Böbrek Verici (Donör) Tarafından Sıkça Sorulan Sorular

Report
VERİCİ(DONÖR) TARAFINDAN SIKÇA
SORULAN SORULAR
• Kimler Böbrek Vericisi Olabilir?
Yaşı 18 üzerinde olan, böbrek vermesinde yasal ve tıbbi engel bulunmayan
sağlıklı bireyler böbrek verebilirler. Ticari Amaçlı Böbrek Nakli Yapılamaz.
• Böbreğini veren kişinin böbrek hastası olma riski var mı?
Düşünülenin aksine böbrek bağışlayan kişilerde böbrek yetmezliği
gelişmesi riski artmaz. Bu durum 50 yıldır böbreğini bağışlamış olan yüz
binlerce vericinin takibi sonucunda kesin olarak ortaya konmuştur. Canlı
organ naklinde en önemli ana prensip; hiçbir sağlık problemi olmayan ve
gönüllü olarak bir yakınına hayat kazandırmak için önemli bir fedakarlık
yapan böbrek vericisinin zarar görmemesi üzerine kurulmuştur.
Laparoskopik Donör Nefrektomi Nedir?
Canlı vericiden, özel aletlerle böbreğin
geniş cerrahi kesi yapılmaksızın çıkarılması
işlemidir. Verici daha erken taburcu olmakta
ve ameliyat sonrası ağrı daha az
gelişmektedir. Sonuçları normal açık
ameliyatla eşdeğerdir. Merkezimizde bu
uygulama başarı ile yapılmaktadır.
• Yakınına böbrek bağışında bulunan kişi gebe kalabilir mi?
Gebe kalmak mümkün tıbbi olarak sakınca yoktur.
• Hastama Böbreğimi Verdikten Ne Kadar Sonra Normal Hayatıma Geri
Dönebilirim?
Hastanemizde LAPAROSKOPİK ameliyat yöntemiyle böbrek çıkartılması
yapıldığı için vericiler genellikle 2-3 gün içersinde eve dönebilir ve birkaç
hafta içersinde normal aktivitelerini kazanırlar.
• Tek Böbrekle Hayatımı İdame Ettirebilir Miyim ?
Organ nakli merkezinde uygun olarak değerlendirilen kişiler böbrek
bağışladıktan sonra hayatlarında bir değişiklik olmadan yaşamlarını
sürdürebilirler.
• Verici hazırlık ne kadar sürer?
Böbrek nakline hazırlık için detaylı değerlendirme 3-5 gün sürmektedir.
• Canlı verici nakilden kaç gün sonar taburcu olur?
2 gün sonra taburculuk işlemi yapılır.
• Canlı verici taburculuktan kaç gün sonra işe başlar?
Birey aktif yaşamına bir hafta sonra döner.
• Hepatit B ve Hepatit C hastaları verici olabilir mi?
Ayrıntılı incelemeler yapıldıktan sonra uygun olduğu takdirde verici
olabilirler.
Kimler böbrek vericisi olmaya uygundur?
• CANLI VERİCİLER
I. Derece akraba: Anne, baba, çocuk
II. Derece: Kardeş,dede,nine,torun
III. Derece: Teyze-hala-amca-dayı -yeğen(kardeş çocuğu)
IV. Derece: III.Derece akrabaların çocukları
Eşler ve eşin aynı derece akrabaları.
• ÇAPRAZ NAKİL
Doku ya da kan grubu uyumsuzluğu olan vericilerin bir havuzda toplanarak
Uygun alıcılarla eşleştirilmesidir. Merkezimizde çapraz nakil uygulaması
yapılmaktadır.
• ETİK KURUL
Sayılan akrabalar içinde yer almayıp herhangi bir maddi çıkar
gözetmeksizin böbreğini bağışlamak isteyen ve Sağlık Bakanlığı'nca
belirlenmiş etik kurullardan tıbbi ve etik açıdan ciddi bir şekilde
değerlendirilip onay alabilmiş akraba olmayan kişiler.
ALICI TARAFINDAN SIKÇA SORULAN
SORULAR
• Böbrek nakli neden diyalizden daha iyidir?
Böbrek nakli daha uzun ve kaliteli bir yaşam sağlar.
• Böbrek Naklinde Yaş Sınırı Var Mıdır ?
Hayır yaş sınırı yoktur.
• Kadavradan Böbrek Nakli Nedir?
Beyin ölümü gerçekleşen ve yakınları tarafından organ bağışında
bulunulan kişinin organları organ bekleme listesine alınan hastalardan en
uygun olanına nakledilmesi işlemidir.
• Böbrek Nakli Bekleme Listesine Nasıl Kayıt Yapılabilir?
Organ nakli koordinatörlüğüne 0312 508 22 06 telefon numarasından
ulaşarak gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Türkiye Organ ve Doku Bilgi
Sistemine (TODS) kaydınız yapılır. Tek bir nakil merkezinin kadavra bekleme
listesine kayıt olabilirsiniz. Dilekçe ile nakil merkezi değişim talebinde
bulunabilirsiniz.
•
• Böbrek Naklinde Doku Uyumu Önemli midir?
Kliniğimizde uygulanan immunsupresyon ilaç tedavisi ile
doku uyumu olmasa bile başarılı nakiller yapılmaktadır.
• Canlıdan ve kadavradan böbrek nakli başarı oranı nedir?
Canlı nakillerde beş yıl için %85, on yıl için %80 dir.
Hastaların %50 ‘sinin yaşam süresi 17 yıla kadar
ulaşabilmektedir.
• Diyabet Hastaları Nakil Olabilir Mi ?
Evet, olabilirler.
• Nakil Sonrası Çocuk Sahibi Olabilir Miyim?
Evet, nakil sonrası çocuk sahibi olunabilir.
• HCV(+) veya HBV(+) Hastasıyım Nakil Olabilir Miyim?
Evet alıcı olabilirler.
• Şehir Dışında Yaşıyorum Vericimle Gelsem Hazırlıklarım Ne Kadar Sürer?
Hazırlık aşaması 3-5 gündür.
• Nakil sonrası ne kadar sürede taburcu olabilirim?
Bir hafta içerisinde taburcu olabilirsiniz.
•
Böbrek naklinin cinsel fonksiyonlara bir etkisi var mıdır?
Böbrek nakli cinsel fonksiyonları olumsuz yönde etkileyecek bir operasyon
değildir.
• Nakil işleminde ücret ödeniyor mu?
Alıcı ve vericilerin tetkik ve ameliyatlarında hiçbir ücret alınmamaktadır.
Hazırlık ve takip aşamasında organ nakli koordinatörleri ilgilenmektedir.

similar documents