Kruzenje ugljika

Report
Ugljik
•Dijamant
•Grafit
•Fuleren
U kristalu dijamanta svaki je atom ugljika vezan s četiri susjedna
atoma ugljika.
U grafitu su atomi ugljika čvrsto povezani u šesterošlane prstenove
koji čine slojeve. Veze između slojeva vrlo su slabe.
Struktura fulerena nalikuju na nogometnu loptu. Atomi ugljika
tvore međusobno povezane peterokute i šesterokute.
Kruženje ugljika
u prirodi
u prirodi
Kruženje ugljika je...
Niz biokemijskih procesa u kojima se sav ugljik na Zemlji
neprestano mijenja i pretvara u različite oblike postojanja
nazivamo kruženjem ugljika u prirodi, najvažniji procesi koji
omogućuju kruženje ugljika u prirodi su fotosinteza i stanično
disanje.
Ugljik u organizmima i okolišu
Između organizama i okoliša (voda, zrak, sediment...)
neprestano cirkulira ugljik sadržan u organskoj tvari i
anorganskim spojevima (najčešće kao CO2). Organizmi
umiru, bivaju pojedeni, mikrobi ih razgrađuju,
metaboličkim aktivnostima nastaju nekad ugljikov
dioksid, nekad metan, te plinove iskorištavaju drugi
organizmi (npr. zelene biljke vežu CO2), ugljik se veže u
minerale (kalcijev i magnezijev karbonat) ili oslobađa
njihovim otapanjem.
Fotosinteza
Ugljični dioksid je plin koji
je prirodni sastojak
atmosfere. Kad biljke rastu,
one apsorbiraju ugljični
dioksid, koji u kombinaciji s
vodom tvori jednostavne
šećere. Iz njih se dalje
stvaraju složenije tvari koje
tvore tkivo biljke. Energija
potrebna za odvijanje tog
procesa (fotosinteze) dolazi
od sunca.
FOTOSINTEZA
FOTOSINTEZA
6CO2 + 6H2O —> C6H12O6 + 6O2
STANIČNO DISANJE
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
Fosilna goriva
Fosilna goriva su goriva koja nastaju od prirodnih resursa poput
anaerobnog raspadanja zakopanih mrtvih organizama.Organizmi i
fosilna goriva koja od njih nastaju su otprilike stara milijune godina,
a ponekad i više od 650 milijuna godina. Ta goriva sadrže visoke
postotke ugljika i ugljikovodika.
Trenutno su osnovni izvor energije na Zemlji. Energija iz fosilnih goriva obično se
oslobađa izgaranjem, i prilikom tog izgaranja također se oslobađaju otrovni i štetni
plinovi koji utječu na okoliš kao: ugljični monoksid CO,ugljični dioksid CO2, sumporni
dioksid SO2, SO3, NO3
Ugljikov(IV)oksid
Ugljikov(IV) oksid (ugljikov dioksid, CO2) je
kemijski spoj sastavljen od dva atoma kisika
kovalentno vezan (vezani elektronima iz zadnje
ljuske) za jedan atom ugljika. Ugljikov dioksid je
plin, koji pod standardnim tlakom i temperaturom,
se nalazi u Zemljinoj atmosferi, u koncentraciji od
0,039 %.
Izradila:
Matak Manuela
8.b razred

similar documents