ERASMUS B*LG*LEND*RME TOPLANTISI

Report
Edebiyat Fakültesi
19.06.2013
İstanbul
Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Arsun Uras Yılmaz (Fransızca Mütercim-Tercümanlık)
Koordinatör Yardımcıları
Arş. Gör. Aşkın Çelikkol (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı)
Arş. Gör. Yasemin Şahin (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Arş. Gör. Ömer Güven (Türk Dili ve Edebiyatı)
Arş. Gör. Serkan Şemen (Türk Dili ve Edebiyatı)
Arş. Gör. Cumhur Ersin Adıgüzel (Tarih)
Erasmus Büro Şefi
Vedat Gök
1. Gitmeden Önce Yapılacaklar
2. Yurt Dışına Gidilince Yapılacaklar
3. Dönüş Sonrasında Yapılacaklar



Öğrenci Başvuru Formu
Öğrenci, Anabilim Dalı koordinatörü ile birlikte
gideceği kuruma gönderilmek üzere Öğrenci
Başvuru Formunu (Student Application
Form)eksiksiz doldurmalıdır.
 Bu formu gideceğiniz üniversitenin web
sayfasında bulabilirsiniz.
 Gidilecek üniversiteden kabul beyanı alınınca
Erasmus süreci başlar.

Yurt Başvuru Formu (Varsa)
Anabilim Dalı koordinatörü ile birlikte gidilecek
olan kurumun –varsa- Yurt Başvuru Formunun
(Accomodation Form/Housing Form) doldurması
gerekmektedir. Başvurunun zamanında yapılması
çok önemlidir. Bazı kurumların kalacak yer olanağı
ile ilgili soruları Application Formunda yer
almaktadır. Ayrı ayrı 2 form olmayabilir. Yurt
başvurusu için son başvuru tarihi her kurum için
farklı olabilmektedir.


http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim/Ogr
enci/Giden/gidenogrenci_form2013_2014.php
adresinden temin edebilirler.




Öğrenim Sözleşmesi (Learning Agreement) ve Akademik Tanınma Belgesi
Öğrencinin karşı üniversitenin de onaylayacağı “Öğrenim
sözleşmesi/anlaşması” (Learning Agreement) doldurması zorunludur.
Öğrenim Sözleşmesi karşı üniversiteden onaylanmadan hibe ödemesi
yapılmayacaktır. Öğrenim Sözleşmesi’nin “A” kısmı gitmeden önce
doldurulacaktır. Bu kısımda gidilecek üniversitede alacağınız derslerin
kendi üniversitenizdeki denkliği yapılacaktır. Erasmus hareketliliğinde yeni
düzenlemeye göre “ders saydırma” yerine “kredi saydırma” söz konusudur.
Buna göre 30 AKTS alınması gerekmektedir. Gidilen üniversitede alınan
derslerin orijinal isimleri ve notları transkripte yansıtılacaktır. Bu belgenin 4
nüsha olarak hazırlanması gerekmektedir. Öğrenim Sözleşmesi (Learning
Agreement),
1. Öğrenci tarafından
2. Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanarak Fakülte Erasmus
Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.



Akademik Tanınma Belgesi
Öğrencinin gitmeden önce koordinatörüyle birlikte
düzenleyeceği ders denkliklerini gösteren Akademik
Tanınma Belgesinin eksiksiz doldurulması
gerekmektedir. Bu belgenin öğrenci, bölüm koordinatörü
ve bölüm başkanı tarafından imzalandıktan sonra Erasmus
Bürosu’na 4 nüsha olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu işlem bizzat giden öğrenci tarafından yapılacaktır.
Öğrenim Sözleşmesi (Learning Agreement) ve
Akademik Tanınma Belgelerinin Dekanlık Yönetim
Kurulu tarafından onaylanması sonucunda öğrenci
Uluslararası Akademik İlişkiler’den gerekli formları almaya
hak kazanır.
Takip edilen programda başarılı olunan
kredilere tam akademik tanınma sağlanır,
başarısız olunan krediler bir sonraki
akademik yıl içerisinde tekrar edilir.
Gidilecek üniversitenin not sistemi İÜ’deki ile
aynı değilse, İÜ’deki karşılık/denkliklerini
gösteren bir belgenin öğrencinin dönüşte
beraberinde getirmesi, not karşılıklarının en
iyi şekilde verilebilmesi için gerekmektedir.



Öğrenci gitmekten vazgeçtiyse, Kazanıp da
Gitmeyen Öğrenci Formunu (Feragat
Belgesi) doldurması gerekmektedir. Bu
belge, öğrencinin Erasmus’la ilgili o dönem
için kazandığı haklarından vazgeçtiğini
gösterir ve mutlaka doldurulması
gerekmektedir. Bu form, Erasmus
Bürosu’ndan temin edilebilir.

