prezentacja

Report
INFORMATYKA ĆWICZENIA
Agnieszka Ryba
Nr albumu: 181550
Grupa: KrDzTo1014B
UWAGA! WSZYSTKIE ĆWICZENIA ZAWIERAJĄ HIPERŁĄCZA
PRZY KLIKNIĘCIU NA ICH NAZWĘ
Polegało na sporządzeniu krótkiego życiorysu, w
którym zawarto najistotniejsze informacje na
swój temat.
Ćwiczenie było związane z
naszym kierunkiem studiów.
Polegało na sporządzeniu kilku
reakcji chemicznych
oraz rysunku .
Ćwiczenie polegało na sporządzeniu listy
członków naszej grupy oraz listy obecności. Do
swojego nazwiska podlinkowano odpowiednie
ćwiczenia.
Polegało ono na utworzeniu listy płac dla
członków naszej grupy. Kwota brutto została
podana zarówno w koronach szwedzkich jak i
złotych polskich. W ćwiczeniu użyto typowych
dla programu komend typu: średnia,
maksymalna, minimalna, odchylenie
standardowe oraz sporządzono wykres dla
przedstawionych danych.
NA ĆWICZENIACH UŻYWANO PROGRAMÓW TAKICH JAK:
- MICROSOFT WORD
- MICROSOFT EXCELL
- MICROSOFT POWER POINT
- TOTAL COMMANDER
- ADOBE READER

similar documents