gzwynnyth cire cajurao

Report
PROFILE NG KAIBIGAN
 Si
Gzwynnyth Cire Cajurao ang aking pinsan.
Siya ay14 taong gulang, mag-aaral sa paaralan
ng ENHS, ika-8 baitang. Siya ay maganda,
mabait at matalino. Magaling din siya sa poetry.
UNA KO SIYANG NAKILALA NOONG IKALAWANG BAITING NAMIN. NOONG UNA,
HINDI KO PA ALAM NA PINSAN KO PALA SIYA. PERO NANG TUMAGAL AY
NALAMAN KO NA PINSAN KO SIYA. NAGGING MAS MALAPIT KAMI SA ISA’T ISA
NOONG IKA-7 BAITANG NAMIN. PALAGI NA KAMING NAGKIKITA, MINSAN,
SUMASAMA ANG ISA KUNG SAAN PUPUNTA ANG ISA. SIYA PALANG ANG UNA KO
NA TUNAY NA KAIBIGAN.
NATUTUNAN KO MULA SA KANYA AY ANG PAGIGING
MABAIT SA KAPWA, PALAKAIBIGAN, MATULUNGIN AT
PAGIGING MABAIT.
Natutunan ko sa kanya na ang pagkakaibigan ay ang
pagtutulungan ng isa’t isa, walang iwanan kahit na ang isa ay
may problema, tanggap mo rin ang kaibigan mo kung ano pa
siya, at ang higit sa lahat, ang pagmamahalan niyong dalawa.
Tinutulungan niya ako kapag meron akong pangangailangan.
Sinasamahan niya ako kahit saan basta’t may kailangan ako, hindi
niya ako pinapabayaan kung ako’y nag-iisa.
MGA TANONG:

Ano ang iyong natuklasan mula sa gawain?
-Natuklasan ko na mahalaga ang pagkakaibigan at meron ding pagkakatulad at
pagkakaiba ng mga katangian sa magkakaibigan.

Ano ang epekto ng pagkakaiba ng mga katangian ninyong magkakaibigan?
-Minsan merong hindi pagkakaunawaan kung may pagkakaiba ng mga katangian
ng magkakaibigan tulad ng gusto ng isa ang hindi gusto ng isa at mahahantong ito sa
pag-aaway.

Ano ang epekto ng pagkakatulad ng mga katangian ninyong magkakaibigan?
-May pagkakaunawaan ang bawat isa kung may magkatulad sa mga katangian ng
magkakaibigan.

Bakit mahalagang masuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga katangian ng
magkakaibigan? Ipaliwanag.
-Upang malaman ng isa’t isa ang mga gusto at hindi gusto ng magkakaibigan
upang magkaroon ng pagkakaunawaan.

similar documents