Öğrencinin İstanbul Üniversitesi’ndeki ders kayıt işlemlerinin
yapılması gerekmektedir. Kayıt dönemi genelde öğrencinin
yurtdışında olduğu sürece denk gelmektedir. Öğrencinin
harcını yatırması ve makbuzunu Anabilim dalı danışmanına
iletmesi gerekmektedir. Kayıt esnasında seçilen dersler ile
Öğrenim Sözleşmesi (Learning Agreement) ve Akademik
Tanınma Belgesi’nde yer alan derslerle birebir uyuşması
gerekmektedir.

Not: Gidilecek olan kurumda ayrıca harç parası ödenmeyecektir.
Gidilecek üniversite, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve
harç ücreti harici ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep
edebilir. Bu çeşit ödemeler; örneğin spor tesisleri abonelik
ücreti, ulaşım ücreti olabilir.









Vize Başvurusu
Konsoloslukların internet sitelerinden gerekli
belgeler öğrenilmeli.
Harç muafiyeti ülkeye göre değişebilmektedir.
Kabul yazısı (Letter of Acceptance)
Öğrenim Sözleşmesi (Learning Agreement)
Maddi destek yazısı (İngilizce Erasmus Burs
belgesi) bazı ülkeler tarafından istenebilmektedir.
Yeterli maddi katkı sağlanacağını gösteren bir
belge
Geçerli pasaport
ve konsolosluk tarafından istenen belgeler



Sigorta işlemleri:
Gerektiğinde uluslararası geçerliliği olan bir
Sağlık Sigortası yaptırmak tavsiye edilir.
(Vize için yaptırılan Seyahat Sigortasından
farklıdır).







Pasaport ve fotokopisi
Uluslar Arası Öğrenci İndirim Kartı ve fotokopisi
www.isic.org
Teyit Belgesi (Confirmation Letter) ve fotokopisi
(Öğrencinin Erasmus öğrencisi olarak seçildiğini, aylık hibe
miktarını, misafir olacağı üniversite ve eğitim tarihlerini
gösteren İngilizce hazırlanan imzalı ve mühürlü belge).
Kabul Belgesi (Acceptance Letter) ve fotokopisi.
Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve fotokopisi.
Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter)
öğrencinin erasmus öğrencisi olarak sahip olduğu hak ve
sorumlulukları gösteren bir karttır.
Vesikalık Fotoğraf (en az 8 adet)



Kolayca okunabilir ve fakslanabilir olması için
lütfen tüm belgeleri el yazısıyla değil
bilgisayar ortamında hazırlayınız.
Belirtilenler dışında gideceğiniz kurum başka
evraklar talep edebilir (Transkript, dil
yeterliliği belgesi) bunları hazırlamak da sizin
sorumluluğunuzdadır.
İmzasız ve tarih yazılmamış belgelerin
geçerliliği yoktur.

Öğrencinin gitmeden önce alması gereken
evraklar için İstanbul Üniversitesi
Uluslararası Akademik İlişkiler
Kurulu'na gitmesi ve evrakları zamanında
doldurması gerekmektedir.


Ders Seçiminde Değişiklik Olma Durumu
Öğrenim Sözleşmesi B Formu (Learning
Agreement) ve Yeniden Düzenlenmiş Akademik
Tanınma Belgesi: Öğrenci yurtdışına gitmeden
önce hazırlanan ve onaylanan öğrenim
sözleşmesinde belirlediği derslerde değişiklik
yaparsa, Öğrenim Sözleşmesi’nin (Learning
Agreement) ve Akademik Tanınma Formu’nun
gittiği kurumda yeniden düzenlenerek
onaylanması ve bu belgenin değişiklik tarihinden
itibaren en geç 1 ay içinde Bölüm Erasmus
Koordinatörüne ulaştırılması gerekmektedir.

Yurt dışındaki üniversiteye gidilmeden önce
seçilen derslerde, gidildikten sonra herhangi
bir sebepten dolayı (dersin açılmaması,
kredi/AKTS’nin değişmesi gibi) bir değişiklik
söz konusu olursa, Öğrenim Sözleşmesi’nin
(Learning Agreement) “B” kısmına iptal edilen
ve bunun yerine alınan dersler işlenir.

Varış/Ayrılış Belgesi (Duration Sheet)
Öğrencinin yurtdışına gittiğinde Varış/Ayrılış
Belgesini alması gerekmektedir.
Öğrencinin, gittiği kurumda Erasmus
kapsamında öğrenim gördüğünü gösteren
Katılım Sertifikasıyla birlikte bu belgeyi de
beraberinde getirmesi gerekmektedir.


