PATENT B*LG* VE DOKÜMANTASYON MERKEZLER*N

Report
EGE ÜNİVERSİTESİ
«TPE BİLGİ VE DOKÜMANTASYON BİRİMİ»
PATENT BİLGİ VE DOKÜMANTASYON
MERKEZLERİNİN (PATLIB) YENİDEN YAPILANDIRILMASI
PİLOT PROJESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
«TPE BİLGİ VE DOKÜMANTASYON BİRİMİ»
Ege Üniversitesi ile Türk Patent Enstitüsü (TPE )
arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde,
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi ( EBİLTEM ) bünyesinde
07. 06. 1999 tarihinde kurulan
“ Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi” TPE’nin
Türkiye’ de ikinci, İzmir’ de ise ilk resmi oluşumudur.
EBİLTEM, 2002 yılından itibaren,
 EPO (Avrupa Patent Ofisi)
 WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı),
 Avrupa Birliği Komisyonu,
 TPE (Türk Patent Enstitüsü),
 TÜBİTAK,
tarafından düzenlenen eğitimlere katılım ile çalışanlarının teknoloji
lisanslama konusunda uzmanlaşmalarına katkıda bulunmuş,
Avrupa Patent Ofisi üyesi devletlerin ulusal patent ofisleri ve bölgesel
patent bilgi merkezlerinin birleşimiyle ortaya çıkan PATLIB Patent
Kütüphanesi (PATent LIBrary) ağına da dâhil olmuştur.
«TPE BİLGİ VE DOKÜMANTASYON BİRİMİ»
VERİLEN HİZMETLER
•
Sınai Mülkiyet Hakları konusunda doküman sağlanması,
•
Bilgi desteği,
•
Online araştırma,
•
Başvuru formlarının doldurulması konusunda destek
•
Sınaî mülkiyet başvuru dokümanlarında araştırmalar (tekniğin son
durumu, yenilik, ihlal),
•
SMH konusunda farkındalık etkinliklerinin düzenlenmesi.
PATENT BİLGİ VE DOKÜMANTASYON MERKEZLERİNİN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI PİLOT PROJESİ
Proje Konusu Nedir?
Patent ile ilgili inovasyon destek hizmetleri vermek,
patent araştırmaları yapmak ve fikri mülkiyet hakları
konusunda bilgilendirme yapmak, ayrıca buluşların
ticarileştirilmesi (lisanslama) gibi konularda bölge
firmalarına, araştırmacılara ve yatırımcılara destek
olmaktır.
Proje Ne Kadar Sürecek?
2010 Kasım – 2013 Kasım
PROJE DÖNEMLERİ VE EBİLTEM HİZMETLERİ
Başlangıç
Uygulama
Sağlamlaştırma
(6 Ay)
(12 Ay)
(1,5 Yıl)
Ekipmanların
Sağlanması
Kapsamlı Patent
Araştırmaları
Working Plan
Tamamlanması
Hizmetlerin Tanıtımı
1. Modül PATLIB
Eğitimi
Verilecek Hizmetlerin
ve Hedef Kitlenin
Belirlenmesi
Hizmetlerin
Devam Etmesi
Bilgi Günü, Workshop
2. Modül PATLIB
Eğitimi
Diğer İnovasyon
Merkezleri ile
Kontak
Projenin
Sürdürülebilirliğinin
Sağlanması
Pilot Proje ile
EBİLTEM
Hangi Hizmetleri Veriyor?
Kapsamlı Patent Araştırmaları
Novelty searches / Yenilik Araştırmaları
Buluşun yeniliği, patent veri tabanlarında konu ile ilgili verilmiş patentler arasında
araştırılır ve karşılaştırılır. Patent/faydalı model başvurusuna karar verilir.
Searches for solutions for a technical problem / Teknik Problem Çözümü
Teknik bir problemin çözümü için patent veri tabanlarında ilgili patentlerin araştırması
yapılır. Teknik çizimler ile desteklenir.
Infringement/freedom-to operate searches / Faaliyet Serbestliği Araştırması
Belirli bir ürünün ya da yöntemin Türkiye sınırlarında ya da belirli ülkelerde serbestçe
üretilebilirliğine ilişkin, mevcut verilere dayalı araştırma yapılır.
Competitor searches / Rakip Araştırmaları
Rakip firmaların hangi patentleri aldığı, hangi sektörlere yöneldiği, geliştirdiği
teknolojilerin takibi yapılır.
İstatistiksel Patent Analizleri
• Analyses of technical trends / Teknolojik Trend Analizi
Firmaların aldığı patentlerin sınıflarına göre teknolojik trendlerin neler olabileceğinin
araştırılması. İstatistiksel analizin yapılması.
• Analyses of competitors' activities / Rakip Faaliyet Analizi
Rakip firmaların gelecekte hangi faaliyet alanlarında güçleneceklerinin, alınan patentlerin
sınıflarına göre araştırılması.
Patent İzleme Hizmetleri
• Technology watch / Teknoloji İzleme
Rakiplerin teknolojik alandaki yönelimlerinin izlenmesi
Firmaların ilgili olduğu teknik alana giren tüm patent başvurularının izlenmesi
Ar-Ge yatırımlarının verimli olarak yönlendirilmesi,
Teknolojideki ulusal ve uluslararası eğilimlerin düzenli olarak izlenmesi
Pazarda olmayan ancak patent başvurusu yapan gizli rakiplerin belirlenmesi?
• Competitor's watch / Rakip İzleme
Rakip firmanın patent portföyünde bulunan patentlerinin takibi, patent tarifnamesinin içeriğinin
kapsam analizi
Neler Yaptık?
16 Yenilik Araştırması (Novelty Search)
8 İstatistiksel Patent Analizi
2 Patent Stratejisi Danışmanlığı
3 Rakip Patent Analizi
4 Faaliyet Serbestliği Araştırması
«İlk Durak: Patent Araştırması» Etkinliği, 18 Mart 2011
Kullanılan Database ve Programlar
Pilot Proje ile
EBİLTEM
Kimlere Hizmet Verdi?
Firmalar
Üniversiteler
ve…
PATLIB2012, Manchester/İngiltere
Program Komitesine seçildik
Teşekkürler…
http://twitter.com/ebiltem

similar documents