videonadzorom trebaju posebne
ovlasti
Povelja o demokratskoj upotrebi videonadzora –
•
•
Načela zakonitosti, potrebe, proporcionalnosti,
transparentnosti, odgovornosti, nadzora nad
primjenom i suradnja građana
Ta se načela primjenjuju i u Hrvatskom pravilniku
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Pravilnik u Hrvatskoj
•
•
•
•
•
jedinica lokalne samouprave treba ishoditi odobrenje za
obavljanje zaštite javne površine od strane nadležne
policijske uprave
sigurnosna prosudba ugroženih dobara na javnoj
površini i plan štićenja – dokazati da će štićenje podići
razinu sigurnosti
rezolucija kamera i snimanja 130 pix/m (prepoznavanje)
čuvanje video materijala najmanje 168 sati
zaštita od neovlaštenog pristupa zapisu, korištenja ili
otuđenja snimača, kontrola ulaska/izlaska, snimač u
posebnom kućištu koje je mehanički učvršćeno za
podlogu
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Što štitimo i zašto
•
•
•
•
•
•
4
nadzor prometa – smanjenje gužvi u gradu, sprječavanje
nesreća, kažnjavanje prekršaja
kontrola i organizacija javnog prijevoza, parkiranja – naplata
i sprječavanje problema
zaštita imovine i procesuiranje vandalizma, remećenja
javnog reda i mira i sl.
opći nadzor i zaštita osobito osjetljivih lokacija - škola,
vrtića, mjesta masovnog okupljanja i sl.
podizanje opće sigurnosti i smanjenje učestalosti kaznenih
djela
Videonadzor se može koristiti za sve gore navedene
potrebe
5
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Opće funkcije videonadzora
•
•
•
•
•
•
Odvraćanje – samo postojanje kamera smanjuje broj
kriminalnih djela
Opći nadzor (detekcija) – 66 pix/m - nedovoljna
rezolucija za detalje, ali se vidi smjer kretanja
Prepoznavanje poznate osobe/objekta – rezolucija 130
pix/m
Identifikacija nepoznate osobe/objekta – rezolucija 330
pix/m
Korištenje za detekciju u realnom vremenu (živa slika) –
problem količine kamera
Pretraživanje video materijala za pronalaženje zapisa –
problem dužine zapisa
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Videoanalitika
•
•
•
•
•
6
digitalni inteligentni algoritmi za analizu žive slike –
upozoravanje operatera na problem
digitalni inteligentni algoritmi za označavanje snimljenog
materijala – brže pretraživanje snimljenog zapisa
protokoli metapodataka za masovno pretraživanje – uz
videonazor se pohranjuju i podaci o detaljima i slike na
osnovu kojih se vrši naknadno pametno pretraživanje –
više parametara pretraživanja
videoanalitika u svrhu reduciranja količine videozapisa –
snimanje samo u slučaju nekog događaja
U svrhu reduciranja potrošnje komunikacijskog kanala –
analitika na kameri određuje kada se i koliko šalje
6
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
AXXON NEXT – forenzičko pretraživanje
Brzo pretraživanje arhive događaja
zahvaljujući VMDA bazi podataka koja
sprema metapodatke kao što je veličina
objekta, boja, smjer kretanja i brzina
Višestruki filteri za pretraživanje:
•
•
•
•
•
Prelazak linije
Kretanje u zoni
Prelazak iz jednog područja u drugi
Previše objekata u području
Praćenje, itd.
Nije potrebno prethodno konfiguriranje
detekcijskih alata
Rezultat
pretraživanja
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Analitika na snimaču ili na
kameri?
Na snimaču u centru
• u načelu jeftinije
• traži skuplju
infrastrukturu jer slika
maksimalne kvalitete
mora doći do centra
• manje pouzdano (ima
kritičnu točku)
8
Na kameri
• kamere su skuplje
• teža implementacija
novih funkcija
• ovisno o potrebama
može koristiti puno manju
širinu pojasa prijenosne
veze
• veća pouzdanost
9
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Preduvjeti implementacije
•
•
•
•
•
9
Bez obzira na tip videonadzora infrastruktura je
osnovni problem
Preporuka – korištenje optičke infrastrukture,
omogućava velike udaljenosti, nema smetnji,
mogućnost proširivanja
Bežične veze podložne smetnjama, veća cijena –
samo tamo gdje optika nije moguća
IP kamere – više tehnoloških mogućnosti, veća
pokrivanja
Prijenos IP preko optike povoljniji od video/optika
12
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Sigurna komunikacija
Povezivanje u optički ring osigurava komunikaciju i kod
prekida kabela
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Korištenje istog komunikacijskog kanala i za
ostala upravljanja u gradu
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Distribuirana infrastruktura
• Upravljanje sustavom sa bilo kojeg mjesta
• Lokacija hardvera je nevažna
• Upravljanje cijelim sustavom sa jedne ili više radnih stanica
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Skalabilnost
• Mogućnost jednostavne nadogradnje
• Rad u fazama prema mogućnostima
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Servisi za obavještavanje
SMS
obavijest
Glasovna
obavijest
E-mail
obavijest
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Primjeri videoanalitike
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nadzor raskršća
Detekcija požara
Detekcija tučnjave
Detekcija kretanja na velikoj udaljenosti pomoću
termalnih kamera
Detekcija ostavljenih predmeta
Detekcija pada osobe
Detekcija zadržavanja u zoni
Parking brojanje ulaza/izlaza
Prostorna analitika – brzo pregledavanje
Prepoznavanje lica
•
•
•
Za rizične aplikacije
Prepoznavanje osobe neovisno
o frizuri, bradi/brkovima, starosti
i pod raznim svjetlosnim
uvjetima
Obavještavanje u realnom
vremenu o identitetu
prepoznate osobe
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Nadzor prometa
•
•
Statistika prometa (tip vozila, brzina, zauzetost traka, itd)
Mogućnost očitanja registarskih pločica i na velikim
brzinama (do 250 km/h)
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Statistika prometa
Broj vozila po
tipu
Ukupan broj
vozila
Brzina vozila
Prosječna
brzina vozila
po traci
Prosječna
brzina po tipu
vozila
Prometna
gužva
Zauzetost
trake
Razmak
između
vozila
Primjer zaštite Moskve
•
•
•
•
•
Preko 175.000 kamera u Moskvi, nadziru se sve kritične
točke u 10 distrikta
Kamere u antivandal izvedbi koriste se za nadzor
javnih područja, integrirane sa drugim sustavima zaštite
Panik tipkala i linije za hitne pozive pružaju brzo
pozivanje policije u područjima s velikim prometom
Sigurnost vlakova i podzemne željeznice je osigurana
preko videonadzora i stalne veze između svih vozača i
prometne policije
Pokretne PTZ kamere na brzim cestama pomažu
policiji u rješavanju nesreća, a nadzor nad parkinzima i
poslovnim centrima smanjuje krađe. Ako je vozilo
ukradeno omogućeno je pronalaženje putem
prepoznavanja tablice na kontrolnim točkama
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Primjer zaštite Moskve
Prema glavnom uredu unutrašnjih poslova
Moskve implementacija “SafeCity”-a
uzrokovalo je smanjenje provala za 12.5% i
vandalizma za 33% samo u prvih 6 mjeseci
rada sustava.
Renata Dončević, dipl.ing.el, [email protected]
Hvala na pažnji!
Renata Dončević, dipl.ing.el.
Alarm automatika
[email protected]

similar documents