Akademik Takvimin Onaylatılması
Öğrencinin, gittiği üniversitenin Akademik
Takvimini onaylatması
gerekmektedir.(Üniversitenin web
sayfasından ya da üniversite tarafından
alınan onaylı resmi belge).


Uçak Biletinin Fotokopisi
Uçak biletinin fotokopisinin getirilmesi
gerekmektedir.

Erasmus koordinatörünüzü gelmenize yakın
bir tarihte dönüş tarihiniz konusunda
haberdar etmeli ve kendisine bilgi
vermelisiniz.

Koordinatörünüz herhangi bir duruma karşı
sizin hangi tarihlerde nerede olacağınız, ne
zaman geleceğiniz gibi konularda bilgi
sahibi olmalıdır.
Öğrencinin dönüşte Uluslararası Akademik
İlişkiler Kurulu Erasmus Koordinasyon
Komitesi'ne bir dizi belge sunması
gerekmektedir. Öğrenci hibe alsın veya
almasın, “Erasmus öğrencisi” olması
dolayısıyla ilgili tüm evrakları hazırlamak ve
teslim etmek zorundadır.

Öğrenim Sözleşmesi/Anlaşması (Learning Agreement)
 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyet Raporu Formu
 Not Çizelgesi (Aslı / Aslı gibidir onaylı kopyası)
ÖNEMLİ: Gelen not Çizelgesi ’nin (Transcript of Records)
hem dersleri ve AKTS (ECTS) kredilerini, hem de ECTS
notlarını göstermesi gerekmektedir.


Transkript ile Akademik Tanınma Belgesi tutarlı
olmalıdır.
Rektörlük Erasmus Bürosuna Teslim Edilmesi
Gereken Belgeler

“Katılım Belgesi” (Certificate of Attendance)
Pasaportta giriş-çıkış mühürlerinin
bulunduğu sayfaların fotokopisi
 Varış/Ayrılış Belgesi (Duration Sheet)
 Uçak Dönüş biletinin fotokopisi
 En az 1 sayfalık kişisel rapor


Erasmus Koordinatörleri  gidip dönen
Erasmus öğrencisinin fakültede ders
denkliğinin yapılması (Dilekçe+Öğrenim
gördüğü üniversiteden aldığı not döküm
belgesi ile birlikte)

Hibe ödemesi bir dönem ile sınırlandırılmaktadır.
Gitmeden önce hibelerin %80’lik (kabul mektubu
veya bilgi formundaki tarih aralığına göre),
dönüşte ise eğitim süresine (katılım sertifikası,
çelişkili durumlarda uçak bileti, akademik takvim
vs.) bakılarak hibenin geriye kalan kısmı olan
%20’lik pay ödenecektir. Öğrenim süresinin
planlanandan kısa sürdüğü durumlarda hibe
iadesi söz konusu olabilir. Ancak öğrencinin
mücbir sebeplerle erken dönmesi durumunda,
yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı
öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen
hibenin iadesi istenir.







Erasmus hibesinin %80’ini alabilmek için
teslim edilecek belgeler
Kabul Belgesi
Öğrenim Anlaşması
Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi
Öğrenci Bilgi Formu
Akademik Tanınma Belgesi
Gidiş Biletinin Fotokopisi








Erasmus Hibesinin Kalan %20’sini Alabilmek
İçin Teslim Edilecek Belgeler
Varış/Ayrılış Belgesi (Duration Sheet)
Katılım Belgesi
Öğrenim Anlaşması
Gidilen üniversiteden onaylı akademik takvim
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Rapor Formu
Pasaportun (giriş-çıkış) fotokopisi
Dönüş biletinin fotokopisi
Dönüş tarihinden sonra en geç 1 (Bir) ay
içinde belgelerin tamamının teslim edilmesi
gerekmektedir. Aksi halde ödenen hibe
miktarının iadesi istenecektir.

El yazısı ile doldurulan belgeler kabul
edilmeyeceğinden, evrakların
tümünün bilgisayar ortamında
doldurulması gerekmektedir.
Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders
programının en az üçte ikisinden başarılı
olmak hibenin geri kalan kısmının ödenmesi
açısından önemlidir. Yurtdışında bulunulan
süre içinde derslerine devam etmedikleri ve
öğrenci olarak sorumluluklarını yerine
getirmedikleri, aldıkları derslerden de
başarısız olmaları halinde, hibenin % 20’si
ödenmez.

Mutlaka ziyaret edilmesi gereken sayfalar
 İstanbul Üniversitesi
www.istanbul.edu.tr

Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu
www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim/index.php

Türkiye Ulusal Ajans
www.ua.gov.tr



Sending Institution:
Istanbul University

Erasmus ID Code:
TR ISTANBU03

ISCED Code:



Institutional Coordinator:
Assoc. Prof. Dr. Sevinç HATİPOĞLU
İLGİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ
***

similar documents