10_I_14_Př_Vyvřeliny_Tlapáková

Report
Mgr. Helena Tlapáková
škola:
stupeň a typ vzdělávání:
předmět:
název:
klíčová slova:
ročník:
autor:
vytvořeno:
druh učebního materiálu:
aplikační software:
potřebné vybavení:
počet vyučovacích hodin:
registrační číslo:
Základní škola a mateřská škola,
L. Kuby 48, České Budějovice, 370 07
2. stupeň ZŠ
přírodopis
VYVŘELINY
žula, gabro, čedič, znělec, andezit, melafyr
devátý
Mgr. Helena Tlapáková
září 2011
výklad
Microsoft PowerPoint
interaktivní tabule, dataprojektor
1
10_I_14_Př
= tvoří se tuhnutím (krystalizací) roztavené
hmoty – magmatu → magmatické horniny
 HLUBINNÉ VYVŘELINY – tvoří se v zemské
kůře či v zemském plášti (velkozrnné či
středně zrnité)
 POVRCHOVÉ VYVŘELINY – tvoří se
proniknutím magmatu (lávy) na zemský
povrch a následným utuhnutím (jemnozrnné
až celistvé)
 neboli
GRANIT,nejrozšířenější hlubinná
vyvřelina
 složení: křemen, živec, slída (světlá =
muskovit, tmavá = biotit)
 kvádrovitá odlučnost
 využití: stavební, obkladový, sochařský
kámen, dlažební kostky, obrubníky, štěrk, drť
 naleziště: Českomoravská vrchovina,
Liberecko, Středočeská pahorkatina
 tmavá
hlubinná vyvřelina, tvořená převážně
sodnovápenatými živci a tmavými nerosty
např. augitem
 využití: silniční kámen, dekorační účely –
obklady, pomníky
 naleziště: Českomoravská vrchovina,
Posázaví,Orlické hory
 nejhojnější
výlevná vyvřelina
 složením podobná gabru
 jemnozrnný až celistvý
 sloupcovitá odlučnost (kamenné varhany)
 využití: dlažby, žlaby, otěruvzdorná potrubí
 tvoří kopce v Podkrkonoší (část Kozákova), na
České tabuli (Říp, Trosky), v Nízkém Jeseníku
(Velký Roudný)
 též
islandit
 významná výlevná vyvřelina
 světle až tmavě šedý (sodnovápenaté živce)
 součást mnoha světových pohoří (např
jihoamerických And, podle kterých je
pojmenován
 těžba pro štěrk, výroba obkladů
 též
fonolit
 obvykle je světle šedý až nazelenalý
 deskovitá odlučnost
 nejznámější znělcový kopec u nás =
MILEŠOVKA, BEZDĚZ
 surovina pro výrobu barevného skla
 těžba pro štěrk
připomíná
čedič nebo andezit
vyznačuje se přítomností
bublinek po sopečných plynech,
které jsou často vyplněny
odrůdami křemene (achátem,
chalcedonem, ametystem apod.)
u nás se vyskytuje např. v
Podkrkonoší








Luis Fernández García. [cit. 2011-09-28]. Dostupný pod licencí Creative
Commons na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granito.jpg
Tano 4595. [cit. 2011-09-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gabbro.jpg
Saxo. [cit. 2011-09-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basalt-tschechien.jpg
Siim. [cit. 2011-09-29]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aegirine-phonolite2-2005.jpg
Ra´ike. [cit. 2011-09-29]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hornblende,_Biotit_und_Andesit__Bor,_Serbien.jpg
Piotr Sosnowski. [cit. 2011-09-29]. Dostupný pod licencí Creative Commons na
www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melafir_3.jpg
VALIŠ,J., ĎUROVIČ, V., FEDIUKOVÁ, E., KOČÁREK, E., POCKLANOVÁ, Z.
PŘÍRODOPIS pro osmý ročník základní školy, 7. vydání. Praha: SPN, 1993, 158 s.
ISBN 80-04-26508-1
ŠVECOVÁ,M.,MATĚJKA,D. PŘÍRODOPIS 9 pro základní školy a víceletá gymnázia,
1. vydání, Plzeň: FRAUS 2007, 128 s. ISBN 978-80-7238-587-4

similar documents