**** ** PowerPoint

Report
‫ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך‬
‫‪ISRAEL SECURITIES AUTHORITY‬‬
‫הרגולציה‬
‫לאן?‬
‫פרופ' שמואל האוזר‪ ,‬כנס אונו‪26/11/2013 ,‬‬
‫יומולדת שמח יורם!!!‬
‫האם מטוטלת הרגולציה הלכה רחוק מדי בעקבות‬
‫המשבר ב‪?2008 -‬‬
‫)‪La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, and Vishny (1997‬‬
‫‪ ...‬במדינות שדואגות להגן על המשקיעים יש שוקי‬
‫מניות טובים יותר‪ ,‬יותר חברות ציבוריות‪ ,‬יותר‬
‫הנפקות של חברות חדשות ושוקי חוב גדולים יותר‬
‫מאשר במדינות שאינן דואגות להגן על המשקיעים‪...‬‬
‫האתגר הרגולטורי ‪ -‬מציאת שיווי המשקל‬
‫דמיינו לעצמכם‪ :‬עולם נטול רגולציה‬
‫אבל אז משהו משתבש‪:‬‬
‫מחובתה של המדינה ‪:‬‬
‫להציב תמרורים‬
‫ושלטי הכוונה‬
‫לפתח תשתיות‬
‫שמצדיקות עוד הכוונה‪...‬‬
‫להכווין את התנועה‬
‫ולאכוף ‪...‬‬
‫ולפעמים למרות הכוונות טובות‬
‫התוצאה יכולה להיות בעייתית‬
‫או בלתי אפשרית‪...‬‬
“The Government solution to a problem
is usually as bad as the problem”
Milton Friedman,
1912-2006
‫נחזור לרגע ל"‪ "basics‬של שוק ההון‪...‬‬
‫אדם סמית (‪)1790-1723‬‬
‫"אם כי האדם נחשב לאנוכי מטבעו‪,‬‬
‫קיימת עדות על היותו מעוניין‬
‫ברווחתו ובאושרו של זולתו‪".‬‬
)1934( ‫ברל ומינס‬
“Separation of ownership and
control in the modern
corporation, destroys the very
foundation on which the
economic order has rested...”
)1976( ‫מייקל ג'נסן וויליאם מקלינג‬
“… develop a theory of ownership
structure… including social
responsibility of business…”
“Agency costs are as real as any other costs.
The level of agency costs depends, among
other things, on statutory and common law
and human ingenuity in devising contracts”
‫יש כאלה שחושבים אחרת‪:‬‬
‫"השבוע עבר 'חוק החזיר' בשמו‬
‫העממי‪ ...‬ביקשנו לקבוע שהשכר‬
‫הגבוה ביותר במקום עבודה לא‬
‫יהיה יותר מפי חמישים מהשכר‬
‫הנמוך באותו מקום‪"....‬‬
‫‪Gordon Gekko (Wall Street):‬‬
‫‪What's worth doing is worth‬‬
‫‪doing for money‬‬
‫מקס וובר‪ :‬לפי האתוס הקפיטליסטי‪ ,‬הרכוש הוא‬
‫תכליתם של החיים‪ .‬השגת הכסף מבטאת את חריצותו‬
‫ויצרניותו של האדם כל עוד הוא נעשה כדין‪.‬‬
‫האם מטוטלת הרגולציה הלכה רחוק מדי בעקבות‬
‫המשבר ב‪?2008 -‬‬
‫רגולציה חכמה‪ ,‬מידתית‪ ,‬בדגש‬
‫על מהות ולא דווקנות‪ ,‬מוכוונת‬
‫צמיחה בתעשייה ובכלכלה‬
‫הישראלית ‪ ,‬בצד אכיפה חזקה‬
‫האתגר‬
‫עידוד יצירת הון‬
‫לטובת כלל‬
‫המשק‬
‫תחזוקה של שוק‬
‫הון הוגן ויעיל‬
‫שמירה על ציבור‬
‫המשקיעים‬
‫האסטרטגיה‬
‫הקלות‬
‫מפת‬
‫הדרכים‬
‫פיתוח‬
‫שוק‬
‫אסדרה‬
‫• זירות מסחר‬
‫• חברות דירוג‬
‫• חוק ההקלות‬
‫אסדרה‬
‫הקלות‬
‫• מערכת הצבעות‬
‫• נזילות בבורסה פיתוח‬
‫שוק‬
‫• ועדת מו"פ‬
‫נדרש שיתוף פעולה‬
‫חוק ההקלות‬
‫וויתור על ‪ISOX‬‬
‫לחברות קטנות‬
‫הפחתת סכומי‬
‫עיצום כספי‬
‫הקלות בפעילות‬
‫הדירקטוריון בחברות‬
‫ניהול קרנות‬
‫הקלות בחובות הדיווח‬
‫של בעלי רישיון‬
‫הקלות למנהלי‬
‫תיקים קטנים‬
‫קפ"מ‬
‫הארכת תשקיף מדף‬
‫משנתיים לשלוש‬
‫ועדת מו"פ‬
‫•‬
‫תמריצי מס‪ ,‬ערבויות ממשלתיות‬
‫•‬
‫יצירת מדד "טק עילית"‪ ,‬דיווח באנגלית‪ ,‬הקלות בממשל תאגידי‬
‫•‬
‫עידוד אנליזה‪ ,‬עריכת דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות אמריקאיים‬
‫•‬
‫רישום למסחר של קרנות הון סיכון במודל של קרנות נאמנות‬
‫אסטרטגיה לטווח ארוך שכוללת‪:‬‬
‫‪ ‬הכרה בערך המוסף של השארת הפעילות הכלכלית בארץ‬
‫‪ ‬הכרה בתרומה לתעסוקה ולצמיחה‬
‫סרטון‬

similar documents