Методологија израде Плана капиталних инвестиција

Report
Projekat sprovodi
konzorcijum koji vodi
MSP IPA 2007
Metodologija izrade Plana
kapitalnih investicija
Konferencija: Korak dalje za opštine –
Planiranje kapitalnih investicija i
Municipalne obveznice
Nada Begojević, opština Ruma
Program podrške opštinama IPA 2007
Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Projekat finansira Evropska unija
MSP IPA 2007
1
Završene aktivnosti u procesu
izrade PKI
6 Ocena finansijskog kapaciteta Opštine
5
4
3
2
1
Ocenjivanje i rangiranje projekata
Izbor kriterijuma za ocenu projekata
Izbor projektnog obrasca
Definisanje smernica za izradu PKI
Uspostavljanje organizacione strukture
Program podrške opštinama IPA 2007
Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Projekat finansira Evropska unija
MSP IPA 2007
Uspostavljanje
organizacione strukture
Predsednik Opštine:
 Donosi rešenja o
obrazovanju:
– Tima za kapitalno
investiciono planiranje (7
članova)
– Finansijskog tima za
kapitalno investiciono
planiranje (9 članova)
– Radne grupe za kapitalno
investiciono planiranje (8
članova)
• Opštinsko veće donosi
Odluku o pokretanju
procesa izrade PKI
opštine Ruma
 Imenuje koordinatora
Tima za PKI
Program podrške opštinama IPA 2007
Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Projekat finansira Evropska unija
MSP IPA 2007
Definisanje smernica za izradu PKI
•
•
•
•
PKI obuhvata perid 2013-2017. god.
Minimalna vrednost projekta 50.000 evra
Period realizacije: najmanje 2 godine
Definisanje kapitalne investicije – projekti izgradnje i
opremanja: infrastrukture (ekonomske, socijalne, životne sredine),
kulturnih i istorijskih spomenika, regionalni projekti, projekti koje
inicira Vlada RS
• Uslovi za kandidovanje projekata (javni interes)
• Predlagači projekata
• Izvori finansiranja projekata
Program podrške opštinama IPA 2007
Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Projekat finansira Evropska unija
MSP IPA 2007
Izbor projektnog obrasca
• Tim za PKI - izabrao obrazac
• Jednostavan za popunjavanje
• Sadrži sve informacije neophodne za pravilno
ocenjivanje i bodovanje projekata:
–
–
–
–
–
–
Cilj i opis projekta
Veza sa strateškim dokumentima
Dinamika aktivnosti (važna kod javnih nabavki)
Procenjena vrednost projekta
Izvori finansiranja projekta
Procenjeni efekti gotovog projekta (uticaj na budžet, radna mesta, razvoj
JPP)
• Dostavljen: svim direktnim i indirektnim budžetskim
korisnicima, javnim komunalnim preduzećima
Program podrške opštinama IPA 2007
Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Projekat finansira Evropska unija
MSP IPA 2007
Izbor kriterijuma za ocenu
projekata
Program podrške opštinama IPA 2007
Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Projekat finansira Evropska unija
MSP IPA 2007
Izbor kriterijuma za ocenu
projekata
Model višestrukih kriterijuma koji uključuje
ponderisanje i bodovanje:
• 5 kriterijuma
(sa podkriterijumima):
– Status projekta
– Finansijski uticaj
– Uticaj na ekonomski
razvoj
– Doprinos kvalitetu života
građana
– Uticaj na životnu sredinu
Program podrške opštinama IPA 2007
Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Projekat finansira Evropska unija
• 5 rizika:
–
–
–
–
Politički
Tehničko-tehnološki
Finansijski
Složenost procesa javnih
nabavki
– Složenost prikupljanja
dokumentacione osnove
projekta
MSP IPA 2007
Ocenjivanje projekata
• Selektovan 71 projekat
• Oblasti investiranja:
– Upravljanje otpadom
– Vodosnabdevanje i kanalizacija
– Saobraćajna infrastruktura i građevinski radovi
– Industrijske zone opštine Ruma
– Ostala infrastruktura
• Ocenjivanje i rangiranje projekata – Tim PKI
Program podrške opštinama IPA 2007
Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Projekat finansira Evropska unija
MSP IPA 2007
Ocenjivanje projekata
• Rangiranje nisu vršili
svi članovi tima
• Ograničen broj
kriterijuma i selekcija
podkriterijuma
• Velika diversifikacija
mesta odlučivanja o
projektima
Program podrške opštinama IPA 2007
Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Projekat finansira Evropska unija
• Ograničen broj
informacija o
projektima
MSP IPA 2007
Ocena finansijskog kapaciteta
Opštine
Korišćen softver
CAT 3.0:
•
Analiza finansijskih
rezultata i trendova u
poslednje 3 budžetske
godine
• Projektovanje prihoda i rashoda budžeta za narednih 5
godina, na osnovu makroekonomskih parametara i
fiskalne politike Opštine
Program podrške opštinama IPA 2007
Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Projekat finansira Evropska unija
MSP IPA 2007
Ocena finansijskog kapaciteta
Opštine
• Utvrđivanje finansijskog rezultata
(tekući suficit i neto tekući suficit)
• Procena finansijskih alternativa
(izvora finasiranja) i najvišeg
nivoa zaduživanja u narednih 5
godina
• Prilagođavanje izabranih
prioritetnih investicionih
projekata raspoloživim
finansijskim sredstvima
Program podrške opštinama IPA 2007
Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Projekat finansira Evropska unija
MSP IPA 2007
Aktivnosti u pripremi
3
2
1
Program podrške opštinama IPA 2007
Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Projekat finansira Evropska unija
Podnošenje nacrta
Opštinskom veću na
razmatranje
Izbor modela za uključivanje
građana u proces planiranja
kapitalnih investicija
Izrada nacrta PKI
MSP IPA 2007
Hvala na pažnji!
www.ruma.rs
Program podrške opštinama IPA 2007
Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Projekat finansira Evropska unija
MSP IPA 2007
13

similar documents