Literatura

Report
Zarządzanie Projektami
Literatura
Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk
e-mail: [email protected]
www.chwastyk.pwsz.nysa.pl
Literatura
1. Wirkus M., Roszkowski H., Dostatni E., Gierulski W.: Zarządzanie
projektem. PWE , Warszawa 2014
2. Trocki M.: Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2003.
3. Żuber R.: Zarządzanie przedsięwzięciami. Politechnika Warszawska,
Warszawa 1999.
4. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2006.
5. Krawiec F.: Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi.
Difin, Warszawa 2001.
6. Kerzner H.: Zarządzanie projektami Studium przypadków. Helion,
Gliwice 2005.
7. Wachowiak P.: Kierowanie zespołem projektowym. Difin, Warszawa
2004.
8. Burton C., Norma M.: Zarządzanie Projektem. Wrocław 1999.
9. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWN,
Warszawa 2002.
10. Mingus N.: Zarządzanie projektami. Gliwice 2002.
11. Karczmarek ryzykiem.: Zarządzanie ryzykiem dla praktyków. ODiDK
Gdańsk 2002.

similar documents