Operativni progtam 2007.

Report
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA
NA DIONICI
Križevci – Koprivnica - dg
(6,20)
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA
NA DIONICI
Dugo Selo - Novska
(12,35)
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZGRADNJA NOVE DVOKOLOSJEČNE
PRUGE “ZAGREB – RIJEKA”
Hrvatski Leskovac - Karlovac
(7,30)
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
NADOGRADNJA I OBNOVA NA
ŽELJEZNIČKOJ PRUZI
Dugo Selo - Novska
(10,00)
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZGRADNJA NOVE DVOKOLOSJEČNE
PRUGE “ZAGREB – RIJEKA”
Goljak – Skradnik
(11,50)
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZGRADNJA NOVE TERETNE OBILAZNICE
DVOKOLOSJEČNA ŽELJEZNIČKA PRUGA
Zaprešić-Horvati-Turopolje-Dugo Selo
(15,10)
OPERATIVNI PROGRAM 2007. - 2011.
(ZA RAZDOBLJE 2010-2011)
FINANCIJSKA POTPORA IZ FONDOVA EU-a U IZNOSU 65,75 MIL. € ZA
INVESTIRANJE U PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
(Investicije u mil. €)
Izvor: HŽ Infrastruktura d.o.o., ožujak 2010.
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
NADOGRADNJA I ELEKTRIFIKACIJA
ŽELJEZNIČKE PRUGE
Vinkovci - Vukovar
(3,30)
INVESTICIJSKA POMOĆ EU FONDOVA
OBNOVA I ELEKTIFIKACIJA
ŽELJEZNIČKE PRUGE
Zaprešić – Zabok
(68)
INVESTICIJSKA POMOĆ EU FONDOVA
IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE
PRUGE ZA PRIGRADSKI PROMET
Sv. Ivan Žabno - Gradec
(48)
INVESTICIJSKA POMOĆ EU FONDOVA
IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE
PRUGE ZA PRIGRADSKI PROMET
Podsused Tvornica – Samobor Perivoj
(65)
INVESTICIJSKA POMOĆ EU FONDOVA
IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I
NOVA DVOKOLOSJEČNA PRUGA
Hrvatski Leskovac - Karlovac
(356)
INVESTICIJSKA POMOĆ EU FONDOVA
IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I
OBNOVA ŽELJEZNIČKE PRUGE
Dugo Selo - Križevci
(190)
INVESTICIJSKA POMOĆ EU FONDOVA
NADOGRADNJA I OBNOVA NA
ŽELJEZNIČKOJ PRUIZI
Dugo Selo-Novoselec-Kutina-Novska
(90+82,5+82,5=255)
OPERATIVNI PROGRAM 2012. - 2013.
PRIJEDLOG ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ EU FONDOVA U IZNOSU
OD 982 MIL. € ZA NADOGRADNJU, OBNOVU I IZGRADNJU
ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
(Investicije u mil. €)
Izvor: HŽ Infrastruktura d.o.o., ožujak 2010.
NOVE INVESTICIJE U 2011. – 2012.
SANACIJA ŽELJEZNIČKE
PRUGE/DIONICE
Zagreb Borongaj – Dugo Selo (RL, LL)
34,3 km, (60)
NOVE INVESTICIJE U 2010.
REKONSTRUKCIJA SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA
Zagreb Glavni kolodvor
(17/99/73 IPA)
NOVE INVESTICIJE U 2011. – 2012.
SANACIJA ŽELJEZNIČKE
PRUGE/DIONICE
(Križevci) – (Koprivnica)
28,4 km (200)
NOVE INVESTICIJE U 2011. – 2012.
REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA
ŽELJEZNIČKIH PRUGA
Dugo Selo – Novoselec, 34,3 km
(-/62/41 IPA)
INVESTICIJE U TIJEKU
IZMJENA SUSTAVA ELEKTRIČNE
VUČE
Moravice – Rijeka – Šapjana
Škrljevo - Bakar
NOVE INVESTICIJE U 2010.
SANACIJA ŽELJEZNIČKE
PRUGE/DIONICE
Lokve – (Drivenik), 15,9 km
(40/130/-)
INVESTICIJE U TIJEKU
REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA
ŽELJEZNIČKIH PRUGA
Oštarije – knin – Split (dovršetak)
(60/210/-)
INVESTICIJE U TIJEKU
SANACIJA ŽELJEZNIČKOG
MOSTA
“Sava Jakuševac”
(20/25/-)
INVESTICIJE U TIJEKU
REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA
ŽELJEZNIČKIH PRUGA
Vinkovci – Tovarnik . dg, 33, 4 km
(251/254/83 ISPA)
NOVE INVESTICIJE U 2010.
REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA
ŽELJEZNIČKIH PRUGA
Okučani – Novska, 19,5 km
(7/242/189 IPA)
NOVE INVESTICIJE U 2010.
SIGURNOST I REKONSTRUKCIJA
Željezničko-cestovni prijelazi, 15 kom
(14/66/-)
NOVE INVESTICIJE U 2011. – 2012.
SIGURNOST I REKONSTRUKCIJA
Željezničko-cestovni prijelazi, 55 kom
(-/52/-)
Izvor: HŽ Infrastruktura d.o.o., ožujak 2010.

similar documents