Folkmord

Report
Folkmord i vår tid
Centrala ord och begrepp
• Tribunal- domstol som skapats för ett speciellt
ändamål.
• Konvention- överenskommelse
• Genocide- folkmord
Vad är Folkmord?
• FN:s definition av folkmord:
”…en avsikt att helt eller delvis förinta en
nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller
religiös grupp…”
Men också att skada, hindra eller avlägsna från
gruppen.
Politisk grupp står inte med därför klassas inte
alla massmord som folkmord. Är det rätt?
• Folkmord
• Brott mot mänskligheten
• Krigsförbrytelser
Domstolar
• Krigsförbrytartribunalen. Sitt första mål 1998
då Jean-Paul Akayesu förklarades skyldig till
folkmord.
• ICC- International Criminal Court, Domstolen
som utreder och dömer men som också ska
förebygga folkmord. (Haag)
Armeninen 1915
Folkmord?
Vid oroligheterna när nya nationer skulle
bildas efter det osmanska riket avrättades
eller försvann ett stort antal armenier.
Turkiet: 400 000
Armenierna: en och en halv till 2 miljoner
Forskarna: mellan 800 000 och en miljon
Armeninen blev fritt efter Sovjetunionens fall
och vill nu att händelsen ska klassas som
folkmord.
Tabubelagt ämne i Turkiet…
Förintelsen
• Räknas som folkmord då bl a judar och romer
är etniska grupper.
• Det var efter Förintelsen man för första
gången bestämde att ha en rättegång
(militärtribunal) mot förbrytarna.
• Man kallar rättegångarna för
Nürnbergtribunalen eller
Nürnbergrättegångarna
Förintelsen = folkmord
• 10 män dömdes och hängdes som ansvariga
för nazisternas brott.
• Man tror att totalt 11 miljoner människor dog
i lägren. Av dessa var 6 miljoner judar.
Sovjetunionen
• Stalin 4-10 miljoner döda av hunger eller
avrättningar
• Tjetjenien 1994 – Ryssland (Boris
Jeltsin)genomför etniska och religiösa
utrensningar.
Tibet 1959
• I ett uppror mot det kinesiska styret i Tibet
dödas 10 000- 86 000 tibetaner i samband
med en bönehögtid.
• Dalai Lama i landsflykt
• Film: Kundun, Sju år i Tibet
Folkmord?
Indonesien 1965-1966
• Politiska motsättningar mellan
kommunistpartiet, armén och president
Sukarno.
• Kuppförsök mot regimen. Kuppen slogs ned,
kommunisterna fick skulden och en massaker
inleddes.
• 500 000- två miljoner döda.
Folkmord?
Uganda 1971-79
• Idi Amin
• 300 000-500 000 döda, politiska motståndare
och minoritetsgrupper
• Film: Last King of Scotland
Östtimor 1975-1999
• 10 år efter massakern på kommunisterna i sitt
eget land ockuperar Indonesien landet
Östtimor.
• 200 000 döda
Folkmord?
Kambodja 1975-79
• Röda Khmererna, kommunistparti och gerillarörelse
anses ansvariga för 740 000 -1,7miljoner döda genom
svält, tvångsarbete och avrättningar.
• Film: The Killing Fields
• Ingen av de ansvariga har åtalats för folkmord men
däremot för brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser.
Folkmord? Vad tycker du?
Irak 1988
• Saddam Husseins regim dödar 50 000-100 000
kurder bland annat med med hjälp av nervgas.
(Sarin- och senapsgas).
• Man jämnade också 2000 byar med marken.
Folkmord!
Jugoslavien 1992-95
• Jugoslavien upplöstes efter Sovjetunionens fall
• Etnisk rensning - folkgrupper fördrivs från sina
hem
• Massvåldtäkter och massakrer
• 300 000 döda
Folkmordet i Rwanda 1994
•
•
•
•
Hutuer (jordbruksfolket)
Tutsier (boskapsägarna), Belgiens favoriter…
Rwanda var en belgisk koloni
Film: Hotel Rwanda
När Rwanda blev självständigt förlorade tutsierna
makten till hutuerna.
937 000 döda
Dafur, Sudan 2003•
•
•
•
Rebeller mot milis
Bofasta mot nomader
Svält, krig och torka
350 000 döda hittills…

similar documents